Δικαστικοί Γραμματείς: Προκήρυξη – 224 μόνιμες προσλήψεις και Πρόγραμμα Ταχύρυθμου Τμήματος!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Νέα προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως που προβλέπει γραπτό διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν μόνιμες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων σε δικαστήρια όλης της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την εισαγωγή 224 εκπαιδευόμενων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην ΕΣΔΙ, οι οποίοι θα εργαστούν ως μόνιμο προσωπικό στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ο αριθμός τον εισακτέων κατανέμεται ανά δικαστική υπηρεσία και κατηγορία εκπαίδευσης, με 162 θέσεις ΠΕ και 62 θέσεις ΤΕ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων!

Πρόγραμμα ΝΕΩΝ Τμημάτων online (σύγχρονων) βιντεομαθημάτων για τον Διαγωνισμό των Δικαστικών Υπαλλήλων – Γραμματέων

Γενική Παιδεία
Έναρξη: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου (6μ.μ-10μ.μ.). Επόμενα μαθήματα: κάθε Δευτέρα (6μ.μ-10μ.μ) και κάθε Κυριακή (11μ.μ – 3μ.μ.)
Διάρκεια: 20 ώρες (20 online διδασκαλία)
Εισηγητής: Σιδέρη Αγάθη (Φιλόλογος, MSc Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση)

Στοιχεία Δικαίου (Συνταγματικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία, Ποινική Δικονομία, Διοικητική Δικονομία)

Έναρξη: Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου (6μ.μ-10μ.μ.). Επόμενα μαθήματα: κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή (6μ.μ-10μ.μ) και κάθε Σάββατο 10π.μ. – 2μ.μ.)
Διάρκεια:
64 ώρες (64 online διδασκαλία)
Εισηγητές:
α) Παπαπαδημητρίου Νικολέτα (Συνταγματικό Δίκαιο) (LLM Δημοσίου Δικαίου)
β) Ντούλιου Σταυρούλα (Ποινική Δικονομία) (LLM Ποινικού Δικαίου ΕΚΠΑ)
γ) Πάλιουρα Ελένη (Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας) (PhD Δημοσίου Δικαίου)

Οργάνωση και Λετουργία Δικαστηρίων
Έναρξη: Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου (6μ.μ-10μ.μ.). Επόμενα μαθήματα: κάθε Πέμπτη (6μ.μ-10μ.μ)
Διάρκεια:
12 ώρες (12 online διδασκαλία)
Εισηγητής:
Ντούλιου Σταυρούλα (Ποινική Δικονομία) (LLM Ποινικού Δικαίου ΕΚΠΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
ΣΥΝΟΛΟ: 96+ ώρες

ΚΟΣΤΟΣ:
690 (άπαξ καταβολή)

Τα στάδια του διαγωνισμού

Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2023 και περιλαμβάνει δύο 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2023 και το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί στην Αθήνα εντός του μηνός Νοεμβρίου.

Το πρώτο στάδιο εξέτασης περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, με τη μορφή γραπτού δοκιμίου ή θεμάτων πολλαπλής επιλογής, στα εξής αντικείμενα:

 • Θέμα γενικής παιδείας
 • Θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021 (Α΄ 68) και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α΄ 109)], όπως ισχύουν
 • Στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού.

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν γραπτώς. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού κατανέμει την εξέταση των θεματικών ενοτήτων σε όλα τα μέλη της Επιτροπής που διενεργούν τις προφορικές εξετάσεις.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής εδώ, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων.

Επίσης, δηλώνουν μία μόνο κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), αναλόγως των τυπικών τους προσόντων. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα 31 Αυγούστου, έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Η κατανομή των θέσεων

Ο αριθμός τον εισακτέων κατανέμεται ανά δικαστική υπηρεσία και κατηγορία εκπαίδευσης, με 162 θέσεις ΠΕ και 62 θέσεις ΤΕ, ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

 • Ειρηνοδικείο Αθηνών – 12 Θέσεις
 • Ειρηνοδικείο Βόλου – 1 Θέση 
 • Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης – 3 Θέσεις
 • Ειρηνοδικείο Λαγκαδά – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Μαραθώνιος – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως – 2 Θέσεις
 • Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Πειραιά – 2 Θέσεις
 • Ειρηνοδικείο Πλοιάριού – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου – 3 Θέσεις
 • Εισαγγελία Εφετών Αθηνών – 3 Θέσεις
 • Εισαγγελία Εφετών Πειραιά – 1 Θέση
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – 17 Θέσεις
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηράκλειου – 1 Θέση
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης – 3 Θέσεις
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω – 1 Θέση
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου – 1 Θέση
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης – 1 Θέση
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης – 1 Θέση
 • Εφετείο Αθηνών – 8 Θέσεις
 • Εφετείο Πατρών – 1 Θέση
 • Εφετείο Πειραιά – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Αγρίνιου – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Αθηνών – 37 Θέσεις
 • Πρωτοδικείο Άμφισσας – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Βόλου – 2 Θέσεις
 • Πρωτοδικείο Γιαννιτσών – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Ευρυτανίας – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Ηλείας – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Ηράκλειου – 3 Θέσεις
 • Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης – 5 Θέσεις
 • Πρωτοδικείο Θηβών – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Καλάβρυτων – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Κατερίνης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Κεφαλλήνιας – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Κω – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Λάρισας – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Λασιθίου – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Μεσολογγίου – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Μυτιλήνης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Νάξου – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Ξάνθης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Πειραιά – 4 Θέσεις
 • Πρωτοδικείο Ράθυμής – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Ροδόπης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Χαλκιδικής – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Χανίων – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Χίου – 1 Θέση
 • Πταισματοδικείο Κομοτηνής – 1 Θέση
 • Πταισματοδικείο Πατρών – 1 Θέση
 • Πταισματοδικείο Πειραιά – 1 Θέση
 • Διοικητικό Εφετείο Αθηνών – 3 Θέσεις
 • Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών – 8 Θέσεις
 • Διοικητικό Εφετείο Πειραιά – 1 Θέση
 • Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά – 1 Θέση
 • Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης – 1 Θέση
 • Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης – 3 Θέσεις
 • Διοικητικό Εφετείο Πατρών – 2 Θέσεις

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

 • Ειρηνοδικείο Αθηνών – 2 Θέσεις
 • Ειρηνοδικείο Κριτίας – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Λάμιας – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Μέγαρων – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Πειραιά – 2 Θέσεις
 • Ειρηνοδικείο Περιστεριού – 1 Θέση
 • Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου – 2 Θέσεις
 • Εισαγγελία Εφετών Αθηνών – 2 Θέσεις
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – 8 Θέσεις
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης – 3 Θέσεις
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης – 1 Θέση
 • Εφετείο Αθηνών – 4 Θέσεις
 • Εφετείο Πειραιά – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Αθηνών – 20 Θέσεις
 • Πρωτοδικείο Βόλου – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Ηράκλειου – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Θηβών – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Κατερίνης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Μυτιλήνης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Πειραιά – 2 Θέσεις
 • Πρωτοδικείο Ροδόπης – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Χαλκιδικής – 1 Θέση
 • Πρωτοδικείο Χανίων – 1 Θέση
 • Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών – 2 θέσεις

Τα απαραίτητα προσόντα

Όπως φαίνεται αναλυτικά στην προκήρυξη, ως πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού, θεωρείται η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Δείτε εδώ Αναλυτικά την Προκήρυξη για τον διαγωνισμό των Δικαστικών Υπαλλήλων!

Η Πληρέστερη Προετοιμασία της Ελλάδος για τον Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης!

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO
Παραλαβή Δοκιμαστικών Κωδικών
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.

🟣 ΑΣΕΠ – ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμοί: Νέα Ομάδα στο Viber!

📰 Ακολουθήστε μας στην νέα μας ομάδα για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα τελευταία νέα σχετικά με τους Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και ΕΣΔΔΑ!

📝Θα αναρτώνται επίκαιρα θέματα καθώς και βοηθητικό υλικό με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ενδεικτικών θεμάτων στο site μας και στην ομάδα!

📊 Δημοσκοπήσεις, έρευνες, έγκυρα νέα!

😎 Ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με όλους τους συμμετέχοντες!

Και πολλές εκπλήξεις ακόμα!

#kollintzas #asep #esdda #dhmosio #best_of #viber #viber_group

📢 Ακολουθήστε μας πατώντας εδώ!

Eίτε κατευθείαν κλικάροντας απευθείας την εικόνα! 👉👉👉👉

ΑΣΕΠ 2Γ/2022 ΔιαγωνισμόςVIBER GROUP PROMOTION


favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.
ΑΣΕΠ 2Γ-2022 - Οι Επιτυχόντες μας - Τελικό

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK!

Νέα Ομάδα ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών FB - Final

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ INSTAGRAM!

Instagram Banner (Φροντιστήρια Κολλίντζα) -
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - PROMO FEATURE IMAGE
ΑΣΕΠ 2024 PROMO
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΚΕΤΑ ON DEMAND

ΕΣΔΙ

1090 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1090 € (από 1700 €)

(4 Δόσεις:) 1700 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1180 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1180 € (από 2300 €)

(3 Δόσεις): 1480 €

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και να μάθετε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις!

Ποσοστά Συμμετοχής Υποψηφίων - Περίοδος 2022 - 2023

Ποσοστά Συμμετοχής

Όπως παρατηρούμε την σεζόν 2022 - 2023 οι περισσότεροι υποψήφιοι είχαν στραφεί στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022!

Συνολικά το Φροντιστήριο μας είχε πάνω από 2500 επιτυχόντες στον εν λόγω διαγωνισμό!

Δείτε την λίστα εδώ!

Δειτε Περισσοτερα

ΑΣΕΠ 2Γ/2022

55%

ΑΑΔΕ

20%

ΕΣΔΔΑ

15%

ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

10%

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!


 • Άρτια καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, πάντα δίπλα στον εκπαιδευόμενο, άμεση εξυπηρέτηση από την γραμματεία. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι εξαιρετικό, ανταποκρίνεται στο 100% των απαιτήσεων της εξέτασης. Οι εκπαιδευτικοί επιλύουν άμεσα οποιαδήποτε απορία.... Δείτε Περισσότερα

  Λάμπρος Τσιώρης Avatar Λάμπρος Τσιώρης
  05/05/2022

  Ευχαριστώ για την βοήθεια στην προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ.

  Κατερινα Παπαδημητρίου Avatar Κατερινα Παπαδημητρίου
  20/09/2022
 • Με διαφορά η καλύτερη εκπαιδευτική μου επένδυση όσον αφορά το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. 100% value for money, και κατ' εμέ, έτη φωτός μπροστά απ' τον ανταγωνισμό εδώ Αθήνα. Το... Δείτε Περισσότερα

  Panayiotis Blatsas Avatar Panayiotis Blatsas
  07/05/2022

  Το καλύτερο φροντιστήριο! Μου έκανε εντύπωση ότι προσφέρουν περισσότερα από όσα δεσμεύονται και γράφουν στο internet. Και σε επαναληπτικές ώρες, και σε έξτρα υλικό και σε παρακολούθηση προγραμμάτων με... Δείτε Περισσότερα

  G K Avatar G K
  08/06/2022
 • Άριστη σχέση Τιμής - Ποιότητας! Η πλατφόρμα εύκολα διαχειρίσιμη! Η επικοινωνία άμεση και κατατοπιστική! Προτείνω ανεπιφύλακτα! Ευχαριστώ!

  MONICA LUCIA PIRTAC Avatar MONICA LUCIA PIRTAC
  20/09/2022

  Πολύ καλό φροντιστήριο με οργάνωση!!! Ο κ.Μπαντούλας καθηγητής στα οικονομικά εξαίρετος!!!

  giota papadima Avatar giota papadima
  10/06/2022
 • Άριστοι επαγγελματίες !!!!!!! 👏❤

  Frantzeska K Avatar Frantzeska K
  02/04/2022

  Η καλύτερη επιλογή για όποιον ενδιαφέρεται να δώσει για εξετάσεις του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές και να αναφέρω ότι είναι πλήρως καταρτισμένοι στο αντικείμενο τους.... Δείτε Περισσότερα

  Giorgos Sakkas Avatar Giorgos Sakkas
  11/03/2022
 • Perfect services!!!

  Eleni Nikopoulou Avatar Eleni Nikopoulou
  05/03/2023

  Eίναι φορές που ενώ ψάχνεις λέξεις να εκφράσεις τα συναισθήματα σου εν τούτοις το πλουσιότατο λεξιλόγιο της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας φαντάζει τόσο φτωχό. Ειλικρινά αισθάνομαι τυχερή και ευλογημένος που ήρθαν... Δείτε Περισσότερα

  Georgia Kost Avatar Georgia Kost
  05/03/2022
 • Εξαιρετικοί καθηγητές , επικαιροποιημένο και πολύ χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό (σημειώσεις , ερωτήσεις εξάσκησης και προσομοίωσης) και άμεση υποστήριξη από τη γραμματεία :)

  Paris B Avatar Paris B
  29/07/2022

  Αποτελεσματικότητα μαζί με εξαιρετική δουλεία είναι ο συνδυασμός που πρέπει να ψάχνουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές και το προσωπικό του φροντιστηρίου για την πραγματική υποστήριξη και βοήθεια που... Δείτε Περισσότερα

  gilio kos Avatar gilio kos
  05/03/2022
 • παρα πολυ καλη και αμεση εξυπηρετηση, η γραμματεια ήταν δίπλα μας καθόλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μας. Άριστοι εισηγητές και πλήρως καταρτισμένοι.

  ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ Avatar ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ
  03/02/2022

  Έχοντας προγενέστερες εμπειρίες όχι καλές από φροντιστήρια διαγωνισμών Δημοσίου, ερχόμενος στα φροντιστήρια Κολλιντζά, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Η ποιότητα, το στήσιμο, η τιτλοφόρηση των διαδικτυακών μαθημάτων επεμβαίνει δραστικά ώστε να εδραιοποιεί την... Δείτε Περισσότερα

  greek family Avatar greek family
  29/04/2022
 • Ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία σας. Είστε πάντα δίπλα μας... με άψογη οργάνωση, αξιόλογους εκπαιδευτικούς. Το φροντιστήριο ανταπεξέρχεται και στις πιο δύσκολες απαιτήσεις και σε όλους τους τομείς των σημερινών... Δείτε Περισσότερα

  PARASKEVI GALANI Avatar PARASKEVI GALANI
  07/07/2022

  Η εμπειρία μου από το φροντιστήριο είναι πολύ θετική. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ακόμη και ασύγχρονα, έμπειρο προσωπικό, άριστη οργάνωση, καθηγητές προσιτοί και με μεταδοτικότητα (με αδυναμία στον κ. Πατρίκιο) πλούσιο... Δείτε Περισσότερα

  Christina Alexandri Avatar Christina Alexandri
  12/10/2022

 • Εξαιρετική δουλειά, με πολύχρονη εμπειρία, καταξιωμένους καθηγητές, συνεχή υποστήριξη σε εκπαιδευτικά και διαδικαστικά θέματα και πολύ καλές τιμές για τη ποιότητα που προσφέρουν. Συστήνω ανεπιφύλακτα!!!

  pitsa karagianni Avatar pitsa karagianni
  29/06/2022

  Εξαιρετική δουλειά και σωστή κάλυψη της ύλης. Οι καθηγητές ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες μου!!

  Τάκης Μπουλ Avatar Τάκης Μπουλ
  10/05/2022
 • απο τα καλυτερα φροντιστηρια που εχω παρακολουθησει. Αμεση εξυπηρετηση, πολυ καλο υλικο για εξετασεις, και παρα πολυ καλες τιμες. το προτείνω με κλειστα ματια

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Avatar ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
  19/03/2022

  Τα φροντιστήρια Κολλίντζα αποτελούν την αξιόπιστη λύση για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ καθώς παρέχουν πανεπιστημιακού επιπέδου προετοιμασία, με το κύρος και την υπευθυνότητα ενός μεγάλου φροντιστηριακού οργανισμού. Οι καθηγητές... Δείτε Περισσότερα

  Evridiki Machaira Avatar Evridiki Machaira
  07/07/2022

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο