• Phone210 33 00 296
 • Emailpfkollintza@yahoo.gr
 • AddressΚάνιγγος 10, 5ος Όροφος, Ομόνοια
 • Open HoursΔευτέρα - Παρασκευή: 11:00 - 20:00
 • Phone210 33 00 296
 • Emailpfkollintza@yahoo.gr
 • AddressΚάνιγγος 10, 5ος Όροφος, Ομόνοια
 • Open HoursΔευτέρα - Παρασκευή: 11:00 - 20:00

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τον τον ΑΣΕΠ 2022!

ΑΣΕΠ 2022 ΦΕΚ

Το ΦΕΚ με την απόφαση για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού από το ΑΣΕΠ με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 2022 ΕΔΩ!

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η διαδικασία επιλογής προσωπικού από το ΑΣΕΠ με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

Πιο αναλυτικά:

Επιλογή προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

Η διαδικασία πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό διεξάγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Β’ του ν. 4765/2021 (άρθρα 8-27), όπως ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

1. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (εφεξής Ε.Ε.Π.), μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (εφεξής Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021 διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη.

2. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4765/2021. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4765/2021, προβλέπονται ποσοστά για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών ορίζεται στην προκήρυξη.

Αιτήσεις συμμετοχής – Δικαιολογητικά

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω του διαδικτυακού του τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4765/2021.

2. Η ηλεκτρονική μορφή των αιτήσεων καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. ανάλογα με την κατηγορία των προς πλήρωση θέσεων (Ε.Ε.Π., Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.).

3. Ο υποψήφιος, με βάση την προκήρυξη, αφού εισέλθει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στον διαδικτυακό τόπο αυτού.

4. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, με ειδικότερο προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το Α.Σ.Ε.Π.Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση τον χρόνο της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί άλλος τρόπος υποβολής.

6. Εντός της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο η αίτηση συμμετοχής (Α’ στάδιο), χωρίς να δίνεται η δυνατότητα επισύναψης δικαιολογητικών από τον υποψήφιο. Μετά τη βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης, οι υποψήφιοι που θα κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π., με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, προς υποβολή δικαιολογητικών, πρέπει να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π. και κατόπιν να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (Β’ στάδιο), με σχετική επίκληση αυτών από το ως άνω Μητρώο, επισυνάπτοντας αυτά στην υποβληθείσα κατά το Α’ στάδιο αίτησή τους. Κατά το Β’ στάδιο επιτρέπεται η επισύναψη μόνο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα επικαλούμενα κατά το Α’ στάδιο προσόντα, κριτήρια και ιδιότητες, ενώ δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε μεταβολές στο περιεχόμενο των πεδίων, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην αίτηση κατά το Α’ στάδιο.

7. Κατ’ εξαίρεση, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, όταν προβλέπεται από την προκήρυξη. Στην περίπτωση εξέτασης υποψηφίων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 της παρούσας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου αυτοί να υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης, υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής, αφού προηγουμένως καταχωριστούν από τον υποψήφιο στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π.

8. Η ηλεκτρονική αίτηση (με ή χωρίς δικαιολογητικά) επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/ πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη.

9. Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, εάν ένα από τα προσόντα του υποψηφίου, όπως, ενδεικτικά, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή η γνώση ξένης γλώσσας, αποτελεί ταυτόχρονα και βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης και απαραίτητο πρόσθετο προσόν για την κατάταξή του σε συγκεκριμένο κλάδο/ειδικότητα, ο υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει τόσο το πεδίο που αντιστοιχεί στο βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης, όσο και το πεδίο του κωδικού που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο απαραίτητο πρόσθετο προσόν. Παράλειψη συμπλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω πεδίων συνεπάγεται τη μη αναγνώριση του προσόντος του οποίου η συμπλήρωση παραλείφθηκε από το οικείο πεδίο.

10. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εκάστοτε αιτήσεων, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που με την προκήρυξη έχει ορισθεί κατ’ εξαίρεση άλλος, πλην του ηλεκτρονικού, τρόπος υποβολής δικαιολογητικών, αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων των διευκρινιστικών, μπορεί να γίνει μόνο μέχρι τη λήξη της εκάστοτε ορισθείσας προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

11. Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Ειδικότερα, οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα ή κριτήρια μοριοδότησης και αφετέρου, εφόσον και όταν κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π. σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά:

α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση αυτού,

β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) και γ) το σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, τα οποία πρέπει και να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου. Κατά το στάδιο κατάρτισης από το Α.Σ.Ε.Π. των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ως άνω υπό στοιχείο

(γ) σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, οι υποψήφιοι, των οποίων ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά, τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο μοριοδότησης, δύνανται, όμως, να προβούν στην υποβολή ένστασης εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, είτε κατά του προσωρινού πίνακα απορριπτέων (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στον προσωρινό πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης απαιτούμενου προσόντος) είτε κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμένοι στον προσωρινό πίνακα κατάταξης χωρίς συνυπολογισμό του εν λόγω μοριοδοτούμενου προσόντος). Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή του ανωτέρω απαιτούμενου ή μοριοδοτούμενου προσόντος ή κριτηρίου, πρέπει να συνυποβάλουν με την ένστασή τους τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους. Οι υποψήφιοι που ενώ κλήθηκαν πριν από την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και προσκόμισαν τα δικαιολογητικά τους χωρίς το υπό στοιχείο (γ) πιστοποιητικό, τα οποία όμως δεν ελέγχθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. επειδή δεν έφθασαν σε επιλέξιμη σειρά, πρέπει να υποβάλουν στο Α.Σ.Ε.Π. το υπό στοιχείο (γ) πιστοποιητικό ευθύς ως αυτό καταστεί εφικτό.

Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα έως τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

12. Η ευθύνη της επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου, ήτοι των στοιχείων ταυτοποίησης και διαμονής/επικοινωνίας, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π., είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Το Α.Σ.Ε.Π. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία επικοινωνίας με υποψήφιο συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής, ο οποίος δεν έχει επικαιροποιήσει εγκαίρως τα ανωτέρω στοιχεία.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ

close

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

close

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

ΕΝΑΡΞΕΙΣ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ!

 • 5 star review  Στην πραγματικά δύσκολη προσπάθεια να μπει κάποιος στο Δημόσιο, το συγκεκριμένο φροντιστήριο αποδεικνύεται πολύτιμος αρωγός. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές, επικαιροποιημένες σημειώσεις και με άρτια μεθοδολογία σε βοηθά να χτίσεις αλλά και να διαχειρίζεσαι σωστά το γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται για τις εξετάσεις. Στα συν οι καλές τιμές και η άψογη εξυπηρέτηση εκ μέρους της γραμματείας. Με μία λέξη: αξιόπιστο!

  thumb eleni komninou
  27/05/2022

  5 star review  Πολύ καλή συνεργασία ,άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση από τη γραμματεία ! Ειδικότερα στο μάθημα του Δικαίου είχα τον κύριο Πατρίκιο .Χωρίς να έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτόν τον κλάδο έμεινα έκπληκτη με το πως ένας τόσο καλός καθηγητής μπορεί να σου κάνει το μάθημα εύκολο, κατανοητό και ευχάριστο !Απο τους καλύτερους καθηγητές που είχα ποτέ ,πραγματικά !

  thumb Sissy Loren
  03/02/2022
 • 5 star review  
  Εξαιρετική δουλειά, με πολύχρονη εμπειρία, καταξιωμένους καθηγητές, συνεχή υποστήριξη σε εκπαιδευτικά και διαδικαστικά θέματα και πολύ καλές τιμές για τη ποιότητα που προσφέρουν. Συστήνω ανεπιφύλακτα!!!

  thumb pitsa karagianni
  29/06/2022

  5 star review  Εξαιρετικοί καθηγητές "κ.Μαυριδης
  κ.Μπαντούλας και ο Κ.Σαρλιδης" επεξηγηματικοί,αναλυτικοί και με ουσία!!!

  thumb Βασιλης Δημητρακης
  01/01/1970
 • 5 star review  
  Όταν η επαγγελματική ηθική δεν είναι προτέρημα αλλά καθήκον τότε ξέρεις ότι βρίσκεσαι στα φροντιστήρια Κολλίντζα. Η καθοδήγηση από το διδακτικό προσωπικό και τη γραμματεία και η πληθώρα των εναλλακτικών επιλογών των online μαθημάτων μου έχει αφήσει κυριολεκτικά τις καλύτερες εντυπώσεις. Τα συγχαρητήριά μου στην κ. Αγγελική Μωυσίδου που με βοήθησε τα μέγιστα στο λίαν απαιτητικό μάθημα των Γαλλικών ΕΣΔΔΑ. Συνεχίστε πάντα έτσι.

  thumb KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS
  21/04/2022

  5 star review  απο τα καλυτερα φροντιστηρια που εχω παρακολουθησει. Αμεση εξυπηρετηση, πολυ καλο υλικο για εξετασεις, και παρα πολυ καλες τιμες. το προτείνω με κλειστα ματια

  thumb ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
  19/03/2022
 • 5 star review  
  ΙΣΩΣ ΤΟ ΝΟ1 ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  Εξαιρετικές σημειώσεις και βάση δεδομένων για όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Μέθοδοι τηλεκπαίδευσης επιπέδου εξωτερικού, αφού μπορείς να παρακαλουθήσεις τα μαθήματα που έγιναν online ξανά και ξανά χωρίς περιορισμό. Ολοι οι καθηγητές είναι μεθοδικοί με άριστη γνώση του αντικειμένου τους, και συνεχής επικοινωνία μαζί τους μέσω mail, για επίλυση αποριών. Τέλος για τους διαγωνισμούς που είναι με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών, δίνεται από το φροντηστήριο μεγάλο αρχείο πολλαπλών επιλογών για κάθε μάθημα για εξάσκηση. αλλά και ειδικές ώρες που λύνονται μόνο πολλάπλης ώστε ο υποψήφιος να είναι 100% σίγουρος για την ώρα της τελικής εξέτασης.

  thumb spiros kourtesis
  25/05/2022

  5 star review  Το καλύτερο φροντιστήριο! Μου έκανε εντύπωση ότι προσφέρουν περισσότερα από όσα δεσμεύονται και γράφουν στο internet. Και σε επαναληπτικές ώρες, και σε έξτρα υλικό και σε παρακολούθηση προγραμμάτων με επιπλέον καθηγητές ΧΩΡΙΣ έξτρα χρέωση. Τέτοιο πάθος για το στόχο της επιτυχίας μου στον γραπτό πανελλήνιο ΑΣΕΠ! Δεν βρίσκεις σήμερα τέτοιες επιχειρήσεις. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι και να μη καβαλήσετε το καλάμι ποτέ.

  thumb G K
  08/06/2022
 • 5 star review  Άριστοι επαγγελματίες !!!!!!! 👏❤

  thumb Frantzeska K
  02/04/2022

  5 star review  Ειμαι απολυτως ικανοποιημενη με την υπαρχουσα παροχη υπηρεσιων του φροντιστηρίου, με καθηγητές υψηλά καταρτισμενους και παντα προθυμοι να μας εξυπηρετησουν καθως και να επιλυσουν καθε ειδους απορια, τοσο απο την διαδικαστικη πλευρα της γραμματειας όσο και απο την πλευρα των καθηγητων.

  thumb Βιβή Δημοσθένους
  11/05/2022
 • 5 star review  
  Kaluam bukur

  thumb Meti Amri
  03/06/2021

  5 star review  μετά από πολύ ψάξιμο διάλεξα το συγκεκριμένο φροντιστήριο και δεν το μετάνιωσα . Πολύ καλοί καθηγητές και άφθονο υλικό για διάβασμα
  το προτείνω ανεπιφύλακτα

  thumb Panos Theodoropoulos
  04/06/2022
 • 5 star review  Ο κύριος Πατρίκιος, εισηγητής για το μάθημα του Φορολογικού και Δημοσιονομικού Δικαίου μεταδίδει την γνώση με τέτοιο τρόπο που δεν κουράζει και επεξηγεί τα πάντα με τρόπο κατανοητό! Είναι χαρά να παρακολουθείς το μάθημα του καθώς ένα σημαντικό κομμάτι της ύλης γίνεται κτήμα σου ήδη από τις παραδόσεις!

  thumb Maria Panagopoulou
  01/01/1970

  5 star review  
  Οργανωμένο φροντιστήριο... Πολύ βοηθητικός ο Παναγιώτης στη γραμματεία!

  thumb mobilus mobilia
  17/06/2022
 • 5 star review  Εξαιρετική δουλειά και σωστή κάλυψη της ύλης. Οι καθηγητές ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες μου!!

  thumb Τάκης Μπουλ
  10/05/2022

  5 star review  Μακράν το καλύτερο φροντιστήριο σε επίπεδο οργάνωσης και προετοιμασίας σε δημόσιους διαγωνισμούς! Με τη βοήθεια αξιόλογων και έμπειρων καθηγητών, με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα που μας δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης των μαθημάτων, καθώς και με την αμέριστη εξυπηρέτηση των υπευθύνων του φροντιστηρίου και της γραμματειακής υποστήριξης, έχουμε τη δυνατότητα σωστής προετοιμασίας και κατεύθυνσης στις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Σας ευχαριστώ για την συνεργασία !

  thumb Δέσποινα Νικηφορίδου
  01/06/2022
 • 5 star review  Άψογη συνεργασία με όλη την ομάδα του φροντιστηρίου. Οι καθηγητές άριστοι και πάντα με διάθεση να βοηθήσουν τον υποψήφιο. Οι καλύτερες τιμές θεωρώ που μπορεί να βρει κανείς στην αγορά. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που το ανακάλυψα. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα και σε άλλους.

  thumb Thomais Pliadi
  06/04/2022

  5 star review  Πάρα πολύ καλό φροντιστήριο...Απο την γραμματεία εως και τους καθηγητές,οι οποίοι είναι εξαιρετικοί! Καλή επιτυχία και με την βοήθεια τους να επιτύχετε τους στόχους σας!

  thumb Michael Ks
  15/03/2022
 • 5 star review  
  Πολύ καλό φροντιστήριο με άριστα καταρτισμένους καθηγητές (χαρακτηριστική περίπτωση ο κ. Πατρίκιος, καθηγητής δημοσίου δικαίου, επαΐων, μα πρωτίστως καλός άνθρωπος).
  Άμεση γραμματειακή υποστήριξη, με ενημέρωση/εξυπηρέτηση για τους υποψηφίους, αλλά και ευήκοα ώτα για κάθε αίτημα.
  Λογικές τιμές και πλούσιο αρχειακό υλικό.
  Θα το ξαναεπέλεγα.

  thumb ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ
  14/04/2022

  5 star review  Εμπιστέυτηκα το πρόγραμμα εξ' αποστάσεως φροντιστηρίου e-learning και κατάφερα να περάσω στην Νομική Αθηνών, που ήταν και όνειρο ζωής μου. Σας ευγνομονώ για τη βοήθεια και την υποστήριξη που είχα σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μου και την επίλυση των αποριών μου! Θα σας συστήσω και σε άλλους γνωστούς μου.

  thumb pasxali dimitra
  03/03/2020

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Δοκιμαστικά Μαθήματα!

Παραλαβή Δοκιμαστικών Κωδικών
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!

Holler Box

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

Holler Box