Ενημερώσεις!

Ενημερώσεις - Πίνακας Ανακοινώσεων Φροντιστήρια Κολλίντζα

👩‍🏫 Ενημερώσεις! – Πίνακας Ανακοινώσεων!

📌 23/3/23: Έναρξη Οικονομίας ΕΣΔΔΑ σήμερα στις 6μ.μ.

Σας θυμίζουμε πως για τον 30ο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ ξεκινάμε την Πέμπτη 23 Μαρτίου στις 6μ.μ.-10μ.μ την προετοιμασία με το μάθημα της Οικονομίας (Μακροοικονομική)

Έναρξη: Πέμπτη 23 Μαρτίου (6-10μ.μ.) και κάθε Δευτέρα

Διάρκεια: 92 ώρες (68 online διδασκαλία + 24 ώρες επίλυση τεθέντων θεμάτων και θεμάτων προσομοίωσης ΕΣΔΔΑ ασύγχρονα μαθήματα)

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπαντούλας (Οικονομολόγος, Μs Χρηματοοικονομικής)

📌 21/3/23: Έναρξη Οργάνωσης Κράτους ΕΣΔΔΑ σήμερα στις 6μ.μ.

Σας ενημερώνουμε πως για τον 30ο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ ξεκινάμε σήμερα 21 Μαρτίου στις 6μ.μ.-10μ.μ την προετοιμασία με το μάθημα της Οργάνωσης Κράτους (Πολιτικές Επιστήμες)

Έναρξη: Τρίτη 21 Μαρτίου (6-10μ.μ.) και κάθε Τετάρτη

Διάρκεια: 92 ώρες (74 ώρες online διδασκαλία + 18 ώρες επίλυση τεθέντων θεμάτων ΕΣΔΔΑ ασύγχρονα μαθήματα)

Εισηγητής: Γεώργιος Λορετζάτος (Μsc Πολιτικών Επιστημών & Κοινωνικής Διοίκησης)

📌 20/3/23: Ανακοίνωση ΑΣΕΠ: Έναρξη Βαθμολόγησης Γραπτών και Διόρθωση Λανθασμένων Απαντήσεων στο Τεστ Γενικών Γνώσεων (ερ. 29 & ερ. 35).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/2022

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού [Πρόσκληση-Προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 75/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022)] για την κατάταξη υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο), ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκέντρωσης, καταμέτρησης και ταξινόμησης από το Βαθμολογικό Κέντρο του ΑΣΕΠ συνολικά 153.765 απαντητικών φύλλων (στα δύο μαθήματα) που απεστάλησαν από τα 527 εξεταστικά κέντρα στα οποία προσήλθαν οι 76.799 υποψήφιοι το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023.

Κατόπιν αυτού, θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία βαθμολόγησης των απαντητικών φύλλων ανά κατηγορία και ανά μάθημα μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner), με βάση τις κατωτέρω ορθές απαντήσεις (βλ. ειδικότερα απαντήσεις στις ερωτήσεις 29 και 35 στο μάθημα «Εξέταση Γνώσεων»).

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας» – Εναλλακτικός Σύνδεσμος

Ορθές απαντήσεις μαθήματος «Εξέταση Γνώσεων» – Εναλλακτικός Σύνδεσμος

📌 17/3/23: Επίλυση Κληρωθέντος Θέματος Κράτους 29ου Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ – Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης! Δείτε εδώ!

📌 16/3/23: Δείτε τα νέα πακέτα προετοιμασίας για το Α’ Στάδιο του 30ου Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης! Δείτε εδώ!

📌 14/3/23: ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Παρακολουθήστε τις λύσεις των τεθέντων θεμάτων από τους εξειδικευμένους καθηγητές μας! Δείτε εδώ!

Βιντεομάθημα Επίλυσης Τεθέντων Θεμάτων Γενικών Γνώσεων (Μακροοικονομία)

Βιντεομάθημα Επίλυσης Τεθέντων Θεμάτων Γενικών Γνώσεων (Ευρωπαϊκοί – Συνταγματικοί Θεσμοί, Δημόσια Διοίκηση, Δημόσια Πολιτική)

Βιντεομάθημα Επίλυσης Τεθέντων Θεμάτων Εργασιακής Αποτελεσματικότητας!

Βιντεομάθημα Επίλυσης Τεθέντων Θεμάτων Γλωσσικού Συλλογισμού!

Βιντεομάθημα Επίλυσης Τεθέντων Θεμάτων Αριθμητικού Συλλογισμού!

📌 10/3/23: ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Τεθέντα Θέματα ΑΣΕΠ Δεξιότητες – Απαντήσεις! (Αποκλειστικό)Δείτε εδώ!

*Επισημαίνεται πως για λόγους ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, για δεκαεπτά (17) ερωτήσεις του μαθήματος «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας» (39, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70 και 73), η Κ.Ε.Δ. αποφάσισε να θεωρηθεί ως ορθή οποιαδήποτε επιλογή, λόγω της απόκλισης που παρατηρήθηκε στην ευκρίνεια/φωτεινότητα σκιασμένων κρίσιμων τετραγώνων κατά τη φωτοτύπηση των ερωτηματολογίων σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα ορισμένων εξεταστικών κέντρων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τεθέντων Θεμάτων ΑΣΕΠ (Δεξιότητες) (Αποκλειστικό)

📌 10/3/23: ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Τεθέντα Θέματα ΑΣΕΠ Γενικές Γνώσεις – Απαντήσεις! (Αποκλειστικό)Δείτε εδώ!

Απαντήσεις Τεθέντων Θεμάτων ΑΣΕΠ (Γενικές Γνώσεις) (Αποκλειστικό)

📌 10/3/23: Οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας σχολιάζουν τα Τεθέντα Θεμάτα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022! Δείτε εδώ!

Σχολιασμός Τεθέντων Θεμάτων ΑΣΕΠ 2Γ 2022 - Φροντιστήρια Κολλίντζα

📌 9/3/23: Νέος Γραπτός Διαγωνισμός για 311 μόνιμες θέσεις Δικαστικών Υπαλλήλων στον κλάδο των Γραμματέων! Δείτε εδώ την προκήρυξη!

📌 9/3/23: Σημαντική Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση των Απαντήσεων των Τεθέντων Θεμάτων του ΑΣΕΠ 2Γ/2022.

ΑΣΕΠ 2Γ/2022 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΦΡΟΝΤ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Αγαπητοί υποψήφιοι, συμμεριζόμαστε απολύτως την αγωνία σας αλλά και την προσδοκία σας να δείτε τις σωστές απαντήσεις των τεθέντων θεμάτων του διαγωνισμού 2Γ/2022.

Στον Αριθμητικό Συλλογισμό όπου οι εκφωνήσεις-απαντήσεις δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, οι απαντήσεις μας δημοσιεύθηκαν στον Ελεύθερο Τύπο άμεσα.

Η μακρά πείρα του φροντιστηρίου μας όμως, μας υποδεικνύει για τις υπόλοιπες εξεταζόμενες ενότητες, να αναμείνουμε τη δημοσίευση των ορθών απαντήσεων από τον ΑΣΕΠ.

Ο βασικός λόγος είναι ότι στις “στριφνά διατυπωμένες” είτε εκφωνήσεις είτε απαντήσεις και οι οποίες ”ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είναι και λίγες”, η εκδοχή της απάντησης που ισχύει είναι μία: αυτή του ΑΣΕΠ.

Επομένως, το να δημοσιεύσουμε απαντήσεις στα τεθέντα ερωτήματα, στηρίζοντας μάλιστα τις απαντήσεις σε όλο το ”γράμμα του νόμου”, από τη στιγμή που η ορθή (εντός ή εκτός εισαγωγικών) θα είναι αυτή που θα βγάλει το ΑΣΕΠ,

ακυρώνει εκ προοιμίου τη λογική της δημοσίευσης αυτής.

Θυμίζουμε εδώ πως οι έννοιες: α) ορθή απάντηση και β) απάντηση αποδεκτή από τον ΑΣΕΠ, δεν είναι πάντα ταυτόσημες.

Τη σοβαρότητα και την εγκυρότητα αυτή, ως φροντιστήριο, την οφείλουμε όχι μόνο σε εσάς αλλά σε όλους και όλες που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.

Με εκτίμηση

📌 8/3/23: Δείτε τα νέα πακέτα προετοιμασίας για το Α’ Στάδιο του 30ου Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης! Δείτε εδώ!

📌 6/3/23: Ενημέρωση για την ατομική πρόβλεψη της βαθμολογίας σας! Πόσο γράψατε στο Τεστ Γενικών Γνώσεων; (Ατομική Πρόβλεψη Βαθμολογίας) Δείτε εδώ!

📌 5/3/23: Ποσοστό συμμετοχής ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Προσήλθαν για να εξεταστούν 76.799 υποψήφιοι (ποσοστό συμμετοχής 71%).

📌 4/3/23: ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Τεθέντα Θέματα ΑΣΕΠ Γενικές Γνώσεις – Εκφωνήσεις! (Αποκλειστικό)Δείτε εδώ!

📌 4/3/23: ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Τεθέντα Θέματα ΑΣΕΠ Δεξιότητες – Εκφωνήσεις! (Αποκλειστικό)Δείτε εδώ!

📌 3/3/23: Σας ευχόμαστε Καλή Επιτυχία για τις αυριανές εξετάσεις του Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022! Δείτε tips & συμβουλές εδώ!

Καλή επιτυχία ΑΣΕΠ 2Γ/2022

📌 2/3/23: Ο οργανισμός μας δημοσιεύει κι άλλα θέματα SOS για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022! Δείτε εδώ!

Πρωτοσέλιδο Ελεύθερου Τύπου 2-3-23

📌 28/1/23: Ανακοινώθηκαν νέες οδηγίες για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022! #asep2gspring Δείτε εδώ!

📌 24/2/23: ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Πρόσκληση για δωρεάν μαθήματα σε υποψηφίους με οικονομικές δυσκολίες. Για συμμετοχή πατήστε εδώ! (Έληξε η προθεσμία συμμετοχής 28/2/23 11:15)

‼️ Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα όπως σε κάθε Πανελλαδικό Διαγωνισμό του Δημοσίου, έτσι και στον ΑΣΕΠ 2Γ/2022 διοργανώνουν δωρεάν μαθήματα για τους υποψηφίους που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να προετοιμαστούν καταλλήλως.
👇 Αν ενδιαφέρεστε δηλώστε συμμετοχή εδώ! 👇
#kollintzas #asep #asep2g2022 #asep2g_2022 #panellhnios_graptos_diagwnismos #ασεπ #ασεπ2γ2022 #ασεπ_2γ2022 #dhmosio #epityxies #asep2gspring
#frontisthria_asep #online #education

📌 23/2/23: Ο οργανισμός μας δημοσιεύει θέματα SOS για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022! Δείτε εδώ!

Πρωτοσέλιδο Ελεύθερου Τύπου 23-2-23

Ελεύθερος τύπος (Θέματα SOS Φροντιστήρια Κολλίντζα)
Ελεύθερος τύπος (Θέματα SOS Φροντιστήρια Κολλίντζα) 3
Ελεύθερος τύπος (Θέματα SOS Φροντιστήρια Κολλίντζα) 2

Πρωτοσέλιδο Ελεύθερου Τύπου 19-2-23


📌 22/2/23: Νέες ερωτήσεις Γενικών Γνώσεων – Ψηφιακή Διακυβέρνηση! Με τις απαντήσεις και αιτιολογήσεις των ορθών απαντήσεων! Η μελέτη και εμπέδωσή τους, σας δίνει το προβάδισμα της επιτυχίας!

Που θα τα βρείτε:

Μπορείτε να τις κατεβάσετε στη διεύθυνση της πλατφόρμας:

https://learn.kollintzas.gr/educational_Parameters/educational_content_management.aspx?lang=el-GR

και συγκεκριμένα στο μάθημα:

ΑΣΕΠ 2022 Επαναληπτικά – Τεστ Προσομοίωσης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 1
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 2
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Ψηφιακή Διακυβέρνηση (17-2-23)
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1: Ανοικτά Δεδομένα
 Σύνολο Ερωτήσεων: 30
 
1. Η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων περιλαμβάνει:
Α) Πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα
Β) Μεταδεδομένα των φορέων του ιδιωτικού τομέα
Γ) Πληροφορίες των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Δ) Πληροφορίες για την παροχή δεδομένων και τα πλεονεκτήματα της  εκτενέστερης χρήσης τους.
       
2. Ο όρος Ανοιχτά Δεδομένα αφορά πληροφορίες:
Α) Που συλλέγονται από τους δημόσιους φορείς δωρεάν
Β) Που συλλέγονται, παράγονται ή αποκτώνται δια αντιτίμου από τους δημόσιους φορείς  και διατίθενται δωρεάν προς περαιτέρω χρήση για οιονδήποτε σκοπό, χωρίς άδεια.
Γ) Που συλλέγονται από τους δημόσιους φορείς με κάποιο αντίτιμο
Δ) Που συλλέγονται, παράγονται ή αποκτώνται δια αντιτίμου από τους δημόσιουςφορείς  και διατίθενται δωρεάν προς περαιτέρω χρήση για οιονδήποτε σκοπό με άδεια.
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2: Ψηφιακή Διαφάνεια
 Σύνολο Ερωτήσεων: 30
 
1. O «ψηφιακός απολυταρχισμός», ως ενδεχόμενη δυσμενή συνέπεια της ψηφιακής διαφάνειας, αναφέρεται σε πράξεις:
Α) της κυβέρνησης και κρατικών παραγόντων
Β) ατόμων, όπως hackers
Γ) ιδιωτικών εταιρειών
Δ) μη κοινωφελών ιδρυμάτων
 
Επεξήγηση: Η πρώτη απάντηση είναι ορθή, δεδομένου του ότι η αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της ψηφιακής διακυβέρνησης και διαφάνειας εφαρμόζεται εξ ορισμού στους δημόσιους φορείς και όχι σε ιδιώτες ή ΝΠΙΔ
 
2. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θεωρείται ως ένα τμήμα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την επίτευξη της «καλής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».
H ενσυναίσθηση και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης είναι ένα από τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άμεσος σκοπός της ψηφιακής διαφάνειας. Ποια από τις δύο προτάσεις είναι σωστή και ποια λάθος;
Α) Η πρώτη είναι σωστή και η δεύτερη λάθος
Β) Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη είναι σωστή και η δεύτερη είναι η επεξήγηση της πρώτης
Γ) Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη είναι σωστή αλλά η δεύτερη δεν είναι η επεξήγηση της πρώτης
Δ) Η πρώτη είναι λάθος και η δεύτερη είναι σωστή
 
Επεξήγηση: Η πρώτη πρόταση είναι σωστή γιατί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να ορισθεί ως η εφαρμογή των πληροφοριών και της επικοινωνίας τεχνολογιών με σκοπό την παροχή, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων φορέων, των τελευταίων και των Οι λόγοι για την επιλογή της καλής διακυβέρνηση είναι να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες διασφαλίζοντας την διαφάνεια και ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας τους πολίτες στο κοινωνικό γίγνεσθαι μέσω της επικοινωνίας.
Η δεύτερη απάντηση είναι λάθος, διότι η ενσυναίσθηση δεν είναι επιθυμητό χαρακτηριστικό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, παρόλο που μέσω της μείωσης των διακρίσεων στην ισότητα, κάνοντας χρήση των εργαλείων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθένας μπορεί να συλλέξει πληροφορίες. Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μας η γνώση είναι δύναμη και τα μέσα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μας ενδυναμώνουν μέσω της χορήγησης σχετικών πληροφοριών με το ελάχιστο κόστος, προσπάθεια και χρόνο

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3: Ηλεκτρονικά έγγραφα
Σύνολο Ερωτήσεων: 30
 
1. Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων είναι:
Α) το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, διαχείρισης, πρωτοκόλλησης, διακίνησης και διεκπεραίωσης εγγράφων.
Β) το σύστημα διακίνησης των εγγράφων
Γ) το σύστημα αποθήκευσης των εγγράφων
Δ) το σύστημα πρωτοκόλλησης των εγγράφων
 
Επεξήγηση: Άρθρο 1 παρ. 1 της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10/4/2012 «Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων: Σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, διαχείρισης, πρωτοκόλλησης, διακίνησης και διεκπεραίωσης εγγράφων»
 
2. Μεταδεδομένα ηλεκτρονικών εγγράφων είναι:
Α) το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, διαχείρισης, πρωτοκόλλησης, διακίνησης και διεκπεραίωσης εγγράφων.
Β) πληροφορίες, που πιστοποιούν την γνησιότητα της υπογραφής του εκδότη του εγγράφου
Γ) τα σύνολα πληροφορίας που συνοδεύουν και χαρακτηρίζουν τα ηλεκτρονικά έγγραφα και επιτρέπουν την ανεύρεση, κατανόηση και επιβεβαίωση της γνησιότητάς τους από ανθρώπους ή συστήματα
Δ) πληροφορίες που εγγυώνται την ασφάλεια του περιεχομένου του εγγράφου


Επεξήγηση: Άρθρο 1 παρ. 2 της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10/4/2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301). «Μεταδεδομένα ηλεκτρονικών εγγράφων: «Σύνολα πληροφορίας που συνοδεύουν και χαρακτηρίζουν τα ηλεκτρονικά έγγραφα και επιτρέπουν την ανεύρεση, κατανόηση και επιβεβαίωση της γνησιότητάς τους από ανθρώπους ή συστήματα», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10/4/2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301).»
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4-5: Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών – Ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης
Σύνολο Ερωτήσεων: 60
 
1. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης:
Α) παρέχει πρόσβαση στην διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, δημόσιων ή ιδιωτικών, μεταξύ αφενός των φορέων του δημόσιου τομέα και αφετέρου των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων
Β) παρέχει πρόσβαση στους χρήστες προκειμένου να παραλάβουν ψηφιακά πιστοποιητικά από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου
Γ) παρέχει πρόσβαση στους χρήστες για τουριστικούς προορισμούς που υπάρχουν εντός της Ελλάδος
Δ) αποτελεί την πύλη των ηλεκτρονικών φορολογικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών                                     


Επεξήγηση: Άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4727/2020 «Η διακίνηση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων μεταξύ αφενός των φορέων του δημόσιου τομέα και αφετέρου φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, πραγματοποιείται με χρήση ΤΠΕ, ιδίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης του άρθρου 51 ή μέσω των θυρίδων που τηρούνται στην ΕΨΠ.». Η δεύτερη απάντηση είναι λάθος, διότι αυτή η δυνατότητα δίνεται μέσω της Ψηφιακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ». Η τρίτη απάντηση είναι λανθασμένη, επειδή αναφέρεται στην Τουριστική Ψηφιακή Πύλη. Η τέταρτη απάντηση είναι λάθος, διότι αναφέρεται στην Ψηφιακή Πύλη taxisnet
 
2. Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση στην Ελλάδα γίνεται με:
Α) εφαρμογή μιας κοινής μεθόδου ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας σε συνδυασμό με ένα σύνολο ελέγχων ταυτοποίησης δεδομένων και ασφαλείας, για την πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες
Β) ενεργοποίηση μηχανισμού αναγνώρισης μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, ενσωματωμένοι στην πλατφόρμα Cl@ve
Γ) δημιουργία μιας κεντρικής κυβερνητικής πύλης μέσω της οποίας πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες και μπορούν να συλλέγουν κάθε είδους δημόσια πληροφορία
Δ) τη διασφάλιση ότι το μέγιστο όριο διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών είναι διαθέσιμες
χρησιμοποιώντας την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας (FAS) και Eid
 
Επεξήγηση: Η πρώτη απάντηση είναι ορθή βάσει του άρθρου 80 του ν. 4954/2022. Η δεύτερη εφαρμόζεται στην Ισπανία, η τρίτη στη Σουηδία και η τέταρτη στο Βέλγιο.


📌 15/2/23: Έναρξη Οργάνωσης Κράτους ΕΣΔΔΑ σήμερα στις 6μ.μ.

Σας ενημερώνουμε πως για τον 30ο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ ξεκινάμε σήμερα 15 Φεβρουαρίου στις 6μ.μ.-10μ.μ την προετοιμασία με το μάθημα της Οργάνωσης Κράτους (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)

Έναρξη: Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου (6-10μ.μ.) και κάθε Τετάρτη

Διάρκεια: 102 ώρες (84 ώρες online διδασκαλία + 18 ώρες επίλυση τεθέντων θεμάτων ΕΣΔΔΑ ασύγχρονα μαθήματα)

Εισηγητής: Γεώργιος Λορετζάτος (Μsc Πολιτικών Επιστημών & Κοινωνικής Διοίκησης)

📌 14/2/23: Σας υπενθυμίζουμε να δώσετε βάση στα τεστ προσομοίωσης που έχουμε δημιουργήσει!

Που θα τα βρείτε:

Στο φάκελο ΑΣΕΠ (Επαναληπτικά μαθήματα) Τεστ Προσομοίωσης ανεβάζουμε διαρκώς, νέα τεστ προσομοίωσης με βάση τις πρόσφατες υποδείξεις του ΑΣΕΠ.

Δείτε τη μορφή τους:

Μπορείτε να προπονείστε, βλέποντας αυτόματα το βαθμολογικό αποτέλεσμά σας, μετά την υποβολή του τεστ.
Στις ερωτήσεις Δεξιοτήτων ανεβάζουμε και την αιτιολόγηση της επιλογής της ορθής απάντησης.

Καλή επιτυχία!

Αριθμητικός Συλλογισμός (Νέες ερωτήσεις τύπου ΑΣΕΠ) (Ανανεωμένο 14/2/23)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Αριθμητικός Συλλογισμός ΤΕΣΤ 1 (Νέου Τύπου)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Αριθμητικός Συλλογισμός ΤΕΣΤ 2 (Νέου Τύπου)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Αριθμητικός Συλλογισμός ΤΕΣΤ 3 (Νέου Τύπου)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Αριθμητικός Συλλογισμός ΤΕΣΤ 4 (Νέου Τύπου)

Γλωσσικός Συλλογισμός (Νέες ερωτήσεις τύπου ΑΣΕΠ) (Ανανεωμένο 14/2/23)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Γλωσσικός Συλλογισμός Τεστ 1 (Νέου Τύπου)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Γλωσσικός Συλλογισμός Τεστ 2 (Νέου Τύπου)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Γλωσσικός Συλλογισμός Τεστ 3 (Νέου Τύπου)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Γλωσσικός Συλλογισμός Τεστ 4 (Νέου Τύπου)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Γλωσσικός Συλλογισμός Τεστ 5 (Νέου Τύπου)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Γλωσσικός Συλλογισμός Τεστ 6 (Νέου Τύπου)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Γλωσσικός Συλλογισμός Τεστ 7 (Νέου Τύπου)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Γλωσσικός Συλλογισμός Τεστ 8 (Νέου Τύπου)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Γλωσσικός Συλλογισμός Τεστ 9 (Νέου Τύπου)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Γλωσσικός Συλλογισμός Τεστ 10 (Νέου Τύπου)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Γλωσσικός Συλλογισμός Τεστ 11 (Νέου Τύπου)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Γλωσσικός Συλλογισμός Τεστ 12 (Νέου Τύπου)

Εργασιακή Αποτελεσματικότητα (Νέες ερωτήσεις τύπου ΑΣΕΠ) (Ανανεωμένο 8/2/23)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022-Εργασιακή Αποτελεσματικότητα Τεστ 1 (Σεναρίων)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022-Εργασιακή Αποτελεσματικότητα Τεστ 2 (Σεναρίων)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022-Εργασιακή Αποτελεσματικότητα Τεστ 3 (Σεναρίων)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022-Εργασιακή Αποτελεσματικότητα Τεστ 4 (Σεναρίων)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022-Εργασιακή Αποτελεσματικότητα Τεστ 5 (Σεναρίων)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022-Εργασιακή Αποτελεσματικότητα Τεστ 6 (Σεναρίων)

Τεστ Προσομοίωσης Συνταγματικών – Ευρωπαικών Θεσμών
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Συνταγματικοί/Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Τεστ 1
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Συνταγματικοί/Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Τεστ 2
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Συνταγματικοί/Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Τεστ 3
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Συνταγματικοί/Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Τεστ 4
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Συνταγματικοί/Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Τεστ 5
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Συνταγματικοί/Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Τεστ 6
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Συνταγματικοί/Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Τεστ 7
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Συνταγματικοί/Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Τεστ 8

Τεστ Προσομοίωσης Οικονομίας
•           Τεστ Μάκρο 1 (Εθνικό εισόδημα)
•           Τεστ 2 Μάκρο (Εθνικό εισόδημα) (Φροντιστήρια ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ)
•           Τεστ 3 Μάκρο (Πληθωρισμός) (Φροντιστήρια ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ)
•           Τεστ 4 Μάκρο (Δημοσιονομική Πολιτική) (Φροντιστήρια ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ)
•           Τεστ 5 Μάκρο (Δημοσιονομική Πολιτική) (Φροντιστήρια ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ)

Τεστ Προσομοίωσης Δημόσιας Διοίκησης – Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ανανεωμένο 14/2/23)
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Δημόσια Διοίκηση – Ψηφιακή Διακυβέρνηση Τεστ 1
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Δημόσια Διοίκηση – Ψηφιακή Διακυβέρνηση Τεστ 2
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Δημόσια Διοίκηση – Ψηφιακή Διακυβέρνηση Τεστ 3
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Δημόσια Διοίκηση – Ψηφιακή Διακυβέρνηση Τεστ 4
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Δημόσια Διοίκηση – Ψηφιακή Διακυβέρνηση Τεστ 5
•           ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Δημόσια Διοίκηση – Ψηφιακή Διακυβέρνηση Τεστ 6

📌 8/2/23: Δημόσια διαβούλευση 1Γ/2022 (Άρθρο 20 Πλήρωση θέσεων στην Α.Α.Δ.Ε. βάσει της υπό στοιχεία 1Γ/2022 προκήρυξης του ΑΣΕΠ)μάνσεις!

Σας υπενθυμίζουμε πως βγήκε σε δημόσια διαβούλευση στο παρακάτω link:

http://www.opengov.gr/ypes/?p=8641

Ειδικά για την υπό στοιχεία 1Γ/2022 προκήρυξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 9/2022) για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021 (Α΄6), η προβλεπόμενη από την προκήρυξη βαθμολογία βάσης, για τις κατηγορίες πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, για την πλήρωση των κενών θέσεων που θα προκύψουν μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, μειώνεται στις σαράντα (40) μονάδες σε κάθε επιμέρους μάθημα και στις πενήντα (50) μονάδες στη συνολική βαθμολογία.

Mπορείτε να συμμετέχετε και εσείς με τα δικά σας σχόλια για την μείωση της βάσης με χρονική προθεσμία ως τις 14 Φεβρουαρίου!

📌 2/2/23: Σημαντικές Επισημάνσεις!

1) Όλα τα μαθήματα που κάνουμε στα ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ Μαθήματα (στο κομμάτι των Δεξιοτήτων) κινούνται ΜΟΝΟ με ερωτήσεις νέου τύπου ΑΣΕΠ (με βάση την πρόσφατη ανακοίνωση που εξέδωσε) στο κομμάτι των 3 μαθημάτων των Δεξιοτήτων αλλά και μεθοδολογία των απαντήσεών τους.!!

2) Το υλικό μας είναι μοναδικό, δεν υπάρχει σε ΚΑΝΕΝΑ Φροντιστήριο, και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την επιτυχία σας.

3) Δυστυχώς τα υπόλοιπα φροντιστήρια δεν διαθέτουν μέχρι στιγμής ανάλογο υλικό, έχοντας μείνει στην κλασσική θεωρία και στις κοινότυπες ερωτήσεις Δεξιοτήτων παλαιού τύπου (από τους παλαιούς διαγωνισμούς). Πολλοί δε οργανισμοί παραδίδουν ερωτήσεις Ιστορίας, Γεωγραφίας, Λογοτεχνίας…. κ.λ.π., ύλη παντελώς άσχετη με τις επικείμενες εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Εκτός δηλαδή από άχρηστο, το υλικό αυτό καθίσταται και επικίνδυνο για τους υποψηφίους!

Τα μαθήματα αυτά ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ και τα ξαναβλέπετε όποτε θέλετε ως και το πέρας του Διαγωνισμού!

📌 1/2/23: Το Πρώτο Δωρεάν Τεστ Προσομοίωσης Αριθμητικού Συλλογισμού Νέου τύπου για τον Πανελλήνιο Διαγωνιοσμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022! Δείτε εδώ!

Κυκλοφόρησε δειγματικά, το 1ο Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού (με βάση τα πρότυπα του ΑΣΕΠ)!!

Διαθέτουμε ήδη κατ’ αποκλειστικότητα ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ερωτήσεις νέου τύπου ΑΣΕΠ που δεν θα βρείτε πουθενά σε κανένα φροντιστήριο.

Σε Γλωσσικό Συλλογισμό, Αριθμητικό Συλλογισμό και Εργασιακή Αποτελεσματικότητα!

Επωφεληθείτε του πακέτου των τεστ προσομοίωσης και των live επαναληπτικών μαθημάτων!

Ετοιμαστείτε για την επιτυχία σας στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και τον διορισμό σας στο Δημόσιο!

📌 1/2/23: Καλό μήνα σε όλους! Ενημέρωση για Τεστ Προσομοίωσης (μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες)

Ανεβάζουμε συνεχώς ερωτήσεις Νέου Τύπου (στα πρότυπα που εξέδωσε ο ΑΣΕΠ).

Μη ξεχνάτε να επισκέπτεστε την ενότητα ΑΣΕΠ (Επαναληπτικά) – Τεστ Προσομοίωσης, ώστε να εξασκείστε ποικιλοτρόπως.

Η εξήγηση τέλος της σωστής απάντησης που παρατίθεται όταν υποβάλλεται τη φόρμα, σας καλλιεργεί πολύ γρήγορα τον τρόπο σκέψης που χρειάζεται ώστε να αντιμετωπίσετε επιτυχώς το γραπτό διαγωνισμό της 4ης Μαρτίου.

📌 31/1/23: Το Πρώτο Δωρεάν Τεστ Προσομοίωσης Γλωσσικού Συλλογισμού Νέου τύπου για τον Πανελλήνιο Διαγωνιοσμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022! Δείτε εδώ!

Κυκλοφόρησε δειγματικά, το 1ο Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού (με βάση τα πρότυπα του ΑΣΕΠ)!!

Διαθέτουμε ήδη κατ’ αποκλειστικότητα ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ερωτήσεις νέου τύπου ΑΣΕΠ που δεν θα βρείτε πουθενά σε κανένα φροντιστήριο.

Σε Γλωσσικό Συλλογισμό, Αριθμητικό Συλλογισμό και Εργασιακή Αποτελεσματικότητα!

Επωφεληθείτε του πακέτου των τεστ προσομοίωσης και των live επαναληπτικών μαθημάτων!

Ετοιμαστείτε για την επιτυχία σας στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και τον διορισμό σας στο Δημόσιο!

📌 27/1/23: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των επαναληπτικών -για -νέους υποψηφίους- για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022! #asep2gspring Δείτε εδώ!

ΑΣΕΠ 2Γ-2022 Πρόγραμμα Επαναλήψεων - Slider

📌 27/1/23: Μετά και την επίσημη ανακοίνωση από τον ΑΣΕΠ, περί της διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού, δικαιωνόμαστε για μια ακόμα φορά, όταν από τις 20 Δεκεμβρίου (λίγο πριν τα Χριστούγεννα), δεν ανακοινώσαμε νέο live τμήμα γιατί δεν θα ”έβγαιναν” χρονικά οι προθεσμίες για την λήξη του προγράμματος εντός του Φεβρουαρίου! #asep2gspring Δείτε εδώ!

📌 24/1/23: Πρότυπη Ερώτηση Γλωσσικού Συλλογισμού – ΑΣΕΠ 2Γ/2022 Νέου Τύπου Ερωτήσεων! Δείτε εδώ!

📌 23/1/23: Μάθημα Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας την Κυριακή 29/1/23

Σας ενημερώνουμε πως την προσεχή Κυριακή 29 Ιανουαρίου 5μ.μ – 9μ.μ. θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε live το μάθημα που θα αφορά τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας με την κ. Μαυρουδή.

Το Link Εισόδου στο μάθημα θα αναρτηθεί στο μάθημα Γενικές Γνώσεις (Δημόσια Διοίκηση) από την Παρασκευή 27/1 το απόγευμα.

📌 20/1/23: Προστέθηκαν επιπλέον 15 τεστ προσομοίωσης για το μάθημα Γλωσσικός Συλλογισμός ΑΣΕΠ 2Γ/2022 για τους εγγεγραμμένους χρήστες! Συνολικά πάνω από 70 τεστ προσομοίωσης για όλα τα μαθήματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ!

📌 18/1/23: Νέο Αυτοδύναμο Πακέτο Ασύγχρονης Διδασκαλίας με 184 ώρες μαθημάτων & 52 ώρες Online Επαναλήψεων! Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή την παρακάτω εικόνα!

Αυτοδύναμο Πακέτο - ΑΣΕΠ 2Γ/2022 - Φροντιστήρια Κολλίντζα

📌 17/1/23: Ολοκληρώθηκε το ανέβασμα σε όλα τα τεστ προσομοίωσης για όλα τα μαθήματα ΑΣΕΠ 2Γ/2022! Μπορείτε να τα εντοπίσετε στον φάκελο σας “ΑΣΕΠ 2022 Επαναληπτικά (στο εκάστοτε τμήμα που βρίσκεστε)”

📌 17/1/23: Νέο Διαγώνισμα Προσομοίωσης Δημόσιας Διοίκησης – Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΑΣΕΠ 2Γ/2022! Δείτε εδώ!

📌 16/1/23: Νέο Διαγώνισμα Προσομοίωσης Συνταγματικών – Ευρωπαϊκών Θεσμών ΑΣΕΠ 2Γ/2022! Δείτε εδώ!

📌 13/1/23: Πανελλήνια Δημοσκόπηση σχετικά με τον χρόνο εξέτασης για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022! Ψηφίστε εδώ!

📌 12/1/23: Νέο Διαγώνισμα Προσομοίωσης Αριθμητικού Συλλογισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022! Δείτε εδώ!

📌 12/1/23: Μπορείτε να βρείτε τα δεκάδες-δικά μας μοναδικά- αυτοματοποιημένα τεστ προσομοίωσης για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022 στον φάκελο σας “ΑΣΕΠ 2022 Επαναληπτικά (στο εκάστοτε τμήμα που βρίσκεστε)

📌 10/1/23: Νέο Διαγώνισμα Προσομοίωσης Εργασιακής Αποτελεσματικότητας ΑΣΕΠ 2Γ/2022 Νέου Τύπου Ερωτήσεων! Δείτε εδώ!

📌 9/1/23: Αναρτήθηκαν οι πίνακες από τον ΑΣΕΠ σχετικά με τα στοιχεία συμμετοχής των υποψηφίων για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022! Δείτε εδώ!

📌 8/1/23: Μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των επαναληπτικών μαθήματων για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022 στον φάκελο σας “ΑΣΕΠ 2022 Επαναληπτικά (στο εκάστοτε τμήμα που βρίσκεστε)

📌 6/1/23: Σήμερα 6 Ιανουαρίου δεν θα διεξαχθεί κανένα μάθημα, λόγω αργίας (ενημέρωση από 20/12/22). Χρόνια πολλά σε όλους!

📌 5/1/23: Εμβόλιμα μαθήματα στα τμήματα του κ. Παπαδά, καθώς και στα τμήματα του κ. Μπαντούλα!

Για αμεσότερη ενημέρωση σχετικά με κάποιες τροποποιήσεις στο ωράριο ορισμένων μαθημάτων του ΑΣΕΠ 2Γ/2022, μπορείτε να ελέγξετε την ψηφιακή μάθηση του τμήματος στο οποίο ανήκετε.

📌 4/1/23: Έναρξη Οργάνωσης Κράτους ΕΣΔΔΑ σήμερα στις 6μ.μ.

Σας ενημερώνουμε πως για τον 30ο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ ξεκινάμε σήμερα 4 Ιανουαρίου στις 6μ.μ.-10μ.μ την προετοιμασία με το μάθημα της Οργάνωσης Κράτους (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)

Έναρξη: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου (6-10μ.μ.) και κάθε Τετάρτη

Διάρκεια: 102 ώρες (84 ώρες online διδασκαλία + 18 ώρες επίλυση τεθέντων θεμάτων ΕΣΔΔΑ ασύγχρονα μαθήματα)

Εισηγητής: Γεώργιος Λορετζάτος (Μsc Πολιτικών Επιστημών & Κοινωνικής Διοίκησης)

📌 4/1/23: Η πληρέστερη προετοιμασία για τον ΑΣΕΠ 2Γ/2022!

Για όσους επιθυμούν τώρα να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους:

Λόγω της διαφαινόμενης εγγύτητας του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ (αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού Βορίδη),

δεν κάνουμε προς το παρόν νέες ενάρξεις τμημάτων, γιατί δεν θα προλάβουμε χρονικά να αποπερατώσουμε το προβλεπόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας τους.

Αντί αυτού μπορείτε να ενταχθείτε στα πρόσφατα τμήματα που ξεκίνησαν το τελευταίο 15θήμερο του Δεκεμβρίου και να λάβετε ασύγχρονα άλλα ολοκληρωμένα τμήματα που ξεκίνησαν μετά την έκδοση της προκήρυξης (για να προπορεύεστε στη μελέτη σας).

Η επιμελημένη μορφοποίηση και αποθήκευση των λίγων online μαθημάτων που έχουν προηγηθεί, η άνευ περιορισμών παρακολούθησή τους, σας δίνει και αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή το προβάδισμα στην προετοιμασία σας!

📌 3/1/23: Δεκάδες Τεστ Προσομοίωσης για τον Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022!

Σας θυμίζουμε πως την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου λάβατε δεκάδες τεστ προσομοίωσης για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2Γ/2022 στο προσωπικό σας e-mail. Ίσως κάποιοι να μην το έχετε αντιληφθεί. Ενδείκνυται να συμπληρώνετε αυτά τα τεστ προσομοίωσης και να εξασκείστε διαρκώς με σκοπό την πλήρη κατανόηση και επίλυση των ερωτήσεων αυτών!

📌 1/1/23: Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα σας εύχονται Καλή Χρονιά και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος! #2023

📌 28/12/22: Σήμερα στάλθηκαν δεκάδες τεστ προσομοίωσης στους εγγεγραμμένους υποψηφίους του φροντιστηρίου μας! Καλή Επιτυχία!

📌 23/12/22: Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα σας εύχονται καλά Χριστούγεννα και καλές Γιορτές!🎄🎅 #christmas

📌 21/12/22: Έναρξη Γλωσσικού Συλλογισμού ΑΣΕΠ σήμερα στις 6μ.μ.

Σας θυμίζουμε πως για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022 θα διεξαχθεί σήμερα 21 Δεκεμβρίου στις 6μ.μ το πρώτο μάθημα του Γλωσσικού Συλλογισμού.

Έναρξη: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 6-10μ.μ. (και κάθε Τετάρτη 6-10μ.μ.)

Διάρκεια: 76ώρες (44 ώρες online πρόγραμμα + 32 ώρες ασύγχρονες παραδόσεις με νέο υλικό και διαφορετικές ερωτήσεις από άλλους εισηγητές για ευρύτερη κάλυψη της γνώσης)

Εισηγητής: Σοφία Αποστολοπούλου (Φιλόλογος, ΜSc Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ)

📌 20/12/22: Ενημέρωση για το πρόγραμμα των διακοπών του Δωδεκαημέρου.

Όσοι από εσάς είχατε τις ακόλουθες ημέρες και ώρες αυτά τα μαθήματα, να ξέρετε ότι θα αναβληθούν:

Μαθήματα που δεν θα γίνουν:

α) Σάββατο 24 Δεκεμβρίου: Αριθμητικός Συλλογισμός κ. Παπαδάς

β) Κυριακή 25 Δεκεμβρίου: Αριθμητικός Συλλογισμός κ. Παπαδάς

γ) Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου: Γενικές Γνώσεις (Συνταγματικά-Ευρωπαϊκά Θέματα) κ. Λορετζάτος και Γενικές Γνώσεις (Οικονομία) κ. Μπαντούλας

δ) Σάββατο 31 Δεκεμβρίου: Γενικές Γνώσεις (Δημ Διοικ. – Ψηφ. Διακυβ.) κ. Λορετζάτος

ε) Κυριακή 1 Ιανουαρίου: Αριθμητικός Συλλογισμός κ. Παπαδάς

στ) Παρασκευή 6 Ιανουαρίου: Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα μάθημα.

📌 18/12/22: Έναρξη Αριθμητικού Συλλογισμού ΑΣΕΠ σήμερα στις 5μ.μ.

Σας θυμίζουμε πως για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022 θα διεξαχθεί σήμερα 18 Δεκεμβρίου στις 5μ.μ το πρώτο μάθημα του Αριθμητικού Συλλογισμού.

Έναρξη: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 5-9μ.μ. (και κάθε Κυριακή 12-4μ.μ.)

Διάρκεια: 76ώρες (44 ώρες online πρόγραμμα + 32 ώρες ασύγχρονες παραδόσεις με νέο υλικό και διαφορετικές ερωτήσεις από άλλους εισηγητές για ευρύτερη κάλυψη της γνώσης) 

Εισηγητής: Γεώργιος Παπαδάς (Μαθηματικός – MSc Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων – Κατεύθυνση)

📌 16/12/22: Από σήμερα 16 Δεκεμβρίου ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης θα βρίσκει το link του live μαθήματος στον εκάστοτε φάκελο, όπου κατεβάζει και τις σημειώσεις!

📌 15/12/22: Εργασιακή Αποτελεσματικότητα & Ποιότητα της Εργασίας ΑΣΕΠ σήμερα στις 6μ.μ.

Σας θυμίζουμε πως για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022 θα διεξαχθεί σήμερα 15 Δεκεμβρίου στις 6μ.μ το προγραμματιζόμενο μάθημα της Εργασιακής Αποτελεσματικότητας.

Έναρξη: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 6-10μ.μ. (και κάθε Πέμπτη 6-10μ.μ.)

Διάρκεια: 76ώρες (44 ώρες online πρόγραμμα + 32 ώρες ασύγχρονες παραδόσεις με νέο υλικό και διαφορετικές ερωτήσεις από άλλους εισηγητές για ευρύτερη κάλυψη της γνώσης) 

Εισηγητής: Ανδριάνα Μαυρουδή (MSc in Business Administration)

📌 10/12/22: Έναρξη Γενικών Γνώσεων – Δημόσια Δοίκηση – Δημόσια Πολιτική – Ψηφιακή Διακυβέρνηση ΑΣΕΠ σήμερα στις 10π.μ.

Σας θυμίζουμε πως για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022 θα διεξαχθεί σήμερα 5 Δεκεμβρίου στις 6μ.μ το πρώτο μάθημα του Γλωσσικού Συλλογισμού.

Έναρξη: Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 10-2μ.μ. (και κάθε Σάββατο 10-2μ.μ.)

Διάρκεια: 24ώρες 

Εισηγητής: Γεώργιος Λορετζάτος (MSc Πολιτικές Επιστήμες)

📌 9/12/22: Έναρξη Γενικών Γνώσεων – Οικονομία ΑΣΕΠ σήμερα στις 6μ.μ.

Σας θυμίζουμε πως για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022 θα διεξαχθεί σήμερα 9 Δεκεμβρίου στις 6μ.μ το πρώτο μάθημα της Οικονομίας.

Έναρξη: Παρασκεύη 9 Δεκεμβρίου 6-10μ.μ. (και κάθε Παρασκευή 6-10μ.μ.)

Διάρκεια: 52ώρες 

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπαντούλας (Οικονομολόγος, MSc Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής)

📌 5/12/22: Έναρξη Γλωσσικού Συλλογισμού ΑΣΕΠ σήμερα στις 6μ.μ.

Σας θυμίζουμε πως για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022 θα διεξαχθεί σήμερα 5 Δεκεμβρίου στις 6μ.μ το πρώτο μάθημα του Γλωσσικού Συλλογισμού.

Έναρξη: Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 6-10μ.μ. (και κάθε Δευτέρα 6-10μ.μ.)

Διάρκεια: 76ώρες (44 ώρες online πρόγραμμα + 32 ώρες ασύγχρονες παραδόσεις με νέο υλικό και διαφορετικές ερωτήσεις από άλλους εισηγητές για ευρύτερη κάλυψη της γνώσης)

Εισηγητής: Σοφία Αποστολοπούλου (Φιλόλογος, ΜSc Γλωσσολογίας ΕΚΠΑ)

📌 1/12/22: Έναρξη Γενικών Γνώσεων – Ευρωπαϊκά – Συνταγματικά Θέματα ΑΣΕΠ σήμερα στις 6μ.μ.

Σας θυμίζουμε πως για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022 θα διεξαχθεί σήμερα 1 Δεκεμβρίου στις 6μ.μ το πρώτο μάθημα των Γενικών Γνώσεων.

Έναρξη: Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 6-10μ.μ. (και κάθε Πέμπτη 6-10μ.μ.)

Διάρκεια: 92 ώρες (60 ώρες online πρόγραμμα + 32 ώρες ασύγχρονες παραδόσεις με νέο υλικό και διαφορετικές ερωτήσεις από άλλους εισηγητές για ευρύτερη κάλυψη της γνώσης)

Εισηγητής: Γεώργιος Λορετζάτος (MSc Πολιτικές Επιστήμες)

📌 30/11/22: Νέο τεστ Προσομοίωσης Γενικών Γνώσεων Μακροοικονομίας ΑΣΕΠ 2Γ/2022!! Δείτε εδώ!

📌 25/11/22: Νέο τεστ Προσομοίωσης Αριθμητικού Συλλογισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022!! Δείτε εδώ!

📌 22/11/22: Ενημέρωση για τα μαθήματα Γεν. Γνώσεων (Μακροοικονομίας-Δημοσιονομικής Πολιτικής κ.λ.π.)

Ύστερα και από την έκδοση της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Γ/2022, ενημερώνουμε τις λίγες εκατοντάδες των υποψηφίων μας που μας εμπιστεύθηκαν και  ήδη είχαν εγγραφεί πριν την έκδοση της προκήρυξης ότι:

α) Δικαιωθήκαμε πλήρως όταν από τον Μάιο του 2021, ξεκινήσαμε το κομμάτι των Γενικών Γνώσεων αποκλειστικά με την Ενότητα Ευρωπαϊκών -Συνταγματικών θεσμών

β) Τα μαθήματα Γεν. Γνώσεων (Μακροοικονομίας-Δημοσιονομικής Πολιτικής κ.λ.π.) θα τα ξεκινήσουμε έγκαιρα και θα ενημερωθείτε στο email σας.

📌 21/11/22: Βγείτε η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022! Δείτε την εδώ!

📌 19/11/22: Σχολιασμός Τεθέντων Θεμάτων Άλγεβρας ΑΑΔΕ-ΔΕ στις 6:00-9:00 μ.μ. με τον κ. Παπαδά.

📌 11/11/22: Σχολιασμός Τεθέντων Θεμάτων Μικρομακροοικονομικής ΑΑΔΕ-ΤΕ στις 6:00-9:00 μ.μ. με τον κ. Μπαντούλα.

📌 9/11/22: ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Νέο ΦΕΚ Εξέδωσε o ΑΣΕΠ – Σύντομα η Προκήρυξη Κολοσσός! Δείτε εδώ!

📌 9/11/22: Έναρξη Αριθμητικού Συλλογισμού ΑΣΕΠ σήμερα στις 6μ.μ.

Σας θυμίζουμε πως για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022 θα διεξαχθεί σήμερα 9 Νοεμβρίου στις 6μ.μ το πρώτο μάθημα του Αριθμητικού Συλλογισμού.

Έναρξη: Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 6-10μ.μ. (και κάθε Τετάρτη 6-10μ.μ.)

*Μπορείτε να ενταχθείτε σε αυτό το τμήμα μέχρι Τέλη Νοέμβρη! (Παρακολουθείτε όσα χάσατε μαγνητοσκοπημένα)

Διάρκεια: 68ώρες (32 ώρες ασύγχρονη διδασκαλία + 36 ώρες online πρόγραμμα) 

Εισηγητής: Γεώργιος Παπαδάς (Μαθηματικός – MSc Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων – Κατεύθυνση)

📌 8/11/22: Εργασιακή Αποτελεσματικότητα & Ποιότητα της Εργασίας ΑΣΕΠ σήμερα στις 6μ.μ.

Σας θυμίζουμε πως για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022 θα διεξαχθεί σήμερα 8 Νοεμβρίου στις 6μ.μ το προγραμματιζόμενο μάθημα της Εργασιακής Αποτελεσματικότητας.

Έναρξη: Τρίτη 1 Νοεμβρίου 6-10μ.μ. (και κάθε Τρίτη 6-10μ.μ.)

*Μπορείτε να ενταχθείτε σε αυτό το τμήμα μέχρι μέσα Νοέμβρη! (Παρακολουθείτε όσα χάσατε μαγνητοσκοπημένα)

Διάρκεια: 64ώρες (32 ώρες ασύγχρονη διδασκαλία + 32 ώρες online πρόγραμμα) 

Εισηγητής: Ανδριάνα Μαυρουδή (MSc in Business Administration)

📌 7/11/22: Έναρξη Οργάνωσης Κράτους ΕΣΔΔΑ σήμερα στις 6μ.μ.

Σας ενημερώνουμε πως για τον 30ο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ ξεκινάμε σήμερα 7 Νοεμβρίου στις 6μ.μ.-10μ.μ την προετοιμασία με το μάθημα της Οργάνωσης Κράτους (Πολιτικές Επιστήμες)

Έναρξη: Δευτέρα 7 Νοεμβρίου (6-10μ.μ.) και κάθε Δευτέρα

Διάρκεια: 102 ώρες (84 ώρες online διδασκαλία + 18 ώρες επίλυση τεθέντων θεμάτων ΕΣΔΔΑ ασύγχρονα μαθήματα)

Εισηγητής: Γεώργιος Λορετζάτος (Μsc Πολιτικών Επιστημών & Κοινωνικής Διοίκησης)

📌 7/11/22: Επεξηγήσεις απαντήσεων στα τεθέντα θέματα ΑΑΔΕ 2022.

Επεξηγήσεις απαντήσεων στα τεθέντα θέματα Μικρομακροοικονομίας ΑΑΔΕ (κατηγορίας ΤΕ) από τον συνεργάτη μας Κων/νο Μπαντούλα. Δείτε εδώ!

Επεξηγήσεις απαντήσεων στα τεθέντα θέματα Γενικής Λογιστικής ΑΑΔΕ (κατηγορίας ΠΕ) από τον συνεργάτη μας Κων/νο Μπαντούλα. Δείτε εδώ!

📌 4/11/22: Έναρξη Οικονομίας ΕΣΔΔΑ το Σάββατο στις 11π.μ.

Σας θυμίζουμε πως για τον 30ο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ ξεκινάμε το Σάββατο 5 Νοεμβρίου στις 11π.μ.-3μ.μ την προετοιμασία με το μάθημα της Οικονομίας (Μακροοικονομική)

Έναρξη: Σάββατο 5 Νοεμβρίου (11-3μ.μ.) και κάθε Σάββατο

Διάρκεια: 92 ώρες (68 online διδασκαλία + 24 ώρες επίλυση τεθέντων θεμάτων και θεμάτων προσομοίωσης ΕΣΔΔΑ ασύγχρονα μαθήματα)

Εισηγητής: Δρ Θεοχάρης Παπαδόπουλος (Senior Lecturer, Παν/μίου του Westminster & Professor of Practice στο Hult International Business School)

📌 4/11/22: Απάντηση αντιπροέδρου ΑΣΕΠ για τις εξετάσεις του ”copy and paste” της ΑΑΔΕ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απάντηση!

Στον γραπτό διαγωνισμό, που διεξήχθη το Σάββατο 22/10/2022 και την Κυριακή 23/10/2022 για την πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σύμφωνα με την Προκήρυξη 1Γ/2022 του Α.Σ.Ε.Π., προσήλθαν συνολικά 11.492 υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι κατανεμήθηκαν σε έξι (6) Ομάδες αναλόγως της κλαδο ειδικότητάς τους και η γραπτή εξέταση, η οποία περιελάμβανε συνολικά 12 διαφορετικά μαθήματα, πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σε 169 Εξεταστικά Κέντρα, μεταξύ των οποίων και 1 ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για την εξέταση ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων. Θεματοδότες του διαγωνισμού ορίσθηκαν έγκριτοι καθηγητές, με επιστημονικό υπόβαθρο και πείρα που να διασφαλίζει την προστιθέμενη αξία που αρμόζει στον εν λόγω διαγωνισμό. Στόχος ήταν η στελέχωση της Α.Α.Δ.Ε. με το καταλληλότερο προσωπικό.
 Πάγιο και πρωταρχικό μέλημα της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ήταν η διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, με τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου και την αυστηρή τήρηση των διατάξεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Είμαστε πλέον σε θέση να δηλώσουμε με βεβαιότητα ότι ο παραπάνω στόχος επετεύχθη πλήρως χωρίς να υπάρξει καμία υπόνοια και κανένα σχόλιο περί διαρροής των θεμάτων. Κατά γενική δε ομολογία, η προετοιμασία και οργάνωση του διαγωνισμού υπήρξε άψογη, παρά το μεγάλο πλήθος των υποψηφίων και την εν γένει πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία απαιτούσε την ταυτόχρονη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης έως και 4 διαφορετικών μαθημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, επί συνόλου 705 διακριτών ερωτήσεων που περιέχονταν στα ερωτηματολόγια των ως άνω 12 εξεταζόμενων μαθημάτων, μόνο σε 1 ερώτηση χρειάσθηκε να δοθεί από την Κ.Ε.Δ. διευκρινιστική οδηγία κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης, η οποία μάλιστα αφορούσε σε μαθηματικό σύμβολο, γεγονός που αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι οι διατυπώσεις των ερωτήσεων υπήρξαν σαφείς και δεν άφησαν περιθώρια αμφιβολιών και παρερμηνειών στο σύνολο των υποψηφίων.
Ως προς τα ειδικότερα δε αναφερόμενα στο άρθρο σας σημεία, σας θέτουμε υπ’ όψη τα εξής:
 Το σχόλιο υποψηφίων ότι τα ερωτήματα στο εξεταζόμενο μάθημα «Μαθηματικές Γνώσεις και Δεξιότητες» ήταν εξαιρετικής δυσκολίας, πέραν της εγγενούς υποκειμενικότητας που εμπεριέχει, καθώς συναρτάται με τον βαθμό προετοιμασίας του κάθε υποψηφίου, είναι αβάσιμο, διότι: α) όλα τα ερωτήματα ήταν εντός της δημοσιευθείσας στην οικεία προκήρυξη Εξεταστέας Ύλης και β) η απαίτηση καταρτισμένων νεοπροσλαμβανόμενων δημοσίων υπαλλήλων είναι αδιαμφισβήτητο ζητούμενο από το σύνολο της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, ένας αποτελεσματικός τρόπος ανάδειξης αυτών είναι μέσω μιας απαιτητικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, κυμαινόμενα από σχετικά εύκολα έως αρκετά δύσκολα, ώστε με τον τρόπο αυτόν να καταστεί εφικτή η διάκριση και ανάδειξη των επιμελών και καλύτερα προετοιμασμένων και με υψηλό γνωστικό υπόβαθρο υποψηφίων.
 Το σχόλιο, που έχει περιέλθει εις γνώση και του Α.Σ.Ε.Π. από περιορισμένο αριθμό υποψηφίων, ότι σε 2 από τα 12 συνολικά εξεταζόμενα μαθήματα υπήρξε μικρό ποσοστό ερωτήσεων οι οποίες, σε χρόνο πολύ παρελθόντα και ανύποπτο (πριν από 11 και 16 έτη αντίστοιχα), είχαν εμφανισθεί σε μεμονωμένες εξετάσεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να πλήξει την ποιότητα ή το αδιάβλητο της υπόψη διαδικασίας. Το ζητούμενο μιας γραπτής δοκιμασίας είναι η πιστοποίηση της θεμελιώδους γνώσης και της κατανόησης από τους υποψηφίους των βασικών τεχνικών κάθε αντίστοιχου επιστημονικού κλάδου. Το γεγονός ότι υπήρξαν ερωτήσεις, που είχαν κατά το παρελθόν χρησιμοποιηθεί και σε εξετάσεις πανεπιστημίων, δείχνει ότι είναι ερωτήσεις, οι οποίες καλύπτουν πραγματικές γνωσιακές ανάγκες. Εξάλλου, εάν υποθέσει κανείς ότι θα πρέπει να αποκλεισθούν εξ ορισμού όλα τα θέματα που έχουν τεθεί στα ακαδημαϊκά ιδρύματα κατά την τελευταία π.χ. 20ετία, τότε διατρέχουμε τον κίνδυνο είτε να περιορισθεί εξαιρετικά η ύλη είτε να τεθούν γνωστικά αντικείμενα εκτός εξεταστέας ύλης.
 Η διαμαρτυρία υποψηφίων ότι υπήρξε διακριτική και άνιση μεταχείριση υπέρ των προερχόμενων από οικονομικής κατεύθυνσης σπουδές υποψηφίων έναντι των προερχόμενων από νομικής κατεύθυνσης σπουδές στους κλάδους ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ και ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ είναι άτοπη και άστοχη, καθώς στους ως άνω κλάδους υπήρχαν τα ακόλουθα 3 εξεταζόμενα μαθήματα: α) «Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένων», β) «Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο», και γ) «Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων». Είναι προφανές ότι πρακτικά υπήρχε εξισορρόπηση των όποιων τυχόν συγκριτικών πλεονεκτημάτων υπήρχαν ένεκα της ακαδημαϊκής προέλευσης εκάστου υποψηφίου, καθώς οι μεν απόφοιτοι οικονομικών σχολών θεωρητικά υπερτερούσαν στο υπό στοιχείο (γ) εξεταζόμενο μάθημα, οι δε απόφοιτοι νομικών σχολών θεωρητικά υπερτερούσαν αντίστοιχα στο υπό στοιχείο (β) εξεταζόμενο μάθημα. Επισημαίνεται ότι αμφότερα τα ως άνω (β) και (γ) εξεταζόμενα μαθήματα είχαν τον ίδιο ακριβώς αριθμό ερωτήσεων και τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας στην εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων.
 Η διαμαρτυρία υποψηφίων ότι δεν τέθηκαν στο εξεταζόμενο μάθημα «Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων» ερωτήματα σχετικά με το Δίκαιο των Εταιρειών είναι αβάσιμη, καθότι στη δημοσιευθείσα στην οικεία προκήρυξη Εξεταστέα Ύλη του ως άνω μαθήματος δεν συμπεριλαμβανόταν το Δίκαιο των Εταιρειών και, κατά συνέπεια, δεν ήταν επιτρεπτό να τεθούν αντίστοιχες ερωτήσεις.
 Σχετικά με την επισήμανση για το εξεταζόμενο μάθημα «Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους» και την αναφερόμενη στο δημοσίευμά σας υπ’ αριθμ. 18 ερώτηση, δεν υφίσταται κανένα περιθώριο αμφισημίας ή αμφιγνωμίας ως προς ότι από τις 4 εναλλακτικές απαντήσεις που δίνονταν στους υποψήφιους, η απάντηση (α) είναι η ορθή.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην απαιτητική προετοιμασία και διεξαγωγή του συγκεκριμένου γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση 822 θέσεων στην Α.Α.Δ.Ε. (στελέχη Α.Σ.Ε.Π., θεματοδότες, στελέχη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) εργάσθηκαν μεθοδικά τους τελευταίους μήνες προκειμένου να διασφαλισθεί αφενός το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας και αφετέρου να παρασχεθεί ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, ώστε οι επιτυχόντες της διαγωνιστικής διαδικασίας να κατέχουν διαπιστωμένα ένα στιβαρό γνωστικό υπόβαθρο συνάδον με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αποστολής της Α.Α.Δ.Ε.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.
Ελευθέριος Μακρυλάκης Αντιπρόεδρος Α.Σ.Ε.Π.»

📌 4/11/22: Λάβετε μέρος στο ΝΕΟ διαγώνισμα προσομοίωσης (ΑΣΕΠ 2Γ/2022 – Εγγεγραμμένοι Χρήστες)

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στις 6μ.μ προγραμματίζουμε, να είστε έτοιμοι για να λύσετε

ένα διαγώνισμα προσομοίωσης στο εξεταζόμενο μάθημα Γλωσσικού Συλλογισμού.

Θα σας αποστείλουμε με e-mail την ώρα εκείνη το link και θα πρέπει να υποβάλετε τις απαντήσεις όχι πέραν του διώρου.

η βαθμολογία θα βγει αυτόματα μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία και την Δευτέρα θα δείτε αναλυτικά ποιες ερωτήσεις απαντήσατε σωστά και ποιες λάθος.

Παρακαλούμε θερμά για τη συμμετοχή σας.

📌 21/10/22: 1ο Διαγώνισμα προσομοίωσης στο μάθημα Οργάνωσης του Κράτους.

Σας στέλνουμε το 1ο Διαγώνισμα προσομοίωσης στο μάθημα Οργάνωσης του Κράτους.

Στα διαγωνίσματα αυτού του τύπου (που είναι συγκεντρωτικά) πρέπει να γράφετε χωρίς σχεδιαγράμματα, με πλήρες κείμενο.

Μετά από 10 ημέρες περίπου θα σας ενημερώσουμε για ένα έξτρα μάθημα, όπου ο διορθωτής κ. Λορεντζάτος

θα παρουσιάσει την ενδεδειγμένη μορφή επίλυσης του εν λόγω θέματος,

και θα σχολιάσει τις παραλείψεις-αστοχίες των συμμετεχόντων.

Τέτοια μαθήματα επικουρικά που θα έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην αύξηση της απόδοσης των υποψηφίων στα θέματα προσομοίωσης, θα γίνονται αρκετές φορές.

Παρακαλούμε πολύ για τη συμμετοχή σας σε τέτοιου είδους διαγωνίσματα. Από τη διεύθυνση.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

ΕΣΔΔΑ-30ος-Πακέτο-Σύγχρονης-Διδασκαλίας
ΕΣΔΔΑ 30ος - Πακέτο Ασύγχρονης Διδασκαλίας
BANNER ΕΣΔΔΑ 30ος - Φροντιστήρια Κολλίντζα
Επεξηγήσεις Τεθέντων Θεμάτων ΑΣΕΠ - Φροντιστήρια Κολλίντζα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

ΕΝΑΡΞΕΙΣ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και  να γνωρίσετε από κοντά τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!

 • Πολύ καλό Φροντιστήριο με εξαιρετική δουλειά και διδασκαλία από τον Μαθηματικό κ Παπαδα και Πολιτικές Επιστήμες τον κ Πελεκουδα, Συνιστώ ανεπιφύλακτα !!!!

  thumb Alice katsiou
  12/08/2022

  'Έμεινα πολύ ικανοποιημένη από τα μαθήματα και θεωρώ αρκετά πιθανό, να τα πάω καλά στο γραπτό διαγωνισμό!

  thumb Maria Mandi
  23/07/2022
 • μετά από πολύ ψάξιμο διάλεξα το συγκεκριμένο φροντιστήριο και δεν το μετάνιωσα . Πολύ καλοί καθηγητές και άφθονο υλικό για διάβασμα
  το προτείνω ανεπιφύλακτα

  thumb Panos Theodoropoulos
  04/06/2022


  Υπεύθυνη προετοιμασία για την ΕΣΔΔΑ (με διαφορά το καλύτερο φροντιστήριο), με πληθώρα επίκαιρων και sos θεμάτων και εργασιών που διορθώνονται σχολαστικά από τους καθηγητές. Ο κ. Πελεκούδας ειδικά με έμαθε... Δείτε Περισσότερα

  thumb Georgia Bidali
  21/04/2022
 • Εξαιρετική δουλειά με άρτια καταρτισμένους καθηγητές, πρόθυμους να απαντήσουν σε κάθε απορία με πολύ υλικό από βιβλία και προηγούμενα θέματα. Η καλύτερη επιλογή για σοβαρή προετοιμασία σε σημαντικούς γραπτούς... Δείτε Περισσότερα

  thumb STAMATINA KAVARNOU
  05/10/2022

  Είμαι απολύτως ικανοποιημένη από την επιλογή του φροντιστήριου. Τόσο ο καθηγητής του Φορολογικού-Δημοσιονομικού Δικαίου κος Πατρίκιος όσο και ο καθηγητής της Λογιστικής κος Μαυρίδης είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, μεταδοτικοί,... Δείτε Περισσότερα

  thumb ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
  29/04/2022
 • Έμπειρο διδακτικό προσωπικό , μεθοδική δουλειά και πολύ οργανωμένοι!

  thumb ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
  15/09/2022

  Άψογη Συνεργασία, Αξιόλογο Επιστημονικό Προσωπικό

  thumb Christina Dagkari
  15/03/2022
 • Η καλύτερη επιλογή για όποιον ενδιαφέρεται να δώσει για εξετάσεις του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές και να αναφέρω ότι είναι πλήρως καταρτισμένοι στο αντικείμενο τους.... Δείτε Περισσότερα

  thumb Giorgos Mouz
  11/03/2022

  Αναμφισβήτητα τα φροντιστήρια Κολλιντζα είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα πανεπιστημιακα φροντιστήρια στον εκπαιδευτικό χώρο!! Το θεωρώ ως το πιο άρτια οργανωμένο φροντιστήριο για την προετοιμασία σε διαγωνισμούς, με μια... Δείτε Περισσότερα

  thumb Georgios Papoutsis
  11/05/2022
 • Εξαιρετικό φροντιστήριο με άριστα καταρτισμένους καθηγητές πολύ εξυπηρετική γραμματεία και προσιτές τιμές. Το συνιστώ χωρίς δεύτερη σκέψη!!!

  thumb Γεωργία Βεργούρου
  02/10/2022

  Το φροντιστήριο διαθέτει άψογη οργάνωση και παρέχει συνεχή βοήθεια και υποστήριξη! Οι καθηγητές έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου τους αλλά και μεγάλη μεταδοτικότητα! Η παρακολούθηση του κάθε μαθήματος ήταν πολύ... Δείτε Περισσότερα

  thumb ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
  04/06/2022
 • Πραγματικά το καλύτερο φροντιστήριο με εκπαιδευτικό προσωπικό να έχει μεταδοτικότητα, γνώσεις και θετική ενέργεια! Το τρίπτυχο για την επιτυχία σε εξετάσεις του δημοσίου.

  thumb vicky zagkoumidoy
  06/04/2022

  Εξαιρετικο φροντιστήριο με καταρτισμέμους καθηγητές και ποιοτικό μάθημα! Το συνιστώ ανεπιφύλακτα

  thumb ILARION DORFANIS
  30/08/2022

 • Όταν η επαγγελματική ηθική δεν είναι προτέρημα αλλά καθήκον τότε ξέρεις ότι βρίσκεσαι στα φροντιστήρια Κολλίντζα. Η καθοδήγηση από το διδακτικό προσωπικό και τη γραμματεία και η πληθώρα των εναλλακτικών... Δείτε Περισσότερα

  thumb KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS
  21/04/2022

  Οργανωμένο φροντιστήριο, πολύ καλοί καθηγητές. Παρέχεται μεγάλος όγκος υλικού και η πλατφόρμα των μαθημάτων είναι αρκετά βολική. Γενικά ένα επίπεδο πάνω σε σχέση με "ανταγωνιστή" με τον οποίο είχα προηγούμενη... Δείτε Περισσότερα

  thumb Chris Grou
  11/07/2022
 • High educational standards and great organization. Keep up the good work.

  thumb George Athanasiou
  12/10/2022

  Πολύ αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό που παρέχει πολύ καλές κατευθύνσεις και υποστήριξη στους υποψηφίους της ΕΣΔΔΑ.

  thumb Kέλυ Κουτσούγερα
  04/03/2022
 • Με βοήθησε σημαντικά στην οργάνωση της χαώδους ύλης και στο πετυχημένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως και της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους εισηγητές του e-learning.

  thumb Heraklis Panagiotidis
  03/03/2021


  Πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο φροντιστήριο. Οι καθηγητές είναι καταρτισμένοι και έμπειροι σε αυτό που κάνουν. Προσωπικά κάνω προετοιμασία για ΑΑΔΕ και είμαι πολύ ευχαριστημένη με όλα.

  thumb Aggeliki Dimitropoulou
  31/03/2022

BANNER ΕΣΔΔΑ 30ος - Φροντιστήρια Κολλίντζα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.