Διπλωματικό Σώμα: Πακέτα διδασκαλίας μαθημάτων On Demand!

ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ


Σας ενημερώνουμε για την πληρέστερη προετοιμασία στην Ελλάδα, με σκοπό την εισαγωγή σας στο Διπλωματικό Σώμα!

Κάθε χρόνο έχουμε 2 με 4 επιτυχόντες στον εν λόγω Διαγωνισμό. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την ποιότητα των μαθημάτων μας στην καρτέλα: “Λοιπές Πληροφορίες”

🏷️ Προσφορά εν όψει του Διαγωνισμού της 20ης Νοεμβρίου 2023: 980 το πακέτο On Demand έως 31 Οκτωβρίου!


🏷️ Προσφορά εν όψει του Διαγωνισμού της 20ης Νοεμβρίου 2023!

Σας ενημερώνουμε πως λόγω της μικρής χρονικής απόστασης από τον τρέχοντα διαγωνισμό (20 Νοεμβρίου 2023)
α) επεκτείνουμε (για όσους εγγραφούν στο ασύγχρονο πρόγραμμα) την πρόσβαση παρακολούθησης των βιντεομαθημάτων
έως και τον Δεκέμβριο του 2024.

Αυτή αφορά τα μαθήματα: Ιστορία-Οικονομία-Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση-Διεθνείς Σχέσεις & Πολιτική & Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο, Ελληνική Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα και την Γαλλική Γλώσσα.

Θα έχετε έτσι τη δυνατότητα να προετοιμαστείτε και σε αυτόν το διαγωνισμό και στον επόμενο!

α) Θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα ως άνω βιντεομαθήματα της προετοιμασίας  έως και τον Δεκέμβριο του 2024
β) Θα πάρετε όλες τις σημειώσεις των προαναφερθέντων μαθημάτων στο e-mail σας άμεσα
γ) Θα πάρετε όλες τις σημειώσεις των υπολοίπων μαθημάτων στο e-mail σας άμεσα.

Αυτές αφορούν όλα τα δευτερεύοντα μαθήματα (Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο, Παγκόσμια Γεωγραφία, Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού Πολιτισμού και Νεώτερης περιόδου.)

Οn-line συναντήσεις. Για τις live παρακολουθήσεις, ένα μήνα πριν τον διαγωνισμό θα γίνουν ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 24 ώρες online επαναληπτικές συναντήσεις σε όλα τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας όπου ο καθηγητής αναπτύσσει θέματα επαναληπτικά και επικαιρότητας και απαντά στις ερωτήσεις σας και όλες τις απορίες που είτε του θέτετε τη στιγμή εκείνη μέσω chat που τρέχει online είτε ζωντανά με μικρόφωνο, είτε μας τις έχετε δώσει στο e-mail του φροντιστηρίου και τις έχουμε δώσει ήδη εμείς στον καθηγητή από προηγουμένως.

Διάρκεια-Κόστος μαθημάτων
Α. Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις:(68 ώρες – 500€)
Β. Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: (24 ώρες – 200€)
Γ. Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία: (36 ώρες – 300€)
Δ. Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική  (20 ώρες – 200€)
Ε. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: (32 ώρες – 300€)
ΣΤ. Ελληνική Γλώσσα: (36 ώρες – 300€)
Ζ. Αγγλική Γλώσσα: (24 ώρες – 250€)
Η. Γαλλική Γλώσσα: (24 ώρες – 250€)
 
Προσφορά – Κόστος μαθημάτων
Για το πακέτο των μαθημάτων (Ιστορίας-Οικονομίας – Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης – Διεθνών Σχέσεων – Πολιτικής & Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου & Ελληνικής Γλώσσας, Αγγλικής Γλώσσας), υπάρχει σημαντική έκπτωση και το κόστος είναι:


🏷️ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 980€ το πακέτο On Demand έως 31 Οκτωβρίου!

Πακέτο Προετοιμασίας Μαθημάτων On Demand (300+ ώρες) (1180):

Περιλαμβάνει:

1) Ασύγχρονα Μαθήματα On Demand 264 ωρών!
2) Online Επαναλήψεις τουλάχιστον 36 ωρών!

3) Τις απορίες όλων των υποψηφίων μαζί με το chat της διαδραστικότητας καθηγητή-μαθητών!
4) Πλήρες και επικαροποιημένο υλικό και για τα 14 εξεταζόμενα μαθήματα
5) Τμήματα από εγχειρίδια επιλεγμένης βιβλιογραφίας για κάθε διδακτική ενότητα, που συνδέεονται με τη συγκεκριμένη διδασκαλία της τρέχουσας διδακτικής ενότητας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα: “Λοιπές Πληροφορίες”


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
Α. Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις:(68 ώρες – 500€)

Β. Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: (24 ώρες – 200€)
Γ. Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία: (36 ώρες – 300€)
Δ. Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική:  (20 ώρες – 200€)
Ε. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: (32 ώρες – 300€)
ΣΤ. Ελληνική Γλώσσα: (36 ώρες – 300€)
Ζ. Αγγλική Γλώσσα: (24 ώρες – 250€)
Η. Γαλλική Γλώσσα: (24 ώρες – 250€)
Θ. Γαλλική Γλώσσα: (36 ώρες – 320€)

ΣΥΝΟΛΟ: 300+ ώρες

ΚΟΣΤΟΣ:
Για το πακέτο των μαθημάτων (Ιστορίας – Οικονομίας – Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης – Διεθνών Σχέσεων – Πολιτικής & Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου & Ελληνικής Γλώσσας, Αγγλικής Γλώσσας και Γαλλικής Γλώσσας), υπάρχει σημαντική έκπτωση και το κόστος είναι:

Α) 1180 (άπαξ καταβολή) (από 2300 )

Β*) 1480 (σε 3 δόσεις) (η 1η δόση στην αρχή έως τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, η 2η και η 3η δόση σε 1,5 μήνα και 3 μήνες αντίστοιχα από την έναρξη των μαθημάτων)
*Με την καταβολή της 1ης δόσης έχετε πρόσβαση στα βιντεομαθήματα της Μικροοικονομίας καθώς και της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας με τις αντίστοιχες σημειώσεις τους.
Με την καταβολή της 2ης δόσης έχετε επιπλέον πρόσβαση στις Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική και στην Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
Με την καταβολή της 3ης δόσης τα έχετε όλα. Δηλ: μαθήματα και σημειώσεις σε όλα τα προηγούμενα καθώς επίσης και στη Μακροοικονομία, Διεθνείς Οικονομικές σχέσεις, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Αγγλικά.
Επίσης σημειώσεις σε όλα τα δευτερεύοντα μαθήματα.


🏷️ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 980€ το πακέτο On Demand έως 31 Οκτωβρίου

Κόστος Πακέτων Προετοιμασίας Διπλωματικού Σώματος:

Για το πακέτο των μαθημάτων (Ιστορίας – Οικονομίας – Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης – Διεθνών Σχέσεων – Πολιτικής & Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου & Ελληνικής Γλώσσας, Αγγλικής Γλώσσας και Γαλλικής Γλώσσας), υπάρχει σημαντική έκπτωση και το κόστος είναι:

1) Κόστος με εφάπαξ καταβολή: 1180 (από 2300 €)
2*) Κόστος με δόσεις: 1480€ σε 3 δόσεις (η 1η δόση στην αρχή έως τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, η 2η και η 3η δόση σε 1,5 μήνα και 3 μήνες αντίστοιχα από την έναρξη των μαθημάτων)
*⚫ Με την καταβολή της 1ης δόσης έχετε πρόσβαση στα βιντεομαθήματα της Μικροοικονομίας καθώς και της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας με τις αντίστοιχες σημειώσεις τους.
⚫ Με την καταβολή της 2ης δόσης έχετε επιπλέον πρόσβαση στις Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική και στην Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
Με την καταβολή της 3ης δόσης τα έχετε όλα. Δηλ: μαθήματα και σημειώσεις σε όλα τα προηγούμενα καθώς επίσης και στη Μακροοικονομία, Διεθνείς Οικονομικές σχέσεις, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Αγγλικά.
Επίσης σημειώσεις σε όλα τα δευτερεύοντα μαθήματα.


3) Κόστος Μεμονωμένων Μαθημάτων:

Α. Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις:(68 ώρες – 500€)
Β. Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: (24 ώρες – 200€)
Γ. Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία: (36 ώρες – 300€)
Δ. Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική  (20 ώρες – 200€)
Ε. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: (32 ώρες – 300€)
ΣΤ. Ελληνική Γλώσσα: (36 ώρες – 300€)
Ζ. Αγγλική Γλώσσα: (24 ώρες – 250€)
Η. Γαλλική Γλώσσα: (24 ώρες – 250€)
Θ. Γαλλική Γλώσσα: (36 ώρες – 320€)

🏷️ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 980€ το πακέτο On Demand έως 31 Οκτωβρίου!

🏷️ Προσφορά Προθεσμίας: 980€ το πακέτο On Demand έως 31 Οκτωβρίου!

Προσφορά-Προθεσμίας-Διπλωματικό-Σώμα

Λοιπές Πληροφορίες:

Επιτυχίες: Κάθε χρόνο έχουμε 2 με 4 επιτυχόντες στον εν λόγω Διαγωνισμό.

Α) Γενικές πληροφορίες
Καλύπτουμε βιντεοσκοπημένα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα με επαναληπτικές online συναντήσεις του διαγωνισμού Ακολούθων Πρεσβείας του Διπλωματικού Σώματος, τα οποία και έχουμε ανεβάσει στη ψηφιακή μας πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης από τον πρόσφατο διαγωνισμό των Ακολούθων Πρεσβείας της Άνοιξης του 2022.

Επίσης, μέχρι και τον επόμενο διαγωνισμό, θα γίνουν τουλάχιστον 36 ώρες online Επαναληπτικές συναντήσεις σε όλα τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας, όπου ο καθηγητής αναπτύσσει θέματα επαναληπτικά και επικαιρότητας και απαντά στις ερωτήσεις σας.

Έχετε τη δυνατότητα να πάρετε μια εικόνα για την ποιότητα της δουλειάς μας παρακολουθώντας χωρίς καμία επιβάρυνση τις πρώτες διδακτικές ενότητες όλων των μαθημάτων κατ’ επανάληψη όσες φορές θέλετε για 1 εβδομάδα, μπαίνοντας στο e-learning site μας: 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-LEARNING | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Δεν υπάρχουν μαθητές στην τάξη και έτσι το μάθημα είναι σαν ΄΄ιδιαίτερο΄΄. Τα μαθήματα είναι βιντεοσκοπημένα με κάμερα υψηλής ποιότητας (high definition) και προτζέκτορα οροφής.
·         Υπάρχουν ειδικά βίντεο με αναλυτικές απαντήσεις στα παλαιά τεθέντα θέματα και σε νέα πιθανά θέματα.
·         Κάθε 4ωρη διδακτική συνάντηση είναι ”κομμένη” σε 2 έως 6 βίντεο καθένα εκ των οποίων έχει τίτλο που περιγράφει το περιεχόμενό του.  Έτσι η πλοήγηση του υποψηφίου στο μενού γίνεται εύχρηστη και προπαντός η αναζήτηση του συγκεκριμένου σημείου της ύλης ταχύτερη.
 
Β) Τρόπος παρακολούθησης προγράμματος βιντεομαθημάτων – Αποθηκευμένα βιντεομαθήματα
·         Με το που εγγράφεστε στο πρόγραμμα βιντεομαθημάτων e-learning, ”ανοίγουν” όλα τα βιντεομαθήματα τα οποία έχετε πάρει.
·         Τα βιντεομαθήματα για το γραπτό διαγωνισμό του Διπλωματικού Σώματος, θα παραμένουν  βιντεοσκοπημένα και θα τα βλέπετε (για τους εγγεγραμμένους υποψηφίους) πρακτικά όσες φορές θέλετε (για λόγους ορθής πολιτικής έχουμε ένα όριο 500ωρών) μέχρι να γίνουν οι επόμενες εξετάσεις.
Την παρακολούθηση των μαθημάτων μπορείτε να την κατανείμετε χρονικά ”κατά το δοκούν” σε όλο το χρονικό φάσμα από τότε που θα γραφτείτε έως να γίνει ο διαγωνισμός. 
 
Γ) Επίλυση αποριών
Η δυνατότητα επαναλαμβάνόμενης θέασης των βιντεομαθημάτων ελαχιστοποιεί τις όποιες απορίες μπορεί να δημιουργηθούν. Αν όμως υπάρξουν, μας τις προωθείτε στο e-mail του φροντιστηρίου και σε ελάχιστο χρόνο σας αποστέλλουμε την αντίστοιχη απάντηση από τους καθηγητές μας. Υπάρχουν επίσης και οι on-line συναντήσεις (βλ. κατωτέρω).

Δ) Οnline συναντήσεις
Για τις ζωντανές παρακολουθήσεις, ένα μήνα πριν τον διαγωνισμό θα γίνουν ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 36 ώρες online επαναληπτικές συναντήσεις σε όλα τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας όπου ο καθηγητής αναπτύσσει θέματα επαναληπτικά και επικαιρότητας και απαντά στις ερωτήσεις σας και όλες τις απορίες που είτε του θέτετε τη στιγμή εκείνη μέσω chat που τρέχει online είτε ζωντανά με μικρόφωνο, είτε μας τις έχετε δώσει στο e-mail του φροντιστηρίου και τις έχουμε δώσει ήδη εμείς στον καθηγητή από προηγουμένως.
Οποιαδήποτε όμως ερώτηση-απορία κ.λ.π. μπορείτε να μας τις στέλνετε στο e-mail του φροντιστηρίου οποτεδήποτε και να σας απαντάμε μέσω των καθηγητών μας άμεσα.

Ε) Τρόπος παραλαβής σημειώσεων
·         Τις διδακτικές σημειώσεις της κάθε διδακτικής συνάντησης των μαθημάτων μπορείτε να τις κατεβάζετε σε pdf από την πλατφόρμα.
·         Επιπρόσθετα στο e-mail σας θα σας στείλουμε:
τμήματα από εγχειρίδια επιλεγμένης βιβλιογραφίας για κάθε διδ. ενότητα, (που συνδέεονται με τη συγκεκριμένη διδασκαλία της τρέχουσας διδακτικής ενότητας)

Ζ) Δευτερεύοντα μαθήματα
Σε όλα τα δευτερεύοντα μαθήματα παρέχουμε (χωρίς επιβάρυνση και μόνο σε όσους πάρουν το πακέτο των προαναφερθέντων μαθημάτων) αναλυτικές και πλήρεις σημειώσεις που περιλαμβάνουν όλη την ύλη της προκήρυξης. (Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Παγκόσμια Γεωγραφία, Ναυτικό Δίκαιο, Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού)

Η) Εισηγητές
👨‍🏫 Ο κ. Ν. Πελεκούδας είναι υποψήφιος διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών του Πάντειου Πανεπιστήμιου Αθηνών, με σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο και συγγραφέας πολλών βιβλίων που άπτονται του αντικειμένου του σε γνωστούς εκδοτικούς οίκους.
👨‍🏫 Ο κ. Π. Βεργίδης είναι καθηγητής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Δημόσιο Ενιαίο Λύκειο. Είναι πτυχιούχος του τμήματος “Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών” του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και έχει αναπτύξει πλούσια διδακτική δράση, αφού εργάστηκε επί σειρά ετών ως καθηγητής Μέσης εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα και ως καθηγητής σε φροντιστηριακά τμήματα πανεπιστημιακού επιπέδου και σε κέντρα ελευθέρων σπουδών. Επιπλέον έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα συμμετέχοντας σε μαθηματική και στατιστική επεξεργασία διδακτορικών διατριβών της οικονομικής επιστήμης. Είναι συγγραφέας βιβλίων ΑΣΕΠ Πολιτικής Οικονομίας με γνωστούς εκδοτικούς οίκους.
👨‍🏫 Ο κ. Εμ. Σαρλάμης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
👨‍🏫 Ο κ. Δημ. Καρακίτσιος είναι φιλόλογος PhD στη Νεοελληνική Γλώσσα με εκατοντάδες επιτυχίες σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και Υπ. Εξωτερικών.
👩‍🏫👩‍🏫 Οι κ.κ. Μωυσίδου Αγγελική και Γιοβανούδα Ακριβή, είναι δικηγόροι, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων με ειδίκευση στην Αγγλική – Γαλλική νομική ορολογία, με δεκάδες επιτυχίες μαθητών της στα Αγγλικά σε όλους τους γραπτούς διαγωνισμούς Δημοσίου. (ΕΣΔΔΑ, Διπλωματών, Δικαστών).


✌️ Πάρτε την υπόθεση του Διπλωματικού Σώματος στα χέρια σας! ✌️

💯 Ετοιμαστείτε για Διορισμό στο Δημόσιο! 💯

🎓 Φροντιστήρια ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 🎓

Διπλωματικό Σώμα – Δημοσκόπηση: Θεωρείτε σωστή την καθιέρωση της Γαλλικής Γλώσσας ως αποκλειστικά 2ης Ξένης Γλώσσας; Πατήστε την εικόνα για να ψηφίσετε!

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ

Οδηγίες Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης:

1) Πως μπαίνω στο Link τηλεκπαίδευσης;
   Πατώντας εδώ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-LEARNING | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

2) Πως χρησιμοποιώ την πλατφόρμα;
Κάνετε είσοδο με τους κωδικούς που έχετε λάβει και κοιτάξτε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας αν δεν έχετε βρει τους κωδικούς σας στο e-mail σας.
  
3) Που βρίσκονται τα αποθηκευμένα βιντεομαθήματα για να τα βλέπω ασύγχρονα;
Πατάω: Ψηφιακό υλικό:
Τα μαθήματά μου (Εδώ βλέπετε όσα μαθήματα έχουν αποθηκευθεί ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ δηλ. ασύγχρονα).
Αυτό είναι τα:
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΚ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΟΚ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΟΚ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΟΚ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΟΚ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΟΚ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΟΚ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΟΚ
α) Έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλοι υποφάκελοι και γίνεται όσο πιο δυνατό επεξήγηση του περιεχομένου των μαθημάτων, ώστε να πλοηγείστε με ευχέρεια.
β) Τα βίντεο της κάθε παράδοσης ”κόβονται” σε μικρότερα βίντεο και θέτουμε τίτλο περιγραφής, ώστε να μην ”χάνεστε” ψάχνοντας το κομμάτι της ύλης που σας ενδιαφέρει.
γ) Τα πρώτα online μαθήματα που θα γίνουν στη διάρκεια που θα έχετε δοκιμαστικούς κωδικούς,

4) Πως ενημερώνομαι για τις ώρες κ μέρες διεξαγωγής των live μαθημάτων;
Τα link εισόδου στα live μαθήματα θα τα βρίσκετε μέσα στους αντίστοιχους φακέλους στα τρέχοντα προγραμματισμένα μαθήματα. Έτσι θα μπαίνετε στο μάθημα τις προγραμματισμένες ώρες και ημέρες και δεν θα αναζητάτε στις συνεδρίες του μενού ζωντανή διδασκαλία της πλατφόρμας
Κανονικά όπως και όλα τα μαθήματα την επόμενη ημέρα έως τις 5μ.μ περίπου, θα ανεβαίνουν μαγνητοσκοπημένα και θα αποθηκεύονται στην πλατφόρμα στους κατάλληλους φακέλους.

Αν δεν βρίσκετε το link, ενημερώστε μας στο pfkollintza@yahoo.gr.

4) Ενδείκνυται η χρήση του mozilla firefox και του ενσύρματου internet για ποιοτική σύνδεση στα τηλεμαθήματα.

5) Συνιστάται η χρήση του chat για την παράθεση των αποριών σας κατά τη διάρκεια της παράδοσης. Η χρήση κάμερας, πέραν του ό,τι αντιβαίνει στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, δημιουργεί φαινόμενα μικροφωνισμού
.

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης
ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Έναρξη Νέων Τμημάτων!
Πατήστε την εικόνα για να ανακατευθυνθείτε στην Πλατφμόρμα Τηλεκπαίδευσης

Παραλαβή Δοκιμαστικών Κωδικών
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΚΕΤΑ ON DEMAND

ΕΣΔΙ

1090 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1090 € (από 1700 €)

(4 Δόσεις:) 1700 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1180 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1180 € (από 2300 €)

(3 Δόσεις): 1480 €

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και να μάθετε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις!

Ποσοστά Συμμετοχής Υποψηφίων - Περίοδος 2022 - 2023

Ποσοστά Συμμετοχής

Όπως παρατηρούμε την σεζόν 2022 - 2023 οι περισσότεροι υποψήφιοι είχαν στραφεί στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022!

Συνολικά το Φροντιστήριο μας είχε πάνω από 2500 επιτυχόντες στον εν λόγω διαγωνισμό!

Δείτε την λίστα εδώ!

Δειτε Περισσοτερα

ΑΣΕΠ 2Γ/2022

55%

ΑΑΔΕ

20%

ΕΣΔΔΑ

15%

ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

10%

ΑΣΕΠ 2Γ-2022 - Οι Επιτυχόντες μας - Τελικό

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK!

Νέα Ομάδα ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών FB - Final

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ INSTAGRAM!

Instagram Banner (Φροντιστήρια Κολλίντζα) -
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - PROMO FEATURE IMAGE
ΑΣΕΠ 2024 PROMO
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO
Promo - Προφορικά Δικαστικών Γραμματέων

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

Τέταρτη Χρονιά Σερί Πρώτοι - Φροντιστήρια Κολλίντζα
1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2023
1st Prize by Eagles of Education 2023

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2021
1st Prize by Eagles of Education 2021

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!


 • Αποτελεσματικότητα μαζί με εξαιρετική δουλεία είναι ο συνδυασμός που πρέπει να ψάχνουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές και το προσωπικό του φροντιστηρίου για την πραγματική υποστήριξη και βοήθεια που... Δείτε Περισσότερα

  gilio-titina kos Avatar gilio-titina kos
  07/03/2022

  Είναι μοναδικοί στο είδος της διδασκαλίας. Πραγματικά οι καθηγητές λειτουργούν με ταχύτητα και απαντούν με σαφήνεια στην όποια ερώτηση για το μάθημα επίσης σε ενημερώνουν άριστα για όλα τα... Δείτε Περισσότερα

  Kate Vr Avatar Kate Vr
  29/05/2022
 • Εξαιρετική συνεργασία, απεριόριστη βοήθεια! Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!

  Tzeni Papadopoulou Avatar Tzeni Papadopoulou
  15/09/2022


  Η εμπειρία μου από το φροντιστήριο είναι πολύ θετική! Αυτό οφείλεται στους άψογα καταρτισμένους συνεργάτες και στην εξαιρετική στάση της γραμματείας ως προς την εξυπηρέτηση του πελάτη και την άμεση... Δείτε Περισσότερα

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΜΟΣ Avatar ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΜΟΣ
  21/04/2022
 • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών από καταρτισμένους καθηγητές, οργάνωση, άμεση και άριστη εξυπηρέτηση.

  Sofia Galanopoulou Avatar Sofia Galanopoulou
  26/07/2022

  Perfect services!!!

  Eleni Nikopoulou Avatar Eleni Nikopoulou
  05/03/2023
 • ΙΣΩΣ ΤΟ ΝΟ1 ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Εξαιρετικές σημειώσεις και βάση δεδομένων για όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Μέθοδοι τηλεκπαίδευσης επιπέδου εξωτερικού, αφού μπορείς να παρακαλουθήσεις τα μαθήματα που έγιναν online... Δείτε Περισσότερα

  spiros kourtesis Avatar spiros kourtesis
  29/05/2022


  Εξαιρετική δουλειά, με πολύχρονη εμπειρία, καταξιωμένους καθηγητές, συνεχή υποστήριξη σε εκπαιδευτικά και διαδικαστικά θέματα και πολύ καλές τιμές για τη ποιότητα που προσφέρουν. Συστήνω ανεπιφύλακτα!!!

  pitsa karagianni Avatar pitsa karagianni
  29/06/2022

 • Το φροντιστήριο είναι μέσα στα πράγματα συνεχώς, μπορείς να εμπιστευτείς το κριτήριο τους και όλοι οι καθηγητές είναι πολύ διαβασμένοι με μεταδοτικότητα, ειδικά ο κ.Πελεκούδας! Η γραμματεία του φροντιστηρίου ανταποκρίνεται... Δείτε Περισσότερα

  Αναστασία Δεληκάρη Avatar Αναστασία Δεληκάρη
  05/05/2022

  Άψογη Συνεργασία, Αξιόλογο Επιστημονικό Προσωπικό

  Christina Dagkari Avatar Christina Dagkari
  15/03/2022
 • Άψογη η συνεργασία με το φροντιστήριο.

  antonios tzortzakakis Avatar antonios tzortzakakis
  05/03/2023

  Εξαιρετικό φροντιστήριο με πολύ καλή οργάνωση και προσιτές τιμές για τους υποψηφίους. Ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη το υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει! Η γραμματεία πάντα στην διάθεσή μας, οι... Δείτε Περισσότερα

  Ουρανια Ψοχιου Avatar Ουρανια Ψοχιου
  11/06/2022
 • Εξαιρετικό φροντιστήριο με πολύ καλή οργάνωση και προσιτές τιμές για τους υποψηφίους. Η γραμματεία πάντα στην διάθεσή μας, οι καθηγητές υψηλού επιπέδου και πλούσιο διδακτικό υλικό. Πολλά συγχαρητήρια που έχετε... Δείτε Περισσότερα

  Rena Giari Avatar Rena Giari
  20/03/2022

  Ολοκληρωμένες παρουσιάσεις σε πλήθος θεματικών

  Benjamin Ioannidis Avatar Benjamin Ioannidis
  26/07/2022
 • μετά από πολύ ψάξιμο διάλεξα το συγκεκριμένο φροντιστήριο και δεν το μετάνιωσα . Πολύ καλοί καθηγητές και άφθονο υλικό για διάβασμα
  το προτείνω ανεπιφύλακτα

  Panos Theodoropoulos Avatar Panos Theodoropoulos
  04/06/2022

  Perfect! ❤️

  KASSIANI GRAMMENOU Avatar KASSIANI GRAMMENOU
  05/03/2023
 • Μεταδοτικοί καθηγητές, βοηθητικοί και πολύ επεξηγηματικοί με οργανωμένες σημειώσεις.

  Ο κ. Πατρίκιος από το Δίκαιο, ο κ. Μπαντούλας της Λογιστικής και ο κ. Σαρίδης στις Λεκτικές Δεξιότητες, είναι από τους καλύτερους... Δείτε Περισσότερα

  Stavros Maragkoudakis Avatar Stavros Maragkoudakis
  09/05/2022

  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

  Joan Kara Avatar Joan Kara
  29/06/2022
 • Το καλύτερο Φροντιστηριο για εξετάσεις στο Δημόσιο

  Rousseau Dracopoulou Sophie Avatar Rousseau Dracopoulou Sophie
  05/03/2023

  'Έμεινα πολύ ικανοποιημένη από τα μαθήματα και θεωρώ αρκετά πιθανό, να τα πάω καλά στο γραπτό διαγωνισμό!

  Maria Mandi Avatar Maria Mandi
  23/07/2022

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο