Δικαστικοί Γραμματείς: Προκήρυξη – 224 μόνιμες προσλήψεις και Πρόγραμμα Ταχύρυθμου Τμήματος!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Νέα προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως που προβλέπει γραπτό διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν μόνιμες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων σε δικαστήρια όλης της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την εισαγωγή 224 εκπαιδευόμενων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην ΕΣΔΙ, οι οποίοι θα εργαστούν ως μόνιμο προσωπικό στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ο αριθμός τον εισακτέων κατανέμεται ανά δικαστική υπηρεσία και κατηγορία εκπαίδευσης, με 162 θέσεις ΠΕ και 62 θέσεις ΤΕ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων!

Πρόγραμμα ΝΕΩΝ Τμημάτων online (σύγχρονων) βιντεομαθημάτων για τον Διαγωνισμό των Δικαστικών Υπαλλήλων – Γραμματέων

Γενική Παιδεία
Έναρξη: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου (6μ.μ-10μ.μ.). Επόμενα μαθήματα: κάθε Δευτέρα (6μ.μ-10μ.μ) και κάθε Κυριακή (11μ.μ – 3μ.μ.)
Διάρκεια: 20 ώρες (20 online διδασκαλία)
Εισηγητής: Σιδέρη Αγάθη (Φιλόλογος, MSc Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση)

Στοιχεία Δικαίου (Συνταγματικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία, Ποινική Δικονομία, Διοικητική Δικονομία)

Έναρξη: Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου (6μ.μ-10μ.μ.). Επόμενα μαθήματα: κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή (6μ.μ-10μ.μ) και κάθε Σάββατο 10π.μ. – 2μ.μ.)
Διάρκεια:
64 ώρες (64 online διδασκαλία)
Εισηγητές:
α) Παπαπαδημητρίου Νικολέτα (Συνταγματικό Δίκαιο) (LLM Δημοσίου Δικαίου)
β) Ντούλιου Σταυρούλα (Ποινική Δικονομία) (LLM Ποινικού Δικαίου ΕΚΠΑ)
γ) Πάλιουρα Ελένη (Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας) (PhD Δημοσίου Δικαίου)

Οργάνωση και Λετουργία Δικαστηρίων
Έναρξη: Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου (6μ.μ-10μ.μ.). Επόμενα μαθήματα: κάθε Πέμπτη (6μ.μ-10μ.μ)
Διάρκεια:
12 ώρες (12 online διδασκαλία)
Εισηγητής:
Ντούλιου Σταυρούλα (Ποινική Δικονομία) (LLM Ποινικού Δικαίου ΕΚΠΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
ΣΥΝΟΛΟ: 96+ ώρες

ΚΟΣΤΟΣ:
690 (άπαξ καταβολή)

Τα στάδια του διαγωνισμού

Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2023 και περιλαμβάνει δύο 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2023 και το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί στην Αθήνα εντός του μηνός Νοεμβρίου.

Το πρώτο στάδιο εξέτασης περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, με τη μορφή γραπτού δοκιμίου ή θεμάτων πολλαπλής επιλογής, στα εξής αντικείμενα:

 • Θέμα γενικής παιδείας
 • Θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021 (Α΄ 68) και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α΄ 109)], όπως ισχύουν
 • Στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού.

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν γραπτώς. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού κατανέμει την εξέταση των θεματικών ενοτήτων σε όλα τα μέλη της Επιτροπής που διενεργούν τις προφορικές εξετάσεις.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής εδώ, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων.

Επίσης, δηλώνουν μία μόνο κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), αναλόγως των τυπικών τους προσόντων. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα 31 Αυγούστου, έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Η κατανομή των θέσεων

Ο αριθμός τον εισακτέων κατανέμεται ανά δικαστική υπηρεσία και κατηγορία εκπαίδευσης, με 162 θέσεις ΠΕ και 62 θέσεις ΤΕ, ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

 • Ειρηνοδικείο Αθηνών – 12 Θέσεις
 • Ειρηνοδικείο Βόλου – 1 Θέση 
 • Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης – 3 Θέσεις
 • Ειρηνοδικείο Λαγκαδά – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Μαραθώνιος – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως – 2 Θέσεις
 • Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Πειραιά – 2 Θέσεις
 • Ειρηνοδικείο Πλοιάριού – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου – 3 Θέσεις
 • Εισαγγελία Εφετών Αθηνών – 3 Θέσεις
 • Εισαγγελία Εφετών Πειραιά – 1 Θέση
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – 17 Θέσεις
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηράκλειου – 1 Θέση
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης – 3 Θέσεις
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω – 1 Θέση
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου – 1 Θέση
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης – 1 Θέση
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης – 1 Θέση
 • Εφετείο Αθηνών – 8 Θέσεις
 • Εφετείο Πατρών – 1 Θέση
 • Εφετείο Πειραιά – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Αγρίνιου – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Αθηνών – 37 Θέσεις
 • Πρωτοδικείο Άμφισσας – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Βόλου – 2 Θέσεις
 • Πρωτοδικείο Γιαννιτσών – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Ευρυτανίας – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Ηλείας – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Ηράκλειου – 3 Θέσεις
 • Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης – 5 Θέσεις
 • Πρωτοδικείο Θηβών – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Καλάβρυτων – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Κατερίνης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Κεφαλλήνιας – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Κω – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Λάρισας – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Λασιθίου – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Μεσολογγίου – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Μυτιλήνης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Νάξου – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Ξάνθης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Πειραιά – 4 Θέσεις
 • Πρωτοδικείο Ράθυμής – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Ροδόπης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Χαλκιδικής – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Χανίων – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Χίου – 1 Θέση
 • Πταισματοδικείο Κομοτηνής – 1 Θέση
 • Πταισματοδικείο Πατρών – 1 Θέση
 • Πταισματοδικείο Πειραιά – 1 Θέση
 • Διοικητικό Εφετείο Αθηνών – 3 Θέσεις
 • Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών – 8 Θέσεις
 • Διοικητικό Εφετείο Πειραιά – 1 Θέση
 • Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά – 1 Θέση
 • Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης – 1 Θέση
 • Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης – 3 Θέσεις
 • Διοικητικό Εφετείο Πατρών – 2 Θέσεις

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

 • Ειρηνοδικείο Αθηνών – 2 Θέσεις
 • Ειρηνοδικείο Κριτίας – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Λάμιας – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Μέγαρων – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Πειραιά – 2 Θέσεις
 • Ειρηνοδικείο Περιστεριού – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου – 2 Θέσεις
 • Εισαγγελία Εφετών Αθηνών – 2 Θέσεις
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – 8 Θέσεις
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης – 3 Θέσεις
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης – 1 Θέση
 • Εφετείο Αθηνών – 4 Θέσεις
 • Εφετείο Πειραιά – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Αθηνών – 20 Θέσεις
 • Πρωτοδικείο Βόλου – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Ηράκλειου – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Θηβών – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Κατερίνης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Μυτιλήνης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Πειραιά – 2 Θέσεις
 • Πρωτοδικείο Ροδόπης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Χαλκιδικής – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Χανίων – 1 Θέση
 • Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών – 2 θέσεις

Τα απαραίτητα προσόντα

Όπως φαίνεται αναλυτικά στην προκήρυξη, ως πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού, θεωρείται η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Δείτε εδώ Αναλυτικά την Προκήρυξη για τον διαγωνισμό των Δικαστικών Υπαλλήλων!

Η Πληρέστερη Προετοιμασία της Ελλάδος για τον Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης!

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO
Παραλαβή Δοκιμαστικών Κωδικών
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)

🟣 ΑΣΕΠ – ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμοί: Νέα Ομάδα στο Viber!

📰 Ακολουθήστε μας στην νέα μας ομάδα για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα τελευταία νέα σχετικά με τους Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και ΕΣΔΔΑ!

📝Θα αναρτώνται επίκαιρα θέματα καθώς και βοηθητικό υλικό με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ενδεικτικών θεμάτων στο site μας και στην ομάδα!

📊 Δημοσκοπήσεις, έρευνες, έγκυρα νέα!

😎 Ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με όλους τους συμμετέχοντες!

Και πολλές εκπλήξεις ακόμα!

#kollintzas #asep #esdda #dhmosio #best_of #viber #viber_group

📢 Ακολουθήστε μας πατώντας εδώ!

Eίτε κατευθείαν κλικάροντας απευθείας την εικόνα! 👉👉👉👉

ΑΣΕΠ 2Γ/2022 ΔιαγωνισμόςVIBER GROUP PROMOTION


favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Συνδεθείτε στο Kollintzas Channel για να παρακολουθείτε πρωτότυπα video reels σχετικά με όλους τους Γραπτούς Διαγωνισμούς του Δημοσίου!

Kollintzas Channel

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΚΕΤΑ ON DEMAND

ΕΣΔΙ

1090 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1090 € (από 1700 €)

(4 Δόσεις:) 1700 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1180 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1180 € (από 2300 €)

(3 Δόσεις): 1480 €

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και να μάθετε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις!

Ποσοστά Συμμετοχής Υποψηφίων - Περίοδος 2022 - 2023

Ποσοστά Συμμετοχής

Όπως παρατηρούμε την σεζόν 2022 - 2023 οι περισσότεροι υποψήφιοι είχαν στραφεί στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022!

Συνολικά το Φροντιστήριο μας είχε πάνω από 2500 επιτυχόντες στον εν λόγω διαγωνισμό!

Δείτε την λίστα εδώ!

Δειτε Περισσοτερα

ΑΣΕΠ 2Γ/2022

55%

ΑΑΔΕ

20%

ΕΣΔΔΑ

15%

ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

10%

Aκολουθήστε μας στα Social Media!

ΑΣΕΠ 2Γ-2022 - Οι Επιτυχόντες μας - Τελικό

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - PROMO FEATURE IMAGE
ΑΣΕΠ 2024 PROMO
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO
Promo - Προφορικά Δικαστικών Γραμματέων

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

Τέταρτη Χρονιά Σερί Πρώτοι - Φροντιστήρια Κολλίντζα
1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2023
1st Prize by Eagles of Education 2023

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2021
1st Prize by Eagles of Education 2021

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!


 • Η καλύτερη επιλογή για όποιον ενδιαφέρεται να δώσει για εξετάσεις του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές και να αναφέρω ότι είναι πλήρως καταρτισμένοι στο αντικείμενο τους.... Δείτε Περισσότερα

  Giorgos Mouz Avatar Giorgos Mouz
  30/03/2022

  Το καλύτερο φροντιστήριο με διαφορά αρίστη συνεργασία!!!σίγουρη επιτυχία

  Konstantina Karaveti Avatar Konstantina Karaveti
  15/07/2022
 • Η γραμματεία πολύ εξυπηρετική και οι καθηγητές άρτια καταρτισμένοι. Χαίρομαι που εμπιστευτηκα το συγκεκριμένο φροντιστήριο!!!

  Elef. Konkd Avatar Elef. Konkd
  15/03/2022

  Ο κύριος Πατρίκιος, εισηγητής για το μάθημα του Φορολογικού και Δημοσιονομικού Δικαίου μεταδίδει την γνώση με τέτοιο τρόπο που δεν κουράζει και επεξηγεί τα πάντα με τρόπο κατανοητό! Είναι χαρά... Δείτε Περισσότερα

  Maria Panagopoulou Avatar Maria Panagopoulou
  01/01/1970

 • Οργανωμένο φροντιστήριο... Πολύ βοηθητικός ο Παναγιώτης στη γραμματεία!

  mobilus mobilia Avatar mobilus mobilia
  17/06/2022

  Εξαιρετικο φροντιστήριο και καθηγητές, με άμεση επικοινωνία.

  ISMINI SOLAKI Avatar ISMINI SOLAKI
  15/03/2022
 • Τα φροντιστήρια Κολλίντζα αποτελούν την αξιόπιστη λύση για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ καθώς παρέχουν πανεπιστημιακού επιπέδου προετοιμασία, με το κύρος και την υπευθυνότητα ενός μεγάλου φροντιστηριακού οργανισμού. Οι καθηγητές... Δείτε Περισσότερα

  Evridiki Machaira Avatar Evridiki Machaira
  07/07/2022

  Υπέροχη δουλειά για το διαγωνισμό! Επαρκέστατη κάλυψη της ύλης!

  Vasilios Konstantios Avatar Vasilios Konstantios
  05/03/2023
 • Συγχαρητήρια για τον επαγγελματισμό σας!!!! Εξαιρετική δουλειά με καταρτισμένους καθηγητές που καλύπτουν όλο το εύρος των μαθημάτων!!!! Εξαιρετικό φροντιστήριο το συνιστώ σε όλους, με λογικές τιμές και άμεση ανταπόκριση σε... Δείτε Περισσότερα

  A G Avatar A G
  26/07/2022

  Επαγγελματισμός, τιμιότητα, άψογη αντιμετώπιση, άμεση ανταπόκριση, πολύ προσιτές τιμές, καταρτισμένοι καθηγητές. Εξαιρετικά μεταδοτικός ο κ. Πατρίκιος!

  Christiana Agapaki Avatar Christiana Agapaki
  28/06/2022
 • απο τα καλυτερα φροντιστηρια που εχω παρακολουθησει. Αμεση εξυπηρετηση, πολυ καλο υλικο για εξετασεις, και παρα πολυ καλες τιμες. το προτείνω με κλειστα ματια

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Avatar ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
  19/03/2022

  Πάρα πολύ καλό φροντιστήριο...Απο την γραμματεία εως και τους καθηγητές,οι οποίοι είναι εξαιρετικοί! Καλή επιτυχία και με την βοήθεια τους να επιτύχετε τους στόχους σας!

  Michael Ks Avatar Michael Ks
  15/03/2022
 • Μετά από πολύ ψάξιμο , το καλύτερο φροντιστήριο με οργάνωση , εξυπηρέτηση & μεθοδικότητα για σωστή προετοιμασία στις εξετάσεις ! Η γραμματεία πολυ εξυπηρετική 😊

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ angi Avatar ΑΓΓΕΛΙΚΗ angi
  02/10/2022

  Η εμπειρία μου από το φροντιστήριο είναι πολύ θετική. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ακόμη και ασύγχρονα, έμπειρο προσωπικό, άριστη οργάνωση, καθηγητές προσιτοί και με μεταδοτικότητα (με αδυναμία στον κ. Πατρίκιο) πλούσιο... Δείτε Περισσότερα

  Christina Alexandri Avatar Christina Alexandri
  12/10/2022
 • Πολύ καλό φροντιστήριο,από τα καλύτερα στην Ελλάδα (2-3 πρώτα) με πολλές επιτυχίες στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και το Διπλωματικό Σώμα,όπου είναι ένα από τα δύο μοναδικά... Δείτε Περισσότερα

  KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS Avatar KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS
  03/03/2021

  Ευχαριστώ!

  Maria Mitretodi Avatar Maria Mitretodi
  05/03/2023
 • Με βοήθησε σημαντικά στην οργάνωση της χαώδους ύλης και στο πετυχημένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως και της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους εισηγητές του e-learning.

  Heraklis Panagiotidis Avatar Heraklis Panagiotidis
  03/03/2021

  Κορυφαία μαθησιακή εμπειρία! Καθηγητές με μεταδοτικότητα, πρόθυμοι να λύσουν την οποιαδήποτε απορία και να βοηθήσουν όπως μπορούν. Πολύ λειτουργική η ψηφιακή πλατφόρμα του φροντιστηρίου, ότι χρειάζεται για την εξ' αποστάσεως... Δείτε Περισσότερα

  ATHANASIOS DELITZIAKIS Avatar ATHANASIOS DELITZIAKIS
  26/07/2022

 • Kaluam bukur

  Meti Amri Avatar Meti Amri
  03/06/2021

  Από τις λίγες φορές που μπαίνω σε διαδικασία να αξιολογήσω! Θεωρώ όμως ότι αξίζει η επιβράβευση τους! Φροντιστήριο με πολυετή πείρα στη προετοιμασία για διαγωνισμούς του δημοσίου. Προσφέρει άρτια δομημένο... Δείτε Περισσότερα

  argpan argpan Avatar argpan argpan
  29/04/2022

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο