ΑΑΔΕ 1Γ/2022: Ποια είναι τα πτυχία που συμμετέχουν;

ΑΑΔΕ Πτυχία

Τα πτυχία Πανεπιστημίων που διορίζουν στην ΑΑΔΕ ανά ειδικότητα είναι τα εξής:

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή
 2. Οικονομικών ή
 3. Οικονομικών Επιστημών ή
 4. Οικονομικής Επιστήμης ή
 5. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 6. Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 7. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
 8. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή
 9. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) ή
 10. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
 11. Δημοσίων Οικονομικών ή
 12. Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή
 13. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή
 14. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 15. Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
 16. Δημόσιας Διοίκησης ή
 17. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή
 18. Πολιτικής Επιστήμης ή
 19. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή
 20. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 21. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 22. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
 23. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή
 24. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή
 25. Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
 26. Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
 27. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή
 28. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή
 29. Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή
 30. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
 31. Ναυτιλιακών Σπουδών ή
 32. Στατιστικής ή
 33. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
 34. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
 35. Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 36. Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 37. Μαθηματικών-Στατιστικής και Αναλογιστικής.*

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Πτυχίο Στατιστικής) ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή
 2. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
 3. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
 4. Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 5. Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 6. Μαθηματικών-Στατιστικής και Αναλογιστικής

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή
 2. Τοπογράφου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή
 3. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
 4. Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 5. Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
 6. Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 7. Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή
 8. Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
 9. Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή
 10. Πολιτικού Μηχανικού.**

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
 2. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 3. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ.

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή
 2. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή
 3. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή
 4. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 5. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή
 6. Πληροφορικής και Τηλεματικής ή
 7. Επιστήμης Υπολογιστών ή
 8. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 9. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 10. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή
 11. Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή
 12. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή
 13. Ψηφιακών Συστημάτων ή
 14. Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή
 15. Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή
 16. Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 17. Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή
 18. Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
 19. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή
 20. Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.**

* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

** Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή
 2. Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
 3. Διεθνούς Εμπορίου ή
 4. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 5. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
 6. Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή
 7. Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή
 8. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 9. Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
 10. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή
 11. Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
 12. Διοικητικής Τεχνολογίας ή
 13. Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή
 14. Εμπορίας και Διαφήμισης ή
 15. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή
 16. Λογιστικής ή
 17. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 18. Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
 19. Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
 20. Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή
 21. Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή
 22. Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 23. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 24. Τουριστικών Επιχειρήσεων ή
 25. Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή
 26. Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή
 27. Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή
 28. Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή
 29. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες *

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή
 2. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή
 3. Βιομηχανικής Πληροφορικής ή
 4. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή
 5. Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή
 6. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 7. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή
 8. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 9. Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή
 10. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή
 11. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή
 12. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή
 13. Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή
 14. Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.**

ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών ή
 2. Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή
 3. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή
 4. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης**.

* Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

** Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
 2. Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
 3. Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
 4. Απολυτήριος τίτλος:
  – Ενιαίου Λυκείου ή
  – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
  – Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
  – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
close

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

close

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Promo Banner - ΑΣΕΠ 2Γ-2022

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!

ΕΝΑΡΞΕΙΣ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και  να γνωρίσετε από κοντά τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!

 • παρα πολυ καλη και αμεση εξυπηρετηση, η γραμματεια ήταν δίπλα μας καθόλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μας. Άριστοι εισηγητές και πλήρως καταρτισμένοι.

  thumb ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ
  03/02/2022

  Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών από καταρτισμένους καθηγητές, οργάνωση, άμεση και άριστη εξυπηρέτηση.

  thumb Sofia Galanopoulou
  26/07/2022
 • Άριστη σχέση Τιμής - Ποιότητας! Η πλατφόρμα εύκολα διαχειρίσιμη! Η επικοινωνία άμεση και κατατοπιστική! Προτείνω ανεπιφύλακτα! Ευχαριστώ!

  thumb MONICA LUCIA PIRTAC
  20/09/2022

  Υπηρεσίες ποιότητας. Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα με τα εξ αποστάσεως μαθήματα, οργανωμένες σημειώσεις. Πολύ καλή συνεργασία.

  thumb Vangelis Al
  02/10/2022
 • Εξαιρετικό φροντιστήριο με πολύ καλή οργάνωση και προσιτές τιμές για τους υποψηφίους. Η γραμματεία πάντα στην διάθεσή μας, οι καθηγητές υψηλού επιπέδου και πλούσιο διδακτικό υλικό. Πολλά συγχαρητήρια που έχετε στην επιστημονική σας ομάδα τον κ. Πατρίκιο.

  thumb Rena Giari
  20/03/2022

  Έμπειρο διδακτικό προσωπικό , μεθοδική δουλειά και πολύ οργανωμένοι!

  thumb ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
  15/09/2022
 • μετά από πολύ ψάξιμο διάλεξα το συγκεκριμένο φροντιστήριο και δεν το μετάνιωσα . Πολύ καλοί καθηγητές και άφθονο υλικό για διάβασμα
  το προτείνω ανεπιφύλακτα

  thumb Panos Theodoropoulos
  04/06/2022

  Εξαιρετικό φροντιστήριο με άριστα καταρτισμένους καθηγητές πολύ εξυπηρετική γραμματεία και προσιτές τιμές. Το συνιστώ χωρίς δεύτερη σκέψη!!!

  thumb Γεωργία Βεργούρου
  02/10/2022
 • Εξαιρετικό φροντιστήριο με πολύ καλή οργάνωση και προσιτές τιμές για τους υποψηφίους. Ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη το υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει! Η γραμματεία πάντα στην διάθεσή μας, οι καθηγητές υψηλού επιπέδου και πλούσιο διδακτικό υλικό. Μένω στην επαρχία και παρακολουθώ τα εξ αποστάσεως μαθήματα και είμαι ευχαριστημένη από όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι πάντα σε ετοιμότητα να σου λύσουν την οποιαδήποτε απορία…σε συνδυασμό δε με τη δυνατότητα που μας παρέχει για ασύγχρονη παρακολούθηση των μαθημάτων κυριολεκτικά «δεν χάνεις μάθημα»! Συνεχίστε την καλή δουλειά πάντα με επιτυχίες! Το προτείνω ανεπιφύλακτα!!!

  thumb Ουρανια Ψοχιου
  11/06/2022

  Πολύ αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό που παρέχει πολύ καλές κατευθύνσεις και υποστήριξη στους υποψηφίους της ΕΣΔΔΑ.

  thumb Kέλυ Κουτσούγερα
  04/03/2022

 • Όταν η επαγγελματική ηθική δεν είναι προτέρημα αλλά καθήκον τότε ξέρεις ότι βρίσκεσαι στα φροντιστήρια Κολλίντζα. Η καθοδήγηση από το διδακτικό προσωπικό και τη γραμματεία και η πληθώρα των εναλλακτικών επιλογών των online μαθημάτων μου έχει αφήσει κυριολεκτικά τις καλύτερες εντυπώσεις. Τα συγχαρητήριά μου στην κ. Αγγελική Μωυσίδου που με βοήθησε τα μέγιστα στο λίαν απαιτητικό μάθημα των Γαλλικών ΕΣΔΔΑ. Συνεχίστε πάντα έτσι.

  thumb KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS
  21/04/2022

  Έχοντας παρακολουθήσει διάφορα μαθήματα του φροντιστηρίου, μπορώ να πω ότι μου έχουν κάνει ιδιαίτερη (καταπληκτική) εντύπωση οι καθηγητές Παπαδάς, Πατρίκιος, Πελεκούδας. Φοβερή μεταδοτικότητα, πολύ φιλικοί με τους υποψηφίους, νιώθεις σαν να είσαι σε "οικογενειακό γκρουπ". Πραγματικά, πρόκειται για υψηλοτάτου επιπέδου καθηγητές.

  Να επαινέσω και τον Παναγιώτη στην γραμματεία... Είναι πολύ εξυπηρετικός, πρόθυμος στο να λύσει τις απορίες, τα διάφορα ερωτήματα που προκύπτουν για τα διαδικαστικά.

  Γενικά πρόκειται για ένα φροντιστήριο με, πάνω από όλα, εξαιρετικούς ανθρώπους.

  thumb Paisios Chrysanthopoulos
  05/04/2022

 • Αξιόλογο φροντιστηριο, πλήρως καταρτισμένο με άμεση εξυπηρετηση και πλούσιο υλικο για εξετασεις.

  thumb Ευαγγελία Κυριακίδου
  03/04/2022

  Εμπιστέυτηκα το πρόγραμμα εξ' αποστάσεως φροντιστηρίου e-learning και κατάφερα να περάσω στην Νομική Αθηνών, που ήταν και όνειρο ζωής μου. Σας ευγνομονώ για τη βοήθεια και την υποστήριξη που είχα σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μου και την επίλυση των αποριών μου! Θα σας συστήσω και σε άλλους γνωστούς μου.

  thumb pasxali dimitra
  03/03/2020
 • Σημαντική υποστήριξη και βοήθεια στην προσπάθεια εισαγωγής στο δημόσιο!!!!

  thumb alexandros vezos
  14/07/2022

  Από τις λίγες φορές που μπαίνω σε διαδικασία να αξιολογήσω! Θεωρώ όμως ότι αξίζει η επιβράβευση τους! Φροντιστήριο με πολυετή πείρα στη προετοιμασία για διαγωνισμούς του δημοσίου. Προσφέρει άρτια δομημένο πρόγραμμα, με αξιόλογους καθηγητές, καλύπτοντας εις βάθος την απαραίτητη ύλη, επικεντρώνοντας στην ουσιαστική μετάδοση γνώσης με τρόπο κατανοητό. Πολύ καλή εξυπηρέτηση από τη γραμματεία και άριστη ανταπόκριση στο οποιοδήποτε αίτημα.

  thumb argpan argpan
  29/04/2022
 • Εξαιρετικό φροντιστήριο με άρτια οργάνωση και ιδιαίτερα έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό!Άριστες σημειώσεις και σωστή καθοδήγηση!Οι καθηγητές επικοινωνιακοί και πολύ καλοί γνώστες του αντικειμένου!

  thumb Katerina gianniou
  12/07/2022


  Εξαιρετικό!!!

  thumb Konstantina Papaioannou
  01/06/2022
 • Η εμπειρία μου από το φροντιστήριο είναι πολύ θετική. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ακόμη και ασύγχρονα, έμπειρο προσωπικό, άριστη οργάνωση, καθηγητές προσιτοί και με μεταδοτικότητα (με αδυναμία στον κ. Πατρίκιο) πλούσιο και επίκαιρο διδακτικό υλικό, προσιτές τιμές για την εποχή μας.

  thumb Christina Alexandri
  12/10/2022

  Επαγγελματισμός, τιμιότητα, άψογη αντιμετώπιση, άμεση ανταπόκριση, πολύ προσιτές τιμές, καταρτισμένοι καθηγητές. Εξαιρετικά μεταδοτικός ο κ. Πατρίκιος!

  thumb Christiana Agapaki
  28/06/2022

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.