ΑΑΔΕ 1Γ/2022: Ποια είναι τα πτυχία που συμμετέχουν;

ΑΑΔΕ Πτυχία

Τα πτυχία Πανεπιστημίων που διορίζουν στην ΑΑΔΕ ανά ειδικότητα είναι τα εξής:

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή
 2. Οικονομικών ή
 3. Οικονομικών Επιστημών ή
 4. Οικονομικής Επιστήμης ή
 5. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 6. Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 7. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
 8. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή
 9. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) ή
 10. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
 11. Δημοσίων Οικονομικών ή
 12. Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή
 13. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή
 14. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 15. Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
 16. Δημόσιας Διοίκησης ή
 17. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή
 18. Πολιτικής Επιστήμης ή
 19. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή
 20. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 21. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 22. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
 23. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή
 24. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή
 25. Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
 26. Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
 27. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή
 28. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή
 29. Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή
 30. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
 31. Ναυτιλιακών Σπουδών ή
 32. Στατιστικής ή
 33. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
 34. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
 35. Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 36. Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 37. Μαθηματικών-Στατιστικής και Αναλογιστικής.*

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Πτυχίο Στατιστικής) ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή
 2. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
 3. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
 4. Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 5. Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 6. Μαθηματικών-Στατιστικής και Αναλογιστικής

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή
 2. Τοπογράφου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή
 3. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
 4. Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 5. Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
 6. Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 7. Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή
 8. Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
 9. Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή
 10. Πολιτικού Μηχανικού.**

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
 2. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 3. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ.

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή
 2. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή
 3. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή
 4. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 5. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή
 6. Πληροφορικής και Τηλεματικής ή
 7. Επιστήμης Υπολογιστών ή
 8. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 9. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 10. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή
 11. Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή
 12. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή
 13. Ψηφιακών Συστημάτων ή
 14. Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή
 15. Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή
 16. Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 17. Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή
 18. Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
 19. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή
 20. Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.**

* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

** Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή
 2. Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
 3. Διεθνούς Εμπορίου ή
 4. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 5. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
 6. Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή
 7. Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή
 8. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 9. Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
 10. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή
 11. Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
 12. Διοικητικής Τεχνολογίας ή
 13. Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή
 14. Εμπορίας και Διαφήμισης ή
 15. Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή
 16. Λογιστικής ή
 17. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 18. Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
 19. Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
 20. Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή
 21. Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή
 22. Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 23. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 24. Τουριστικών Επιχειρήσεων ή
 25. Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή
 26. Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή
 27. Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή
 28. Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή
 29. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες *

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή
 2. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή
 3. Βιομηχανικής Πληροφορικής ή
 4. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή
 5. Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή
 6. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 7. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή
 8. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
 9. Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή
 10. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή
 11. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή
 12. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή
 13. Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή
 14. Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.**

ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών ή
 2. Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή
 3. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή
 4. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης**.

* Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

** Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
 2. Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
 3. Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
 4. Απολυτήριος τίτλος:
  – Ενιαίου Λυκείου ή
  – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
  – Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
  – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Συνδεθείτε στο Kollintzas Channel για να παρακολουθείτε πρωτότυπα video reels σχετικά με όλους τους Γραπτούς Διαγωνισμούς του Δημοσίου!

Kollintzas Channel

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΚΕΤΑ ON DEMAND

ΕΣΔΙ

1090 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1090 € (από 1700 €)

(4 Δόσεις:) 1700 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1180 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1180 € (από 2300 €)

(3 Δόσεις): 1480 €

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και να μάθετε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις!

Ποσοστά Συμμετοχής Υποψηφίων - Περίοδος 2022 - 2023

Ποσοστά Συμμετοχής

Όπως παρατηρούμε την σεζόν 2022 - 2023 οι περισσότεροι υποψήφιοι είχαν στραφεί στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022!

Συνολικά το Φροντιστήριο μας είχε πάνω από 2500 επιτυχόντες στον εν λόγω διαγωνισμό!

Δείτε την λίστα εδώ!

Δειτε Περισσοτερα

ΑΣΕΠ 2Γ/2022

55%

ΑΑΔΕ

20%

ΕΣΔΔΑ

15%

ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

10%

Aκολουθήστε μας στα Social Media!

ΑΣΕΠ 2Γ-2022 - Οι Επιτυχόντες μας - Τελικό

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - PROMO FEATURE IMAGE
ΑΣΕΠ 2024 PROMO
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO
Promo - Προφορικά Δικαστικών Γραμματέων

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

Τέταρτη Χρονιά Σερί Πρώτοι - Φροντιστήρια Κολλίντζα
1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2023
1st Prize by Eagles of Education 2023

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2021
1st Prize by Eagles of Education 2021

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!

 • Το μόνο φροντιστήριο που μερίμνησε για όσους δεν είχαν την οικονομική άνεση να εγγραφούν! Ευχαριστούμε πολύ!

  Sia Matsou Avatar Sia Matsou
  05/03/2023

  Οι καθηγητές έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου τους αλλά και μεγάλη μεταδοτικότητα, Άμεση γραμματειακή υποστήριξη, πλούσιο αρχειακό υλικό, δυνατότητα παρακολουθήσεων ασύγχρονα! Είναι η πιο σωστή επιλογή για προετοιμασία εξετάσεων

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Avatar ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
  26/07/2022
 • Πολυ καλο πανεπιστημιακο φροντιστηριο. Πλουσιο εκπαιδευτικο υλικο και πολλες ωρες φροντιστηριων ωστε να καλυπτεται το συνολο της υλης. Συνεχης ενημερωση για καθε εξελιξη.

  panoulis diaz Avatar panoulis diaz
  20/09/2022

  Από τα καλύτερα φροντιστήρια για όσους ενδιαφέρονται για επιτυχίες σε διαγωνισμό δημοσίου. Διαθέτουν άψογο υλικό, και είναι άψογοι και καθ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας. Υποστηρίζουν τον κάθε εκπαιδευμένο με... Δείτε Περισσότερα

  Ellh Ar Avatar Ellh Ar
  29/05/2022
 • Πολύ καλή οργάνωση, πολύ καλή συνεργασία και με το φροντιστήριο και με τους καθηγητές, οι καθηγητές άψογοι, το υλικό υπέρ πλήρες, άμεση πληροφόρηση σε όλα. Το προτείνω ανεπιφύλακτα!

  areti salasidou Avatar areti salasidou
  14/07/2022

  Πολλές σημειώσεις και υλικό για κάθε μάθημα, έμπειροι καθηγητές, εύχρηστη πλατφόρμα e-learning και άμεση εξυπηρέτηση από τη γραμματεία.

  N Gal Avatar N Gal
  05/10/2022
 • Εξαιρετικό φροντιστήριο, με τις καλύτερες προδιαγραφές. Στοχευμένη διδασκαλία με πλούσιο υλικό. Η επιτυχία είναι δεδομένη!

  Ελένη Μαρτίνη Avatar Ελένη Μαρτίνη
  02/10/2022

  Αναλυτική, μεθοδική και διεξοδική παρουσίαση της ύλης των προκηρύξεων ΑΑΔΕ & ΑΣΕΠ και παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού υλικού. Όλοι οι συντελεστές -τόσο οι διδάσκοντες όσο και το προσωπικό στη γραμματεία- πρόθυμοι... Δείτε Περισσότερα

  Γιάννης Τούτσης Avatar Γιάννης Τούτσης
  11/03/2022
 • Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας για το διαγωνισμό 2Γ /2022. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τους καθηγητές και γενικά με το επίπεδο των υπηρεσιών σας.

  Νεκταρία Ναούμη Avatar Νεκταρία Ναούμη
  05/03/2023


  Όταν η επαγγελματική ηθική δεν είναι προτέρημα αλλά καθήκον τότε ξέρεις ότι βρίσκεσαι στα φροντιστήρια Κολλίντζα. Η καθοδήγηση από το διδακτικό προσωπικό και τη γραμματεία και η πληθώρα των εναλλακτικών... Δείτε Περισσότερα

  KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS Avatar KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS
  21/04/2022
 • παρα πολυ καλη και αμεση εξυπηρετηση, η γραμματεια ήταν δίπλα μας καθόλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μας. Άριστοι εισηγητές και πλήρως καταρτισμένοι.

  ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ Avatar ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ
  03/02/2022

  Είμαι απολύτως ικανοποιημένη από την επιλογή του φροντιστήριου. Τόσο ο καθηγητής του Φορολογικού-Δημοσιονομικού Δικαίου κος Πατρίκιος όσο και ο καθηγητής της Λογιστικής κος Μαυρίδης είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, μεταδοτικοί,... Δείτε Περισσότερα

  ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ Avatar ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
  29/04/2022
 • υπέροχοι καθηγητές και άνθρωποι . καθως και η γραμματειακή υποστήριξη φοβερή, σίγουρη επιτυχία στο δημόσιο , συνεχίστε έτσι

  ΑΕΛΛΩ ΒΕΛΑΩΡΑ Avatar ΑΕΛΛΩ ΒΕΛΑΩΡΑ
  30/08/2022

  Πολύ καλή συνεργασία ,άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση από τη γραμματεία ! Ειδικότερα στο μάθημα του Δικαίου είχα τον κύριο Πατρίκιο .Χωρίς να έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτόν τον κλάδο έμεινα... Δείτε Περισσότερα

  Sissy Loren Avatar Sissy Loren
  03/02/2022

 • Εξαιρετικό!!!

  Konstantina Papaioannou Avatar Konstantina Papaioannou
  01/06/2022

  Η καλύτερη επιλογή για Διαγωνισμούς του Δημοσίου! Έγκριτοι και καταρτισμένοι καθηγητές, εύληπτες και κατανοητές σημειώσεις, άμεση υποστήριξη της Γραμματείας για οτιδήποτε χρειάστηκα! Σίγουρη επιτυχία!

  Κonstantina-Dimitra Katsimpoula Avatar Κonstantina-Dimitra Katsimpoula
  20/07/2022
 • Εξαιρετικό φροντιστήριο με πολύ καλή οργάνωση και προσιτές τιμές για τους υποψηφίους. Η γραμματεία πάντα στην διάθεσή μας, οι καθηγητές υψηλού επιπέδου και πλούσιο διδακτικό υλικό. Πολλά συγχαρητήρια που έχετε... Δείτε Περισσότερα

  Rena Giaritzoglou Avatar Rena Giaritzoglou
  14/03/2022

  Το καλύτερο φροντιστήριο με διαφορά αρίστη συνεργασία!!!σίγουρη επιτυχία

  Konstantina Karaveti Avatar Konstantina Karaveti
  15/07/2022
 • Ευχαριστώ για την βοήθεια στην προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ.

  Κατερινα Παπαδημητρίου Avatar Κατερινα Παπαδημητρίου
  20/09/2022

  Εξαιρετική δουλειά με άρτια καταρτισμένους καθηγητές, πρόθυμους να απαντήσουν σε κάθε απορία με πολύ υλικό από βιβλία και προηγούμενα θέματα. Η καλύτερη επιλογή για σοβαρή προετοιμασία σε σημαντικούς γραπτούς... Δείτε Περισσότερα

  STAMATINA KAVARNOU Avatar STAMATINA KAVARNOU
  05/10/2022

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο