ΑΑΔΕ 1Γ/2022: Ποια είναι τα πτυχία που συμμετέχουν;

ΑΑΔΕ Πτυχία

Τα πτυχία Πανεπιστημίων που διορίζουν στην ΑΑΔΕ ανά ειδικότητα είναι τα εξής:

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή
 2. Οικονομικών ή
 3. Οικονομικών Επιστημών ή
 4. Οικονομικής Επιστήμης ή
 5. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 6. Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 7. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
 8. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή
 9. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) ή
 10. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
 11. Δημοσίων Οικονομικών ή
 12. Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή
 13. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή
 14. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 15. Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
 16. Δημόσιας Διοίκησης ή
 17. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή
 18. Πολιτικής Επιστήμης ή
 19. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή
 20. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 21. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 22. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
 23. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή
 24. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή
 25. Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
 26. Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
 27. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή
 28. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή
 29. Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή
 30. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
 31. Ναυτιλιακών Σπουδών ή
 32. Στατιστικής ή
 33. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
 34. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
 35. Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 36. Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 37. Μαθηματικών-Στατιστικής και Αναλογιστικής.*

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Πτυχίο Στατιστικής) ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή
 2. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
 3. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
 4. Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 5. Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 6. Μαθηματικών-Στατιστικής και Αναλογιστικής

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή
 2. Τοπογράφου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή
 3. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
 4. Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 5. Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
 6. Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 7. Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή
 8. Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
 9. Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή
 10. Πολιτικού Μηχανικού.**

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
 2. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 3. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ.

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή
 2. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή
 3. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή
 4. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 5. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή
 6. Πληροφορικής και Τηλεματικής ή
 7. Επιστήμης Υπολογιστών ή
 8. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 9. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 10. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή
 11. Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή
 12. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή
 13. Ψηφιακών Συστημάτων ή
 14. Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή
 15. Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή
 16. Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 17. Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή
 18. Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
 19. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή
 20. Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.**

* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

** Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή
 2. Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
 3. Διεθνούς Εμπορίου ή
 4. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 5. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
 6. Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή
 7. Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή
 8. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 9. Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
 10. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή
 11. Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
 12. Διοικητικής Τεχνολογίας ή
 13. Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή
 14. Εμπορίας και Διαφήμισης ή
 15. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή
 16. Λογιστικής ή
 17. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 18. Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
 19. Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
 20. Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή
 21. Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή
 22. Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 23. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 24. Τουριστικών Επιχειρήσεων ή
 25. Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή
 26. Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή
 27. Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή
 28. Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή
 29. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες *

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή
 2. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή
 3. Βιομηχανικής Πληροφορικής ή
 4. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή
 5. Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή
 6. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 7. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή
 8. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 9. Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή
 10. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή
 11. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή
 12. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή
 13. Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή
 14. Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.**

ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών ή
 2. Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή
 3. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή
 4. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης**.

* Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

** Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
 2. Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
 3. Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
 4. Απολυτήριος τίτλος:
  – Ενιαίου Λυκείου ή
  – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
  – Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
  – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

ΕΣΔΔΑ-30ος-Πακέτο-Σύγχρονης-Διδασκαλίας
ΕΣΔΔΑ 30ος - Πακέτο Ασύγχρονης Διδασκαλίας
BANNER ΕΣΔΔΑ 30ος - Φροντιστήρια Κολλίντζα
Επεξηγήσεις Τεθέντων Θεμάτων ΑΣΕΠ - Φροντιστήρια Κολλίντζα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

ΕΝΑΡΞΕΙΣ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και  να γνωρίσετε από κοντά τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!

 • ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

  thumb Joan Kara
  29/06/2022


  Παρά πολύ καλοί καθηγητές! Κακώς δεν είχα μάθει νωρίτερα γι αυτό το φροντιστήριο! Εξαιρετικοί και στην γραμματειακή υποστήριξη! Συνεχίστε έτσι..

  thumb AND KAI
  24/03/2022
 • Με βοήθησε σημαντικά στην οργάνωση της χαώδους ύλης και στο πετυχημένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως και της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους εισηγητές του e-learning.

  thumb Heraklis Panagiotidis
  03/03/2021

  Αναλυτική, μεθοδική και διεξοδική παρουσίαση της ύλης των προκηρύξεων ΑΑΔΕ & ΑΣΕΠ και παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού υλικού. Όλοι οι συντελεστές -τόσο οι διδάσκοντες όσο και το προσωπικό στη γραμματεία- πρόθυμοι... Δείτε Περισσότερα

  thumb Γιάννης Τούτσης
  11/03/2022
 • Πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων, καθηγητές με μεταδοτικότητα και πλούσιο υλικό σημειώσεων και ασκήσρων. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

  thumb Lydia F
  22/06/2022

  Συγχαρητήρια για τον επαγγελματισμό σας!!!! Εξαιρετική δουλειά με καταρτισμένους καθηγητές που καλύπτουν όλο το εύρος των μαθημάτων!!!! Εξαιρετικό φροντιστήριο το συνιστώ σε όλους, με λογικές τιμές και άμεση ανταπόκριση σε... Δείτε Περισσότερα

  thumb A G
  26/07/2022

 • Το φροντιστήριο είναι μέσα στα πράγματα συνεχώς, μπορείς να εμπιστευτείς το κριτήριο τους και όλοι οι καθηγητές είναι πολύ διαβασμένοι με μεταδοτικότητα, ειδικά ο κ.Πελεκούδας! Η γραμματεία του φροντιστηρίου ανταποκρίνεται... Δείτε Περισσότερα

  thumb Αναστασία Δεληκάρη
  05/05/2022

  Πολύ καλή συνεργασία ,άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση από τη γραμματεία ! Ειδικότερα στο μάθημα του Δικαίου είχα τον κύριο Πατρίκιο .Χωρίς να έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτόν τον κλάδο έμεινα... Δείτε Περισσότερα

  thumb Sissy Loren
  03/02/2022
 • Αποτελεσματικότητα μαζί με εξαιρετική δουλεία είναι ο συνδυασμός που πρέπει να ψάχνουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές και το προσωπικό του φροντιστηρίου για την πραγματική υποστήριξη και βοήθεια που... Δείτε Περισσότερα

  thumb gilio kos
  05/03/2022


  Είναι από τα καλύτερα φροντιστήρια που έχω παρακολουθήσει. Έχε πάρα πολύ έμπειρους καθηγητές, με πολύ καλή εξήγηση και ανάλυση, ασχολούνται με τις αδυναμίες και τις απορίες των υποψηφίων και οι... Δείτε Περισσότερα

  thumb DIMMIS STATH
  01/06/2022
 • Μετά από πολύ ψάξιμο , το καλύτερο φροντιστήριο με οργάνωση , εξυπηρέτηση & μεθοδικότητα για σωστή προετοιμασία στις εξετάσεις ! Η γραμματεία πολυ εξυπηρετική 😊

  thumb ΑΓΓΕΛΙΚΗ angi
  02/10/2022

  Καλή συνεργασία, άμεση εξυπηρέτηση από τη γραμματεία και εκπαιδευτικοί με ήθος και αγάπη για τη διδασκαλία.

  thumb ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
  03/03/2021
 • Εξαιρετικό φροντιστήριο με άριστα καταρτισμένους καθηγητές πολύ εξυπηρετική γραμματεία και προσιτές τιμές. Το συνιστώ χωρίς δεύτερη σκέψη!!!

  thumb Γεωργία Βεργούρου
  02/10/2022

  Επαγγελματισμός, τιμιότητα, άψογη αντιμετώπιση, άμεση ανταπόκριση, πολύ προσιτές τιμές, καταρτισμένοι καθηγητές. Εξαιρετικά μεταδοτικός ο κ. Πατρίκιος!

  thumb Christiana Agapaki
  28/06/2022
 • Η καλύτερη επιλογή για Διαγωνισμούς του Δημοσίου! Έγκριτοι και καταρτισμένοι καθηγητές, εύληπτες και κατανοητές σημειώσεις, άμεση υποστήριξη της Γραμματείας για οτιδήποτε χρειάστηκα! Σίγουρη επιτυχία!

  thumb Κonstantina-Dimitra Katsimpoula
  20/07/2022


  Πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο φροντιστήριο. Οι καθηγητές είναι καταρτισμένοι και έμπειροι σε αυτό που κάνουν. Προσωπικά κάνω προετοιμασία για ΑΑΔΕ και είμαι πολύ ευχαριστημένη με όλα.

  thumb Aggeliki Dimitropoulou
  31/03/2022
 • παρα πολυ καλη και αμεση εξυπηρετηση, η γραμματεια ήταν δίπλα μας καθόλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μας. Άριστοι εισηγητές και πλήρως καταρτισμένοι.

  thumb ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ
  03/02/2022

  Είμαι απολύτως ικανοποιημένη από την επιλογή του φροντιστήριου. Τόσο ο καθηγητής του Φορολογικού-Δημοσιονομικού Δικαίου κος Πατρίκιος όσο και ο καθηγητής της Λογιστικής κος Μαυρίδης είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, μεταδοτικοί,... Δείτε Περισσότερα

  thumb ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
  07/04/2022
 • Άψογη συνεργασία με όλη την ομάδα του φροντιστηρίου. Οι καθηγητές άριστοι και πάντα με διάθεση να βοηθήσουν τον υποψήφιο. Οι καλύτερες τιμές θεωρώ που μπορεί να βρει κανείς στην αγορά.... Δείτε Περισσότερα

  thumb Thomais Pliadi
  06/04/2022

  Πολύ καλό Φροντιστήριο με εξαιρετική δουλειά και διδασκαλία από τον Μαθηματικό κ Παπαδα και Πολιτικές Επιστήμες τον κ Πελεκουδα, Συνιστώ ανεπιφύλακτα !!!!

  thumb Alice katsiou
  12/08/2022

BANNER ΕΣΔΔΑ 30ος - Φροντιστήρια Κολλίντζα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.