ΑΑΔΕ 1Γ/2022: Ποια είναι τα πτυχία που συμμετέχουν;

ΑΑΔΕ Πτυχία

Τα πτυχία Πανεπιστημίων που διορίζουν στην ΑΑΔΕ ανά ειδικότητα είναι τα εξής:

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή
 2. Οικονομικών ή
 3. Οικονομικών Επιστημών ή
 4. Οικονομικής Επιστήμης ή
 5. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 6. Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 7. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
 8. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή
 9. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) ή
 10. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
 11. Δημοσίων Οικονομικών ή
 12. Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή
 13. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή
 14. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 15. Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
 16. Δημόσιας Διοίκησης ή
 17. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή
 18. Πολιτικής Επιστήμης ή
 19. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή
 20. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 21. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 22. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
 23. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή
 24. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή
 25. Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
 26. Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
 27. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή
 28. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή
 29. Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή
 30. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
 31. Ναυτιλιακών Σπουδών ή
 32. Στατιστικής ή
 33. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
 34. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
 35. Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 36. Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 37. Μαθηματικών-Στατιστικής και Αναλογιστικής.*

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Πτυχίο Στατιστικής) ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή
 2. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
 3. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
 4. Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 5. Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 6. Μαθηματικών-Στατιστικής και Αναλογιστικής

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή
 2. Τοπογράφου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή
 3. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
 4. Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 5. Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
 6. Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 7. Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή
 8. Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
 9. Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή
 10. Πολιτικού Μηχανικού.**

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
 2. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 3. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ.

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή
 2. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή
 3. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή
 4. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 5. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή
 6. Πληροφορικής και Τηλεματικής ή
 7. Επιστήμης Υπολογιστών ή
 8. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 9. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 10. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή
 11. Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή
 12. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή
 13. Ψηφιακών Συστημάτων ή
 14. Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή
 15. Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή
 16. Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 17. Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή
 18. Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
 19. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή
 20. Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.**

* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

** Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή
 2. Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
 3. Διεθνούς Εμπορίου ή
 4. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 5. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
 6. Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή
 7. Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή
 8. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 9. Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
 10. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή
 11. Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
 12. Διοικητικής Τεχνολογίας ή
 13. Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή
 14. Εμπορίας και Διαφήμισης ή
 15. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή
 16. Λογιστικής ή
 17. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 18. Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
 19. Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
 20. Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή
 21. Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή
 22. Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 23. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 24. Τουριστικών Επιχειρήσεων ή
 25. Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή
 26. Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή
 27. Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή
 28. Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή
 29. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες *

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή
 2. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή
 3. Βιομηχανικής Πληροφορικής ή
 4. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή
 5. Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή
 6. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 7. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή
 8. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 9. Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή
 10. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή
 11. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή
 12. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή
 13. Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή
 14. Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.**

ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών ή
 2. Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή
 3. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή
 4. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης**.

* Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

** Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
 2. Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
 3. Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
 4. Απολυτήριος τίτλος:
  – Ενιαίου Λυκείου ή
  – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
  – Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
  – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.
ΑΣΕΠ 2Γ-2022 - Οι Επιτυχόντες μας - Τελικό

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK!

Νέα Ομάδα ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών FB - Final

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ INSTAGRAM!

Instagram Banner (Φροντιστήρια Κολλίντζα) -
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - PROMO FEATURE IMAGE
ΑΣΕΠ 2024 PROMO
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΚΕΤΑ ON DEMAND

ΕΣΔΙ

1090 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1090 € (από 1700 €)

(4 Δόσεις:) 1700 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1180 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1180 € (από 2300 €)

(3 Δόσεις): 1480 €

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και να μάθετε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις!

Ποσοστά Συμμετοχής Υποψηφίων - Περίοδος 2022 - 2023

Ποσοστά Συμμετοχής

Όπως παρατηρούμε την σεζόν 2022 - 2023 οι περισσότεροι υποψήφιοι είχαν στραφεί στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022!

Συνολικά το Φροντιστήριο μας είχε πάνω από 2500 επιτυχόντες στον εν λόγω διαγωνισμό!

Δείτε την λίστα εδώ!

Δειτε Περισσοτερα

ΑΣΕΠ 2Γ/2022

55%

ΑΑΔΕ

20%

ΕΣΔΔΑ

15%

ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

10%

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!

 • Ευχαριστώ!

  Maria Mitretodi Avatar Maria Mitretodi
  05/03/2023

  Αναμφισβήτητα τα φροντιστήρια Κολλιντζα είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα πανεπιστημιακα φροντιστήρια στον εκπαιδευτικό χώρο!! Το θεωρώ ως το πιο άρτια οργανωμένο φροντιστήριο για την προετοιμασία σε διαγωνισμούς, με μια... Δείτε Περισσότερα

  Christina Papoutsi Avatar Christina Papoutsi
  04/05/2022
 • Άψογη συνεργασία με όλη την ομάδα του φροντιστηρίου. Οι καθηγητές άριστοι και πάντα με διάθεση να καθοδηγήσουν τον υποψήφιο. Οι καλύτερες τιμές θεωρώ που μπορεί να βρει κανείς στην αγορά.... Δείτε Περισσότερα

  Evgenia Aidonidi Avatar Evgenia Aidonidi
  03/03/2021

  Εξαιρετική δουλειά και σωστή κάλυψη της ύλης. Οι καθηγητές ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες μου!!

  Τάκης Μπουλ Avatar Τάκης Μπουλ
  10/05/2022
 • Είναι μοναδικοί στο είδος της διδασκαλίας. Πραγματικά οι καθηγητές λειτουργούν με ταχύτητα και απαντούν με σαφήνεια στην όποια ερώτηση για το μάθημα επίσης σε ενημερώνουν άριστα για όλα τα... Δείτε Περισσότερα

  Kate Vr Avatar Kate Vr
  29/05/2022

  Πολύ καλή ενημέρωση, με καταρτισμένους καθηγητές, καλή κατανομή χρόνου και δεν κουράζει στην παρακολούθηση. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Εξαιρετικά!

  sirk mid Avatar sirk mid
  05/10/2022
 • Απόλυτα ικανοποιημένη από το υλικό και τους καθηγητές ! Πάντα πρόθυμοι και ενημερωμένοι παρέχουν όλες τις μεθόδους για σίγουρη επιτυχία. Άψογος ο κ. Πελεκούδας στις Πολιτικές Επιστήμες που με τις... Δείτε Περισσότερα

  ΜΑΡΙΑ ΖΩΙΔΗ Avatar ΜΑΡΙΑ ΖΩΙΔΗ
  07/05/2022

  Είμαι απολύτως ικανοποιημένη από την επιλογή του φροντιστήριου. Τόσο ο καθηγητής του Φορολογικού-Δημοσιονομικού Δικαίου κος Πατρίκιος όσο και ο καθηγητής της Λογιστικής κος Μαυρίδης είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, μεταδοτικοί,... Δείτε Περισσότερα

  ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ Avatar ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
  29/04/2022
 • Ευχαριστώ για την βοήθεια στην προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ.

  Κατερινα Παπαδημητρίου Avatar Κατερινα Παπαδημητρίου
  20/09/2022

  Απόλυτα ικανοποιημένος από τη διδασκαλία των καθηγητών. Στο φροντιστήριο είναι πάντα διαθέσιμοι να εξηγήσουν την οποιαδήποτε απορία.

  STEFOULIS DIMITRIS Avatar STEFOULIS DIMITRIS
  10/07/2022
 • Αναλυτική, μεθοδική και διεξοδική παρουσίαση της ύλης των προκηρύξεων ΑΑΔΕ & ΑΣΕΠ και παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού υλικού. Όλοι οι συντελεστές -τόσο οι διδάσκοντες όσο και το προσωπικό στη γραμματεία- πρόθυμοι... Δείτε Περισσότερα

  Γιάννης Τούτσης Avatar Γιάννης Τούτσης
  11/03/2022

  Παρακολουθώ εδώ και κάποιους μήνες on line μαθήματα για γραπτό διαγωνισμό και μπορώ να πω πως είμαι πολύ ευχαριστημένη. Παρέχεται άψογη και άμεση εξυπηρέτηση από την Γραμματεία του Φροντιστηρίου αλλά... Δείτε Περισσότερα

  An Le Avatar An Le
  08/07/2022
 • The best!!!

  Fotini Mpratsou Avatar Fotini Mpratsou
  29/06/2022

  Εξαιρετικό φροντιστήριο με προσιτές τιμές για τους υποψηφίους και εξαιρετικούς καθηγητές με μεταδοτικότητα, γνώστες του αντικειμένου που διδάσκουν και πάντα στη διάθεση των μαθητών για να λύσουν τις απορίες τους.... Δείτε Περισσότερα

  stauroula gri Avatar stauroula gri
  16/07/2022
 • Αναμφισβήτητα τα φροντιστήρια Κολλιντζα είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα πανεπιστημιακα φροντιστήρια στον εκπαιδευτικό χώρο!! Το θεωρώ ως το πιο άρτια οργανωμένο φροντιστήριο για την προετοιμασία σε διαγωνισμούς, με μια... Δείτε Περισσότερα

  Georgios Papoutsis Avatar Georgios Papoutsis
  11/05/2022

  Εξαιρετικό φροντιστήριο, με τις καλύτερες προδιαγραφές. Στοχευμένη διδασκαλία με πλούσιο υλικό. Η επιτυχία είναι δεδομένη!

  Ελένη Μαρτίνη Avatar Ελένη Μαρτίνη
  02/10/2022
 • Πολύ καλό φροντιστήριο. Με την καλή και δομημένη προετοιμασία η επιτυχία ήρθε. Οι καθηγητές προσεκτικά επιλεγμένοι, η γραμματεία πάντα στην διάθεσή μας, καλές τιμές και πάνω από όλα ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. Σας... Δείτε Περισσότερα

  stelios symeonidis Avatar stelios symeonidis
  03/03/2021

  ΙΣΩΣ ΤΟ ΝΟ1 ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Εξαιρετικές σημειώσεις και βάση δεδομένων για όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Μέθοδοι τηλεκπαίδευσης επιπέδου εξωτερικού, αφού μπορείς να παρακαλουθήσεις τα μαθήματα που έγιναν online... Δείτε Περισσότερα

  spiros kourtesis Avatar spiros kourtesis
  29/05/2022
 • Υπέροχο φροντιστήριο, πολύ πλούσιο υλικό για τους διαγωνισμούς του δημοσίου, καθηγητές πολύ ενημερωμένοι για να σου λύσουν κάθε απορία! Επίσης η γραμματεία παρά πολύ εξυπηρετική με άμεση... Δείτε Περισσότερα

  Antzi Mem Avatar Antzi Mem
  29/05/2022

  Very professional and experienced exams tutoring for candidates. Highly recommended.

  Aris Tzamtzoglou Avatar Aris Tzamtzoglou
  05/03/2023

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο