Διπλωματικό Σώμα: Πακέτα διδασκαλίας μαθημάτων On Demand!

ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ


Σας ενημερώνουμε για την πληρέστερη προετοιμασία στην Ελλάδα, με σκοπό την εισαγωγή σας στο Διπλωματικό Σώμα!

Κάθε χρόνο έχουμε 2 με 4 επιτυχόντες στον εν λόγω Διαγωνισμό. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την ποιότητα των μαθημάτων μας στην καρτέλα: “Λοιπές Πληροφορίες”

🏷️ Προσφορά εν όψει του Διαγωνισμού της 20ης Νοεμβρίου 2023: 980 το πακέτο On Demand έως 31 Οκτωβρίου!


🏷️ Προσφορά εν όψει του Διαγωνισμού της 20ης Νοεμβρίου 2023!

Σας ενημερώνουμε πως λόγω της μικρής χρονικής απόστασης από τον τρέχοντα διαγωνισμό (20 Νοεμβρίου 2023)
α) επεκτείνουμε (για όσους εγγραφούν στο ασύγχρονο πρόγραμμα) την πρόσβαση παρακολούθησης των βιντεομαθημάτων
έως και τον Δεκέμβριο του 2024.

Αυτή αφορά τα μαθήματα: Ιστορία-Οικονομία-Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση-Διεθνείς Σχέσεις & Πολιτική & Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο, Ελληνική Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα και την Γαλλική Γλώσσα.

Θα έχετε έτσι τη δυνατότητα να προετοιμαστείτε και σε αυτόν το διαγωνισμό και στον επόμενο!

α) Θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα ως άνω βιντεομαθήματα της προετοιμασίας  έως και τον Δεκέμβριο του 2024
β) Θα πάρετε όλες τις σημειώσεις των προαναφερθέντων μαθημάτων στο e-mail σας άμεσα
γ) Θα πάρετε όλες τις σημειώσεις των υπολοίπων μαθημάτων στο e-mail σας άμεσα.

Αυτές αφορούν όλα τα δευτερεύοντα μαθήματα (Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο, Παγκόσμια Γεωγραφία, Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού Πολιτισμού και Νεώτερης περιόδου.)

Οn-line συναντήσεις. Για τις live παρακολουθήσεις, ένα μήνα πριν τον διαγωνισμό θα γίνουν ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 24 ώρες online επαναληπτικές συναντήσεις σε όλα τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας όπου ο καθηγητής αναπτύσσει θέματα επαναληπτικά και επικαιρότητας και απαντά στις ερωτήσεις σας και όλες τις απορίες που είτε του θέτετε τη στιγμή εκείνη μέσω chat που τρέχει online είτε ζωντανά με μικρόφωνο, είτε μας τις έχετε δώσει στο e-mail του φροντιστηρίου και τις έχουμε δώσει ήδη εμείς στον καθηγητή από προηγουμένως.

Διάρκεια-Κόστος μαθημάτων
Α. Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις:(68 ώρες – 500€)
Β. Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: (24 ώρες – 200€)
Γ. Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία: (36 ώρες – 300€)
Δ. Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική  (20 ώρες – 200€)
Ε. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: (32 ώρες – 300€)
ΣΤ. Ελληνική Γλώσσα: (36 ώρες – 300€)
Ζ. Αγγλική Γλώσσα: (24 ώρες – 250€)
Η. Γαλλική Γλώσσα: (24 ώρες – 250€)
 
Προσφορά – Κόστος μαθημάτων
Για το πακέτο των μαθημάτων (Ιστορίας-Οικονομίας – Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης – Διεθνών Σχέσεων – Πολιτικής & Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου & Ελληνικής Γλώσσας, Αγγλικής Γλώσσας), υπάρχει σημαντική έκπτωση και το κόστος είναι:


🏷️ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 980€ το πακέτο On Demand έως 31 Οκτωβρίου!

Πακέτο Προετοιμασίας Μαθημάτων On Demand (300+ ώρες) (1180):

Περιλαμβάνει:

1) Ασύγχρονα Μαθήματα On Demand 264 ωρών!
2) Online Επαναλήψεις τουλάχιστον 36 ωρών!

3) Τις απορίες όλων των υποψηφίων μαζί με το chat της διαδραστικότητας καθηγητή-μαθητών!
4) Πλήρες και επικαροποιημένο υλικό και για τα 14 εξεταζόμενα μαθήματα
5) Τμήματα από εγχειρίδια επιλεγμένης βιβλιογραφίας για κάθε διδακτική ενότητα, που συνδέεονται με τη συγκεκριμένη διδασκαλία της τρέχουσας διδακτικής ενότητας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα: “Λοιπές Πληροφορίες”


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
Α. Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις:(68 ώρες – 500€)

Β. Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: (24 ώρες – 200€)
Γ. Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία: (36 ώρες – 300€)
Δ. Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική:  (20 ώρες – 200€)
Ε. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: (32 ώρες – 300€)
ΣΤ. Ελληνική Γλώσσα: (36 ώρες – 300€)
Ζ. Αγγλική Γλώσσα: (24 ώρες – 250€)
Η. Γαλλική Γλώσσα: (24 ώρες – 250€)
Θ. Γαλλική Γλώσσα: (36 ώρες – 320€)

ΣΥΝΟΛΟ: 300+ ώρες

ΚΟΣΤΟΣ:
Για το πακέτο των μαθημάτων (Ιστορίας – Οικονομίας – Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης – Διεθνών Σχέσεων – Πολιτικής & Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου & Ελληνικής Γλώσσας, Αγγλικής Γλώσσας και Γαλλικής Γλώσσας), υπάρχει σημαντική έκπτωση και το κόστος είναι:

Α) 1180 (άπαξ καταβολή) (από 2300 )

Β*) 1480 (σε 3 δόσεις) (η 1η δόση στην αρχή έως τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, η 2η και η 3η δόση σε 1,5 μήνα και 3 μήνες αντίστοιχα από την έναρξη των μαθημάτων)
*Με την καταβολή της 1ης δόσης έχετε πρόσβαση στα βιντεομαθήματα της Μικροοικονομίας καθώς και της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας με τις αντίστοιχες σημειώσεις τους.
Με την καταβολή της 2ης δόσης έχετε επιπλέον πρόσβαση στις Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική και στην Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
Με την καταβολή της 3ης δόσης τα έχετε όλα. Δηλ: μαθήματα και σημειώσεις σε όλα τα προηγούμενα καθώς επίσης και στη Μακροοικονομία, Διεθνείς Οικονομικές σχέσεις, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Αγγλικά.
Επίσης σημειώσεις σε όλα τα δευτερεύοντα μαθήματα.


🏷️ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 980€ το πακέτο On Demand έως 31 Οκτωβρίου

Κόστος Πακέτων Προετοιμασίας Διπλωματικού Σώματος:

Για το πακέτο των μαθημάτων (Ιστορίας – Οικονομίας – Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης – Διεθνών Σχέσεων – Πολιτικής & Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου & Ελληνικής Γλώσσας, Αγγλικής Γλώσσας και Γαλλικής Γλώσσας), υπάρχει σημαντική έκπτωση και το κόστος είναι:

1) Κόστος με εφάπαξ καταβολή: 1180 (από 2300 €)
2*) Κόστος με δόσεις: 1480€ σε 3 δόσεις (η 1η δόση στην αρχή έως τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, η 2η και η 3η δόση σε 1,5 μήνα και 3 μήνες αντίστοιχα από την έναρξη των μαθημάτων)
*⚫ Με την καταβολή της 1ης δόσης έχετε πρόσβαση στα βιντεομαθήματα της Μικροοικονομίας καθώς και της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας με τις αντίστοιχες σημειώσεις τους.
⚫ Με την καταβολή της 2ης δόσης έχετε επιπλέον πρόσβαση στις Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική και στην Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
Με την καταβολή της 3ης δόσης τα έχετε όλα. Δηλ: μαθήματα και σημειώσεις σε όλα τα προηγούμενα καθώς επίσης και στη Μακροοικονομία, Διεθνείς Οικονομικές σχέσεις, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Αγγλικά.
Επίσης σημειώσεις σε όλα τα δευτερεύοντα μαθήματα.


3) Κόστος Μεμονωμένων Μαθημάτων:

Α. Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις:(68 ώρες – 500€)
Β. Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: (24 ώρες – 200€)
Γ. Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία: (36 ώρες – 300€)
Δ. Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική  (20 ώρες – 200€)
Ε. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: (32 ώρες – 300€)
ΣΤ. Ελληνική Γλώσσα: (36 ώρες – 300€)
Ζ. Αγγλική Γλώσσα: (24 ώρες – 250€)
Η. Γαλλική Γλώσσα: (24 ώρες – 250€)
Θ. Γαλλική Γλώσσα: (36 ώρες – 320€)

🏷️ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 980€ το πακέτο On Demand έως 31 Οκτωβρίου!

🏷️ Προσφορά Προθεσμίας: 980€ το πακέτο On Demand έως 31 Οκτωβρίου!

Προσφορά-Προθεσμίας-Διπλωματικό-Σώμα

Λοιπές Πληροφορίες:

Επιτυχίες: Κάθε χρόνο έχουμε 2 με 4 επιτυχόντες στον εν λόγω Διαγωνισμό.

Α) Γενικές πληροφορίες
Καλύπτουμε βιντεοσκοπημένα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα με επαναληπτικές online συναντήσεις του διαγωνισμού Ακολούθων Πρεσβείας του Διπλωματικού Σώματος, τα οποία και έχουμε ανεβάσει στη ψηφιακή μας πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης από τον πρόσφατο διαγωνισμό των Ακολούθων Πρεσβείας της Άνοιξης του 2022.

Επίσης, μέχρι και τον επόμενο διαγωνισμό, θα γίνουν τουλάχιστον 36 ώρες online Επαναληπτικές συναντήσεις σε όλα τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας, όπου ο καθηγητής αναπτύσσει θέματα επαναληπτικά και επικαιρότητας και απαντά στις ερωτήσεις σας.

Έχετε τη δυνατότητα να πάρετε μια εικόνα για την ποιότητα της δουλειάς μας παρακολουθώντας χωρίς καμία επιβάρυνση τις πρώτες διδακτικές ενότητες όλων των μαθημάτων κατ’ επανάληψη όσες φορές θέλετε για 1 εβδομάδα, μπαίνοντας στο e-learning site μας: 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-LEARNING | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Δεν υπάρχουν μαθητές στην τάξη και έτσι το μάθημα είναι σαν ΄΄ιδιαίτερο΄΄. Τα μαθήματα είναι βιντεοσκοπημένα με κάμερα υψηλής ποιότητας (high definition) και προτζέκτορα οροφής.
·         Υπάρχουν ειδικά βίντεο με αναλυτικές απαντήσεις στα παλαιά τεθέντα θέματα και σε νέα πιθανά θέματα.
·         Κάθε 4ωρη διδακτική συνάντηση είναι ”κομμένη” σε 2 έως 6 βίντεο καθένα εκ των οποίων έχει τίτλο που περιγράφει το περιεχόμενό του.  Έτσι η πλοήγηση του υποψηφίου στο μενού γίνεται εύχρηστη και προπαντός η αναζήτηση του συγκεκριμένου σημείου της ύλης ταχύτερη.
 
Β) Τρόπος παρακολούθησης προγράμματος βιντεομαθημάτων – Αποθηκευμένα βιντεομαθήματα
·         Με το που εγγράφεστε στο πρόγραμμα βιντεομαθημάτων e-learning, ”ανοίγουν” όλα τα βιντεομαθήματα τα οποία έχετε πάρει.
·         Τα βιντεομαθήματα για το γραπτό διαγωνισμό του Διπλωματικού Σώματος, θα παραμένουν  βιντεοσκοπημένα και θα τα βλέπετε (για τους εγγεγραμμένους υποψηφίους) πρακτικά όσες φορές θέλετε (για λόγους ορθής πολιτικής έχουμε ένα όριο 500ωρών) μέχρι να γίνουν οι επόμενες εξετάσεις.
Την παρακολούθηση των μαθημάτων μπορείτε να την κατανείμετε χρονικά ”κατά το δοκούν” σε όλο το χρονικό φάσμα από τότε που θα γραφτείτε έως να γίνει ο διαγωνισμός. 
 
Γ) Επίλυση αποριών
Η δυνατότητα επαναλαμβάνόμενης θέασης των βιντεομαθημάτων ελαχιστοποιεί τις όποιες απορίες μπορεί να δημιουργηθούν. Αν όμως υπάρξουν, μας τις προωθείτε στο e-mail του φροντιστηρίου και σε ελάχιστο χρόνο σας αποστέλλουμε την αντίστοιχη απάντηση από τους καθηγητές μας. Υπάρχουν επίσης και οι on-line συναντήσεις (βλ. κατωτέρω).

Δ) Οnline συναντήσεις
Για τις ζωντανές παρακολουθήσεις, ένα μήνα πριν τον διαγωνισμό θα γίνουν ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 36 ώρες online επαναληπτικές συναντήσεις σε όλα τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας όπου ο καθηγητής αναπτύσσει θέματα επαναληπτικά και επικαιρότητας και απαντά στις ερωτήσεις σας και όλες τις απορίες που είτε του θέτετε τη στιγμή εκείνη μέσω chat που τρέχει online είτε ζωντανά με μικρόφωνο, είτε μας τις έχετε δώσει στο e-mail του φροντιστηρίου και τις έχουμε δώσει ήδη εμείς στον καθηγητή από προηγουμένως.
Οποιαδήποτε όμως ερώτηση-απορία κ.λ.π. μπορείτε να μας τις στέλνετε στο e-mail του φροντιστηρίου οποτεδήποτε και να σας απαντάμε μέσω των καθηγητών μας άμεσα.

Ε) Τρόπος παραλαβής σημειώσεων
·         Τις διδακτικές σημειώσεις της κάθε διδακτικής συνάντησης των μαθημάτων μπορείτε να τις κατεβάζετε σε pdf από την πλατφόρμα.
·         Επιπρόσθετα στο e-mail σας θα σας στείλουμε:
τμήματα από εγχειρίδια επιλεγμένης βιβλιογραφίας για κάθε διδ. ενότητα, (που συνδέεονται με τη συγκεκριμένη διδασκαλία της τρέχουσας διδακτικής ενότητας)

Ζ) Δευτερεύοντα μαθήματα
Σε όλα τα δευτερεύοντα μαθήματα παρέχουμε (χωρίς επιβάρυνση και μόνο σε όσους πάρουν το πακέτο των προαναφερθέντων μαθημάτων) αναλυτικές και πλήρεις σημειώσεις που περιλαμβάνουν όλη την ύλη της προκήρυξης. (Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Παγκόσμια Γεωγραφία, Ναυτικό Δίκαιο, Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού)

Η) Εισηγητές
👨‍🏫 Ο κ. Ν. Πελεκούδας είναι υποψήφιος διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών του Πάντειου Πανεπιστήμιου Αθηνών, με σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο και συγγραφέας πολλών βιβλίων που άπτονται του αντικειμένου του σε γνωστούς εκδοτικούς οίκους.
👨‍🏫 Ο κ. Π. Βεργίδης είναι καθηγητής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Δημόσιο Ενιαίο Λύκειο. Είναι πτυχιούχος του τμήματος “Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών” του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και έχει αναπτύξει πλούσια διδακτική δράση, αφού εργάστηκε επί σειρά ετών ως καθηγητής Μέσης εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα και ως καθηγητής σε φροντιστηριακά τμήματα πανεπιστημιακού επιπέδου και σε κέντρα ελευθέρων σπουδών. Επιπλέον έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα συμμετέχοντας σε μαθηματική και στατιστική επεξεργασία διδακτορικών διατριβών της οικονομικής επιστήμης. Είναι συγγραφέας βιβλίων ΑΣΕΠ Πολιτικής Οικονομίας με γνωστούς εκδοτικούς οίκους.
👨‍🏫 Ο κ. Εμ. Σαρλάμης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
👨‍🏫 Ο κ. Δημ. Καρακίτσιος είναι φιλόλογος PhD στη Νεοελληνική Γλώσσα με εκατοντάδες επιτυχίες σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και Υπ. Εξωτερικών.
👩‍🏫👩‍🏫 Οι κ.κ. Μωυσίδου Αγγελική και Γιοβανούδα Ακριβή, είναι δικηγόροι, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων με ειδίκευση στην Αγγλική – Γαλλική νομική ορολογία, με δεκάδες επιτυχίες μαθητών της στα Αγγλικά σε όλους τους γραπτούς διαγωνισμούς Δημοσίου. (ΕΣΔΔΑ, Διπλωματών, Δικαστών).


✌️ Πάρτε την υπόθεση του Διπλωματικού Σώματος στα χέρια σας! ✌️

💯 Ετοιμαστείτε για Διορισμό στο Δημόσιο! 💯

🎓 Φροντιστήρια ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 🎓

Διπλωματικό Σώμα – Δημοσκόπηση: Θεωρείτε σωστή την καθιέρωση της Γαλλικής Γλώσσας ως αποκλειστικά 2ης Ξένης Γλώσσας; Πατήστε την εικόνα για να ψηφίσετε!

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ

Οδηγίες Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης:

1) Πως μπαίνω στο Link τηλεκπαίδευσης;
   Πατώντας εδώ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-LEARNING | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

2) Πως χρησιμοποιώ την πλατφόρμα;
Κάνετε είσοδο με τους κωδικούς που έχετε λάβει και κοιτάξτε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας αν δεν έχετε βρει τους κωδικούς σας στο e-mail σας.
  
3) Που βρίσκονται τα αποθηκευμένα βιντεομαθήματα για να τα βλέπω ασύγχρονα;
Πατάω: Ψηφιακό υλικό:
Τα μαθήματά μου (Εδώ βλέπετε όσα μαθήματα έχουν αποθηκευθεί ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ δηλ. ασύγχρονα).
Αυτό είναι τα:
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΚ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΟΚ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΟΚ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΟΚ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΟΚ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΟΚ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΟΚ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΟΚ
α) Έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλοι υποφάκελοι και γίνεται όσο πιο δυνατό επεξήγηση του περιεχομένου των μαθημάτων, ώστε να πλοηγείστε με ευχέρεια.
β) Τα βίντεο της κάθε παράδοσης ”κόβονται” σε μικρότερα βίντεο και θέτουμε τίτλο περιγραφής, ώστε να μην ”χάνεστε” ψάχνοντας το κομμάτι της ύλης που σας ενδιαφέρει.
γ) Τα πρώτα online μαθήματα που θα γίνουν στη διάρκεια που θα έχετε δοκιμαστικούς κωδικούς,

4) Πως ενημερώνομαι για τις ώρες κ μέρες διεξαγωγής των live μαθημάτων;
Τα link εισόδου στα live μαθήματα θα τα βρίσκετε μέσα στους αντίστοιχους φακέλους στα τρέχοντα προγραμματισμένα μαθήματα. Έτσι θα μπαίνετε στο μάθημα τις προγραμματισμένες ώρες και ημέρες και δεν θα αναζητάτε στις συνεδρίες του μενού ζωντανή διδασκαλία της πλατφόρμας
Κανονικά όπως και όλα τα μαθήματα την επόμενη ημέρα έως τις 5μ.μ περίπου, θα ανεβαίνουν μαγνητοσκοπημένα και θα αποθηκεύονται στην πλατφόρμα στους κατάλληλους φακέλους.

Αν δεν βρίσκετε το link, ενημερώστε μας στο pfkollintza@yahoo.gr.

4) Ενδείκνυται η χρήση του mozilla firefox και του ενσύρματου internet για ποιοτική σύνδεση στα τηλεμαθήματα.

5) Συνιστάται η χρήση του chat για την παράθεση των αποριών σας κατά τη διάρκεια της παράδοσης. Η χρήση κάμερας, πέραν του ό,τι αντιβαίνει στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, δημιουργεί φαινόμενα μικροφωνισμού
.

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης
ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Έναρξη Νέων Τμημάτων!
Πατήστε την εικόνα για να ανακατευθυνθείτε στην Πλατφμόρμα Τηλεκπαίδευσης

Παραλαβή Δοκιμαστικών Κωδικών
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Συνδεθείτε στο Kollintzas Channel για να παρακολουθείτε πρωτότυπα video reels σχετικά με όλους τους Γραπτούς Διαγωνισμούς του Δημοσίου!

Kollintzas Channel

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΚΕΤΑ ON DEMAND

ΕΣΔΙ

1090 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1090 € (από 1700 €)

(4 Δόσεις:) 1700 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1180 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1180 € (από 2300 €)

(3 Δόσεις): 1480 €

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και να μάθετε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις!

Ποσοστά Συμμετοχής Υποψηφίων - Περίοδος 2022 - 2023

Ποσοστά Συμμετοχής

Όπως παρατηρούμε την σεζόν 2022 - 2023 οι περισσότεροι υποψήφιοι είχαν στραφεί στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022!

Συνολικά το Φροντιστήριο μας είχε πάνω από 2500 επιτυχόντες στον εν λόγω διαγωνισμό!

Δείτε την λίστα εδώ!

Δειτε Περισσοτερα

ΑΣΕΠ 2Γ/2022

55%

ΑΑΔΕ

20%

ΕΣΔΔΑ

15%

ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

10%

Aκολουθήστε μας στα Social Media!

ΑΣΕΠ 2Γ-2022 - Οι Επιτυχόντες μας - Τελικό

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - PROMO FEATURE IMAGE
ΑΣΕΠ 2024 PROMO
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO
Promo - Προφορικά Δικαστικών Γραμματέων

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

Τέταρτη Χρονιά Σερί Πρώτοι - Φροντιστήρια Κολλίντζα
1ο ΧΡΥΣΟ Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2023
1st GOLD Prize by Eagles of Education 2023

1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2023
1st Prize by Eagles of Education 2023

1ο ΧΡΥΣΟ Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2022
1st GOLD Prize by Eagles of Education 2022

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2021
1st Prize by Eagles of Education 2021

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!

 • Πολύ καλό φροντιστήριο, εξαιρετική οργάνωση και δομή σημειώσεων και βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, σε προσιτή τιμή

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΘΕΝΑΚΗ Avatar ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΘΕΝΑΚΗ
  08/07/2022

  Από τα καλύτερα φροντιστήρια για όσους ενδιαφέρονται για επιτυχίες σε διαγωνισμό δημοσίου. Διαθέτουν άψογο υλικό, και είναι άψογοι και καθ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας. Υποστηρίζουν τον κάθε εκπαιδευμένο με... Δείτε Περισσότερα

  Ellh Ar Avatar Ellh Ar
  29/05/2022
 • Υπηρεσίες ποιότητας. Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα με τα εξ αποστάσεως μαθήματα, οργανωμένες σημειώσεις. Πολύ καλή συνεργασία.

  Vangelis Al Avatar Vangelis Al
  02/10/2022

  Εξαιρετική δουλειά, με πολύχρονη εμπειρία, καταξιωμένους καθηγητές, συνεχή υποστήριξη σε εκπαιδευτικά και διαδικαστικά θέματα και πολύ καλές τιμές για τη ποιότητα που προσφέρουν. Συστήνω ανεπιφύλακτα!!!

  Arete S Avatar Arete S
  10/05/2022
 • Άψογη συνέπεια σε όλα τα συμφωνηθέντα και επαγγελματισμός που δύσκολα συναντάς στα φροντιστήρια του είδους. Το team του γραφείου πρόθυμο να σου λύσει κάθε απορία και να σε κατευθύνει στις... Δείτε Περισσότερα

  Dorina Kakasi Avatar Dorina Kakasi
  03/03/2021

  Το φροντιστήριο διαθέτει άψογη οργάνωση και παρέχει συνεχή βοήθεια και υποστήριξη! Οι καθηγητές έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου τους αλλά και μεγάλη μεταδοτικότητα! Η παρακολούθηση του κάθε μαθήματος ήταν πολύ... Δείτε Περισσότερα

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Avatar ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
  04/06/2022
 • Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας για το διαγωνισμό 2Γ /2022. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τους καθηγητές και γενικά με το επίπεδο των υπηρεσιών σας.

  Νεκταρία Ναούμη Avatar Νεκταρία Ναούμη
  05/03/2023

  Υπέροχη δουλειά για το διαγωνισμό! Επαρκέστατη κάλυψη της ύλης!

  Vasilios Konstantios Avatar Vasilios Konstantios
  05/03/2023
 • Είχα ψάξει πολυ προσεκτικά ανάμεσα σε γνωστές αλυσίδες πανεπιστημιακών φροντιστηρίων και ήμουν επιφυλακτική για το πού θα επενδύσω τα χρήματα μου... Πλησιάζοντας στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς μπορώ να πω... Δείτε Περισσότερα

  Μυρτώ Κολαΐτη Avatar Μυρτώ Κολαΐτη
  23/05/2022

  Είμαι απολύτως ικανοποιημένη από την επιλογή του φροντιστήριου. Τόσο ο καθηγητής του Φορολογικού-Δημοσιονομικού Δικαίου κος Πατρίκιος όσο και ο καθηγητής της Λογιστικής κος Μαυρίδης είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, μεταδοτικοί,... Δείτε Περισσότερα

  ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ Avatar ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
  07/04/2022
 • Άρτια οργανωμένο φροντιστήριο με καταρτισμέμους καθηγητές.

  KOSTAS MILONAS Avatar KOSTAS MILONAS
  06/09/2022

  Εξαιρετικό φροντιστήριο με πολύ καλή οργάνωση και προσιτές τιμές για τους υποψηφίους. Η γραμματεία πάντα στην διάθεσή μας, οι καθηγητές υψηλού επιπέδου και πλούσιο διδακτικό υλικό. Πολλά συγχαρητήρια που έχετε... Δείτε Περισσότερα

  Rena Giari Avatar Rena Giari
  20/03/2022
 • Το μόνο φροντιστήριο που μερίμνησε για όσους δεν είχαν την οικονομική άνεση να εγγραφούν! Ευχαριστούμε πολύ!

  Sia Matsou Avatar Sia Matsou
  05/03/2023


  Η καλύτερη επιλογή για όποιον ενδιαφέρεται να δώσει για εξετάσεις του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές και να αναφέρω ότι είναι πλήρως καταρτισμένοι στο αντικείμενο τους.... Δείτε Περισσότερα

  Giorgos Mouz Avatar Giorgos Mouz
  30/03/2022
 • Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σύγκριση με άλλα φροντιστήρια όσο αφορά την υπευθυνότητα , την άριστη γνώση του διδακτικού προσωπικού και την μεταδοτικότητα της γνώσης. Απλά ... εγγύηση!

  Anastasia C Avatar Anastasia C
  29/06/2022


  Πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο φροντιστήριο. Οι καθηγητές είναι καταρτισμένοι και έμπειροι σε αυτό που κάνουν. Προσωπικά κάνω προετοιμασία για ΑΑΔΕ και είμαι πολύ ευχαριστημένη με όλα.

  Aggeliki Dimitropoulou Avatar Aggeliki Dimitropoulou
  31/03/2022
 • Αξιόπιστο φροντιστήριο, με καταρτισμένους καθηγητές, πλήρες ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό με πληθώρα σημειώσεων και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ!!!Η γραμματεία εξυπηρετική και φιλική στους υποψηφίους.

  Sofi Den Avatar Sofi Den
  29/05/2022


  Kaluam bukur

  Meti Amri Avatar Meti Amri
  03/06/2021
 • Είναι ένα εξαιρετικό φροντιστήριο με έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές, άφθονες σημειώσεις και πολλά τεστ. Η πλατφόρμα εκμάθησης είναι πολύ εύχρηστη κι επίσης η γραμματεία είναι πάντα διαθέσιμη για οποιαδήποτε πληροφορία.... Δείτε Περισσότερα

  Thalia Bousia Avatar Thalia Bousia
  13/09/2022

  Έχοντας παρακολουθήσει διάφορα μαθήματα του φροντιστηρίου, μπορώ να πω ότι μου έχουν κάνει ιδιαίτερη (καταπληκτική) εντύπωση οι καθηγητές Παπαδάς, Πατρίκιος, Πελεκούδας. Φοβερή μεταδοτικότητα, πολύ φιλικοί με τους υποψηφίους, νιώθεις σαν... Δείτε Περισσότερα

  Paisios Chrysanthopoulos Avatar Paisios Chrysanthopoulos
  29/04/2022

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο